24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elif-lâm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâbi-lhakîm(i)

Elif lam ra, işte hükmü kesin ve gerçek olan kitabın ayetleri.

Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, (hüküm prensipleri ve) hikmetli Kitabın ayetleridir. (Bu şifreli harfler, Kur’an-ı Kerim’in gizli mesaj bilgileridir.)

Elif, Lâm, Râ, İşte bunlar, hikmetle dolu olan ilâhî kitabın ayetleridir.

Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar, hikmetlerle dolu hükümranlık sağlayan, Kur'ân'ın âyetleridir.

Elif. Lâm. Râ. Bunlar hikmetli Kitab'ın ayetleridir.

Elif, Lam, Ra. Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar sapasağlam ve hikmetle dolu Kur'an'ın âyetleridir.

Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, her şeyi yerli yerinde olan o Kitab’ın ayetleridir.

Elif, lâm, râ. İşte şunlar, hikmet dolu kitabın âyetleridir.[188]

[188] Yûnus sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VIII, 417-418.

Elif, lâm, râ İşte bu, hikmet dolu kitabın âyetleridir

Elif-Lam-Ra. İşte bu (okuna)nlar, hüküm ve hikmet dolu olan Kitab'ın ayetleridir. 

Elif-Lam-Ra harfleriyle ilgili 2/1 dipnotuna bakabilirsiniz.

Elif Lâm Râ. İşte Kur’ân-ı hakîmin âyâtı.

Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli Kitap'ın ayetleridir.

Elif, Lâm, Râ.[266] Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir.

Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ikinci âyetinin dipnotuna bakınız.

Elif-lâm-râ. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın âyetleridir.

Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar hikmet dolu Kitâb’ın âyetleridir.

A.L.R. Bunlar (bu harfler), hikmet sahibi Kitab'ın mucizeleridir.

bu harfler Kuran'ın matematiksel mucizesinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bak 2:1; 74:30.

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir.

Elif, Lâm, Râ. işte bunlar o hakîm kitabın âyetleri

ا (Elif) لٓ (Lâm) رٰ (Râ). İşte bu (okuna) nlar, hüküm ve hikmet dolu olan Kitâb’ın (Kur’ân’ın) âyetleridir.

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar Hakim¹ Kitap'ın ayetleridir.

1- Sağlamca korunmuş, tutarlı/çelişkisiz kitap.

Elif, lâm, raa. İşte bunlar hikmet dolu kitabın (Kur'ânın) âyetleridir.

Elif, Lâm, Râ.(1) İşte bunlar, o hikmetli Kitâb'ın (Kur'ân'ın) âyetleridir.

(1)Bakınız; (Bakara Sûresi, sahîfe 1, hâşiye 1)

Elif, Lam, Ra. Bu ayetler her şeyin hükmünü veren (Allah’ın) Kitab’ın ayetleridir.

Elif, lam, ra. İşte bunlar doğruyu bildirici Kitap’ın ayetleridir.

Elif, Lâm, Ra. Bu, hikmeti müştemil olan [²] Kitabın âyetleridir.

[1] Bir, iki âyetten maadası Mekke'de nazil olmuş 109 ayettir.[2] Veya muhkem olan.

Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitap’ın ayetleridir.

Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 109 ayettir. 98. ayette Hz. Yunus’un kavminden bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden b... Devamı..

Elif, Lâm, Râ. Dinle, ey insanoğlu! Elif, Lâm, Râ gibi, senin pek iyi tanıdığın ve sürekli kullandığın harflerden oluşan fakat hem lafzı, hem de manasıyla eşsiz bir mucize olan bu mesaja kulak ver: Bunlar, hikmet dolu Kitabın ayetleridir.

Mekke döneminin sonlarında, İsra sûresinin hemen ardından indirilmiştir. Adını, Yûnus Peygamberin ilginç kıssasının anlatıldığı doksan sekizinci ayett... Devamı..

Elif Lâm Râ!
Bunlar, Hakîm Kitab’ın âyetleridir.

Elif, Lâm, Râ. Bunlar, egemen bir Kitab'ın sözleridir.

Elif, Lam, Ra! Ey insanlar! Şuan size okunanlar gerçekleri bütün ayrıntılarıyla açıklayan kitabın ayetleridir.

[Elif. Lâm. Râ.] [*] İşte şu(nlar), doğru hükümler içeren Kitabın ayetleridir.

Mukatta‘a harfleri hakkında bilgi için bkz. Bakara 2:1, dipnot 1.

Elif, Lâm, Ra. İşte bu (âyetler) tartışmasız tek doğru (hikmetli) olan kitabın, âyetleridir.

Elif-Lâm-Râ. ¹ BUNLAR hikmetle ² dolu olan ilahî kitabın ayetleridir.

1 Bkz. Ek II.2 Canlı bir varlığı nitelediği zaman “hakîm” sözcüğüyle çevirilmesi mümkün olan hikmet terimi burada hikmet taşıyan, hikmet bildiren şey ... Devamı..

Elif Lâm Râ, İşte bunlar bütün hükümleri doğru olan kitabın ayetleridir. 13/1, 15/1, 27/1

Elif-Lâm-Râ![¹⁵⁶²] İŞTE BUNLAR, her hükmünde tam isabet kaydeden ilâhî kelâmın âyetleridir.[¹⁵⁶³]

[1562] Mânası konusunda sözün tükenmeyeceği bu harfler, Allah Rasûlü’nün aldığı vahyi tek bir harfini dahi zayi etmeden ilettiğinin lafzi şahididir (B... Devamı..

Elif. Lam. Ra. İşte bunlar hikmet dolu Kitabın (Kur'an'ın) ayetleridir.

Elif, Lâm, Râ. Bunlar hükümleri olan Kitab’ın âyetleridir.

Elif, Lâm, Râ. İşte onlar, hakîm olan kitabın âyetleridir.

Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir.

Elif lam ra. İşte şunlar, o hikmetli Kitab'ın ayetleridir.

Ben her şeyi gören Allâh'ım. Bunlar, muhkem veyâ hikmet ile dolı kitâbın âyetleridir.

[] Kavm-i Yûnus'dan bahis buyuruldığı sebeb-i tesmiyedir.

ELİF! LÂM! RÂ! Bunlar, doğru hükümler içeren Kitab’ın ayetleridir.

Elif Lâm Râ,

Elif lâm râ.(1) Bunlar hikmet dolu kitabın âyetleridir.

(1) 2:1’in dipnotuna bakınız.

Elif, Lâm, Râ. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın ayetleri.

elif, lām, rā: benven allāh raḥmān şol kitāb āyetleridür yā'nį ķur’ān muḥkem yā ḥikmetlü.

Bu sūre āyetlerindendür ḥikmetlü Ḳur’ānuñ.

Əlif, Lam, Ra. Bunlar hikmətlə dolu Kitabın (Qur’anın) ayələridir!

Alif. Lam. Ra. These are verses of the wise Scripture.

A.L.R.(1381) These are the Ayat(1382) of the Book of Wisdom.

1381 For the Abbreviated Letters generally as mystic Symbols, see Appendix I. For this particular combination see the Introduction to this Surah. 138... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.