16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtiha Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e)

Bize doğru yolu göster,

(Ne olur) Bizi Sırât-ı Mustakîme (dosdoğru Din çerçevesine ve istikamet çizgisine) hidayet buyurup (Hakka ve hayra ulaştır).

Bizi dosdoğru yola ilet,

Allahım, bizi doğru, muhkem, güvenli, mutedil yolda, İslâmî hayatta büyük hedeflere, hayırlara, büyük mükâfatlara ulaştır, önümüzü aydınlatan bilgilerle donat, bizi sebat ettir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 4/68.

Bizi doğru olan yola ilet.

6,7. Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.

Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)

Sen bizi doğru yol olan sırat-ı müstakime (ortayola) yönlendir. (Onda yürümeyi bize nasip et.)

6,7. Bizi doğru yola, yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil![5]

[5] Sırât-ı müstakîm ifadesinin geniş açıklaması için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, I, 139-147.Fâtiha sûresinden çıkarılacak genel ilkeler hakkında bk... Devamı..

Doğru yola kılavuzla

6-7. Bizi doğru yola, kendilerine (lütuf ve ikramda bulunarak) nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. 

Bkz. 4/69 ve Allah’ın gazabına uğramış ve yok olup gitmiş kavimleri anlatan onlarca âyet.Doğru yolda olmak sadece dua ile olmaz. Allah’tan doğru yola ... Devamı..

Bizi lütuf ve ni’metlerine gark iylediğin insânların yoluna sevk it

Bizi doğru yola eriştir.

6,7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Bizi dosdoğru yola ilet;

Bize doğru yolu göster.

Bizi doğru yola ilet.

Hidayet eyle bizi doğru yola,

Hidayet eyle bizi doğru yola

(Rabbimiz!) Bizi doğru yola ilet,

Bize doğru yolu göster;

6,7. Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!(8)

(8)Burada, “(Ben) ibâdet ederim” değil de “(Biz) ibâdet ederiz” denmesinin hikmeti için, bakınız; (Mektûbât, 29. Mektûb, 243; Şuâ‘lar, 15. Şuâ‘, 574-5... Devamı..

Bizi dosdoğru yola (insanlığı hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştıracak o apaydınlık yola) ilet.

Bizi en doğru yola ilet.

Sen bizi doğru yola ilet.

6, 7. Bizleri doğru yola, gazaba uğrayanların, sapıkların yoluna değil, kendilerine in/am ettiklerinin yoluna götür [⁴].

[4] Âmin — Yâ Rab! Kabul et.

Sen bizi dosdoğru yola eriştir;

Bizleri doğru yola hidayet et.

Ey Rabb’imiz! Bizi, insanın doğal yapısıyla; duyguları, eğilimleri ve ihtiyaçlarıyla birebir örtüşen, varlık kanunlarıyla tam bir uyum ve âhenk içinde olan o dosdoğru yola, insanlığı hem dünyada, hem de âhirette mutluluğa ulaştıracak o apaydınlık yola, yani İslâm yoluna ilet.

Bizi eriştir Doğru Yol’a!

N'olur doğru yola götür bizleri!

Biz insanız ve aciz olduğumuzdan dolayı yanılabiliriz. Çaresizlik içinde yanlış yapabiliriz. Şeytana uyar sapabiliriz. Aklımızın, arzularımızın, heveslerimizin peşinden giderek yolundan çıkabiliriz. Onun için bize daima doğru yolunu göster. Bizi yanlışlarımıza karşı koru! Bizi yalnız bırakma!

6,7. Bizi doğru yola, nimet verdiklerinin [*] yoluna ulaştır; gazaba uğratılmışların ve sapkınların yoluna değil. [*]

Bu ayetin açılımı Nisâ 4:69’da yer almaktadır.,Bu ayetler “Bizi doğru yolda; kendilerine nimet verdiklerinin yolunda sabit kıl ki onlar, senin gazabın... Devamı..

(Ey Allah’ım!) bizi o dosdoğru yoluna¹³ hidayet¹⁴ et.

13 Sırat: lügatte cadde, işlek büyük yol anlamına gelir. Sırat kelimesi burada belirli (ma’rife) olduğu için bu tercümeye, “yoluna” şeklinde yansıtılm... Devamı..

Bizi dosdoğru yola ilet,

Bize o doğru yoluna kabul et. 2/2-3, 16/9, 17/9, 7/43

Bizi yönelt Dosdoğru Yol’a;[⁸]

[8] Krş: “Hiç şüphe yok ki, yegâne rehberlik Allah’ın rehberliğidir” (6:71) ve “O doğru yola yönelenlerin hidayetini artırır” (47:17). Bu âyet, “ilâhî... Devamı..

Hidayet eyle bizi doğru yola (Rabbimiz)

(Böylece mümin kula Rabbinin belirli bir yolu olduğu ve onu dilemesi telkin buyuruluyor ki o yol, onu gayesine- O'nun rızasına ermeğe ve nimete erdird... Devamı..

Bizi doğru olan yola ilet!

6,7. Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

Bizi doğru yola ilet:

Biz doğrı yola hidâyet buyur. (götür)

Bizi doğru yoluna kabul et;

Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet.

Bizi doğru yola ilet.

Dosdoğru giden yola ilet bizi...

yol göster bize ŧoġru yol.

Bize hidāyet vir. Bizi i‘tiḳād, ef‘āl ve aḳvāl ve aḥlāḳımızda doġrı yola hidāyet eyle.

Bizi doğru (düz) yola yönəlt!

Show us the straight path,

Show(22) us the straight way,

22 If we translate by the English word "guide," we shall have to say: "Guide us to and in the straight Way." For we may be wandering aimlessly, and th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.