28 Ekim 2020 - 11 Rebiü'l-Evvel 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Da’vâhum fîhâ subhâneke-(A)llâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâm(un)© veâḣiru da’vâhum eni-lhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Mutlu mü’minlerin) Oradaki duaları: “Allah'ım, Sen ne Yücesin” yakarışıdır ve oradaki dirlik temennileri: “Selam”dır; bunların davalarının ve dualarının sonu da: “Gerçekten, hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır” (olacaktır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Orada duaları, seni tenzih ederiz, noksan sıfatlardan arısın ey Allah'ım sözüdür, birbirlerine iltifatları, esenlik sana sözü ve dualarının, senalarının sonu da hamd, alemlerin Rabbi Allah'a cümlesi.

Abdullah Parlıyan Meali

Orada, o mutluluk makamında onlar: “Ey Allah'ım! Sınırsız kudret ve izzetinle ne yücesin, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz” diye dua ederler. Orada, onların selamlaşmaları “Selam olsun” şeklinde olacaktır. Dua ve niyazlarının sonu ise, “Eksiksiz bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur” derler.

Ahmet Tekin Meali

Onların oradaki nihâî sözleri, bütün duaları ve nidâları:
“Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!” sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaştıkça mutluluk dilekleri ise:
“Selâm size, selâmette olun, siz selâmete erdiniz” dir. Onların dualarının sonu da:
“Hamdolsun, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah'a” dır.
*

Ahmet Varol Meali

Orada onların duaları: "Ey Allah'ım! Senin şanın pek yücedir!" demektir. Aralarındaki dilekleri de "selâm"dır. Dualarının sonu ise: "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" (sözü)dür.

Ali Bulaç Meali

Oradaki duaları: 'Allah'ım, Sen ne yücesin'dir ve oradaki dirlik temennileri: 'Selam'dır; dualarının sonu da: 'Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Bunların, cennette duaları: “- Allah'ım! Seni tesbih ve tenzîh ederiz” sözüdür ve aralarındaki dilekleri de hep SELÂM'dır. Dualarının sonu ise: “-Bütün hamdler âlemlerin Rabbine mahsustur”, gerçeğidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onların oradaki duaları: “Ey Allah’ımız! Seni bütün kusurlardan tenzih ederiz”dir. Birbirlerine olan dilekleri ise “Size selam olsun!”, dualarının sonu da “Bütün hamd ve övgü ve yücelik, Rabb-ül Âlemin olan Allah’ındır” olacak.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onların orada duası, “Allahım! Sen, her türlü eksikliklerden uzaksın!” Birbirlerine esenlik dilemeleri de “Selâm” şeklindedir. Onların son duaları şudur: “Bütün övgüler âlemlerin rabbi Allah'adır.”

Besim Atalay Meali

Orada duaları: «Allahım! Sen kutsalsın», orda alkışları onların selâmdır, son duaları da: «âlemlerin sahibi Allaha hamd olsun!» demektir

Cemal Külünkoğlu Meali

Onların oradaki duaları: “Allah'ım, seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz”, birbirlerine yönelik iyilik dilekleri, “Selâm” ve dualarının sonu da: “Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun” sözleri olacaktır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Oradaki duaları: "Münezzehsin ey Allah'ım", dirlik temennileri: "Selam size" ve dualarının sonu da: "Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun"dur.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”, aralarındaki esenlik dilekleri, “selâm”; dualarının sonu ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir.

Diyanet Vakfı Meali

Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Edip Yüksel Meali

Oradaki duaları: "Tanrımız, sen yücesin", oradaki selamlaşmaları: "Selam," ve dualarının sonu da: "Evrenlerin Rabbi ALLAH'a övgüler olsun," dur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onların oradaki duaları: "Allahım, sen yücelerden yücesin"; sağlık dilekleri "selâm", dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye şükretmek olacaktır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Orada duaları «subhaneke allahumme» sağlıkları «selam», Dualarının sonu da hakikat «elhamdulillahi rabbilalemîn» dir

Erhan Aktaş Meali

Onların, oradaki duası: “Ey Allah'ım! Seni tesbih1 ederiz.” Onların temennileri, “Selam”dır.2 Dualarının sonu ise: “Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.” dur.*

Hasan Basri Çantay Meali

Bunların oradaki duaları «Yâ Allah, seni tesbîh ve tenzîh ederiz» (sözüdür). Orada (aralarında) ki tahıyyetleri (sağlık temennileri, iltifatları) selâmdır. Dualarının sonu da «Elhamdü lillâhi rabbil aalemîn = Hamd olsun kâinatın Rabbi olan Allaha» (demekdir).

Hayrat Neşriyat Meali

Orada onların duâsı: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ (Ey Rabbimiz olan yüce Allah! Sen bü tün noksan sıfatlardan münez zeh sin! de meleri)dir. Orada (birbirlerine) ta hıy ye (temennî ve hediye)le ri de “Selâm!”dır. Duâlarının sonu ise: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمي۪نَ
(Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demeleri)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

O nimet bahçelerinde onların “Ey Allahım! Sen her şeyden yüce ve eksikliklerden uzaksın” demelerine karşılık, onların övgülerinin cevabı “Esenlik içinde kalındır.” Çağrılarının sonunda da “ Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allaha dır” derler.

