12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtiha Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Her türlü hamd, şükür ve övgü, (canlı ve cansız bütün varlıkları ve özellikle insanı; atom altı enerji zerreciklerinden moleküllere, protein hücrelerinden, sinir, sindirim, dolaşım ve boşaltım gibi yüzlerce sistemlere kadar: Her saniye milyarlarca harika bileşim ve iletişim halinde yaratan… Şehirler büyüklüğündeki en gelişmiş bilgisayarların bile bunların milyonda birini başaramayacağı şartları oluşturup, her şeyin ve herkesin bütün ihtiyaçlarını karşılayan,bizim ve) âlemlerin Rabbi olan Allah’adır (minnet ve hizmet O’na yakışır, ve O’na layıktır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:

Abdullah Parlıyan Meali

Eksiksiz tüm övgüler; tüm varolanları yaratıp düzene koyan ve koyduğu düzeni işleten, hayatlarını devam ettiren,

Ahmet Tekin Meali

Yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden, âlemlerin, bütün varlıkların mürebbisi, sahibi Allah'a hamdolsun.*

Ahmet Varol Meali

Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır.

Ali Bulaç Meali

2,3,4. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah'adır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bütün hamd (övgü, ibadet ve teşekkürler,) âlemlerin sahibi ve terbiyecisi olan Allah’a mahsustur. (O’ndan başka hiç kimse buna layık değildir.)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Bütünüyle övgü, âlemlerin rabbi Allah'a aittir.[2]*

Besim Atalay Meali (1962)

Âlemlerin Rabbi olan Allahadır hamd

Cemal Külünkoğlu Meali

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

2,3,4. Hamd[4], Âlemlerin Rabbi[5], Rahmân[6], Rahîm[7], hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.*

Diyanet Vakfı Meali

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Edip Yüksel Meali

Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hamd o âlemlerin Rabbi,

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hamd, o rabbiâlemîn,

Erhan Aktaş Meali

Övülmeye değer olan yalnızca âlemlerin Rabb'i Allah'tır.

Hasan Basri Çantay Meali

2,3,4. Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

Hayrat Neşriyat Meali

Hamd, âlemlerin Rabbi(3) olan Allah'a mahsustur.(4)*

İlyas Yorulmaz Meali

Övülmeye layık olan, sadece âlemlerin Rabbi Allahdır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

2, 4. (Hamd-ü senâ) o Allah/a mahsustur ki âlemlerin Rab/bidir [³], esirgeyendir, bağışlayandır, ceza gününün mâlikidir.*

Kadri Çelik Meali

Bütün övgüler, övgüye değer güzellikler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Mahmut Kısa Meali

Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a aittir. Her türlü övgüye, teşekküre lâyık olan sadece O’dur. Gerçek anlamda övülmek O’nun hakkıdır ve yalnızca O’na yaraşır. Çünkü kâinatı yoktan var eden, tüm canlıları besleyen, terbiye eden, yöneten ve yönlendiren gerçek efendiniz, sahibiniz, yöneticiniz O’dur. Her varlığı kendi yaratılışındaki hikmete uygun niteliklerle donatan, onları dâimâ iyiye ve güzele doğru yönlendirerek her şeye hedefini ve yolunu gösteren; kulağa duymayı, göze görmeyi, güneşe ışık vermeyi, kelebeğe uçmayı, çiçeğe açmayı, ağaca meyve vermeyi öğreten O’dur. O hâlde, bütün iyiliklerin, güzelliklerin kaynağı olan Rabb’inizi tüm kalbinizle överek yüceltmeli, en derin saygı ve şükran duygularıyla O’nun hükümlerine boyun eğmeli ve yalnızca O’na kul olmalısınız.

Mehmet Türk Meali

2,3,4. Hamd,5 bütün âlemlerin6 Rabbi,7 Rahmân, Rahîm, din gününün8 tek sahibi9 Allah'a mahsustur.*

Muhammed Esed Meali

HER TÜRLÜ ÖVGÜ yalnızca Allah'a mahsustur, bütün âlemlerin 2 Rabbi,

Mustafa Çavdar Meali

Tüm övgüler âlemlerin sahibi Allah’a mahsustur. 14/8, 18/1, 26/24, 28/30

Mustafa İslamoğlu Meali

BÜTÜN ÖVGÜLER, bütün âlemlerin Rabbi[2] Allah’a mahsustur.[3]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

2,3,4. Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

Suat Yıldırım Meali

Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır. *

Süleyman Ateş Meali

Alemlerin Rabbi (sahibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.

Süleymaniye Vakfı Meali

Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır.[1] O, bütün varlıkların Sahibidir.[2]*

Şaban Piriş Meali

2,3,4. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah'a mahsustur.

Ümit Şimşek Meali

Hamd,(3) Âlemlerin Rabbi(4) olan Allah'a aittir.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Eski Anadolu Türkçesi

ögmek Tañrı’nuñdur 'ālemler issi yā bisleyicisi.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həmd (şükür və tə’rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,

M. Pickthall (English)

Praise be to Allah, Lord of the Worlds,

Yusuf Ali (English)

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer(20) of the worlds;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.