İsmail Hakkı İzmirli

Onların orada nidaları [²] «Allah/ım! Sen bütün noksanlardan tamamıyle münezzehsin» sözüdür, oradaki dirlik temennileri [³] de «— selâm»dır. Son duaları ise «— âlemlerin Rabbi olan Allah/a hamdolsun»dur.

Kadri Çelik Meali

Oradaki duaları, “Münezzehsin ey Allah'ım!” , dirlik temennileri, “selam (esenlik)” ve son duaları ise, “Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür” olacaktır.

Mahmut Kısa Meali

Onlar orada, “Sen ne yücesin Allah’ım!” diyerek Rab’lerine seslenecekler. Birbirlerini, “Selâm sizlere, selâm!” sözleriyle tebrik edip selâmlayacaklar ve duâlarının sonu, dâimâ“Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a! Sonsuz şükürler olsun, bize bunca nimetleri bahşeden yüce Rabb’imize!” şeklinde olacak.

Mehmet Türk Meali

Onların da oradaki bütün duâları: “Ey Allah’ım! Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız”, birbirlerine iltifatları: “selâm”,1 duâ-larının sonu da: “hamd2 âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” demeleridir. *

Muhammed Esed Meali

orada [o mutluluk makamında] onlar “Ey Allahım! sınırsız kudret ve izzetinle ne yücesin!” diye çığrışırlar; 15 ve onlara, “Size selâm olsun” diye karşılık verilir; 16 bunun üzerine onlar da son söz olarak: “Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür!” derler.

Mustafa Çavdar Meali

Orada onların duaları: ‘Allah’ım sen ne muhteşemsin!’ olur, orada onların karşılanmaları mutluluk ifadesi olan “Selam”dır ve onların son nidaları ise: “Âlemlerin Rabbi Allah’a övgüler olsun dur. 39/73- 74- 75

Mustafa İslamoğlu Meali

Orada onların nidaları[1579] “Muhteşemsin ey Allah’ım!” olur; ve kendilerine “Selam olsun size!..” diye mukabele edilir orada. Nihayet onların son nidası yankılanır: “el-hamdu lillahi Rabbi’l-‘âlemîn!”[1580]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Orada duaları: «Sübhanekeâllahümme, Ya ilâhi! Seni tesbih ve tehzih ederiz»dir. Orada sağlık temennilleri de: «Selâm = Selâmette olunuz» dur. Dualarının sonu da: «Elhamdülillâhi Rabbil - âlemîn = Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya mahsustur!» demektir.

Suat Yıldırım Meali

Onların orada duaları; “Sübhansın Allah'ım! Her türlü noksandan münezzeh ve yücesin! ”, birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep “selam! ” dır. Duaları “El-hamdülillahi Rabbi'l-âlemin” “Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. ” diye sona erer. [33, 44; 56, 25 - 26; 36, 58; 13, 23-24; 18, 1; 6, 1]

Süleyman Ateş Meali

Onların orada du'ası: "Allah'ım Sen her türlü eksiklikten uzaksın!", birbirlerine sağlık dilekleri: "Selam", du'alarının sonu da: "Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!" sözleridir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunların oradaki duaları : “Biz sana içten boyun eğeriz Allah’ım”; sağlık dilekleri de “Esenlik ve güvenlikle (selam)” sözleridir. Dualarının sonu da şöyle olur: “Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, tüm varlıkların Sahibidir.”

Şaban Piriş Meali

Orada duaları: "Allah'ım sen ne yücesin" dir. Sağlık temennileri “Selam”dır, dualarının sonu ise:”Alemlerin Rabbine hamd olsun” dur.

Ümit Şimşek Meali

Orada onların duaları “Sen kusurdan ve ortaktan uzaksın Allahım” sözünden, karşılanmaları bir esenlik müjdesinden ibarettir. Dualarının sonu ise, “Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun” demektir.(5)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Orada onların yakarışı, "Tespih ederiz seni ey Allahımız!" ve birbirlerine esenlik dilemeleri, "Selam!" şeklindedir. Ve onların son çağırışları şudur: Bütün övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onların oradakı (mö’minlərin Cənnətdəki) duası: “Pərvərdigara! Sən paksan, müqəddəssən!”, orada salamlaşması: “Salam!” duası: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!” sözləridir.

M. Pickthall (English)

Their prayer therein will be: Glory be to Thee, O Allah! and their greeting therein will be : Peace. And the conclusion of their prayer will be : Praise be to Allah, Lord of the Worlds!

Yusuf Ali (English)

(This will be) their cry therein: "Glory to Thee, O Allah." And "Peace" will be their greeting therein! and the close of their prayer(1397) will be: "Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.