25 Mayıs 2016 Çarşamba / 18 Saban 1437

ANA SAYFA | SURELER  | SURE KARŞILAŞTIRMA | AYET KARŞILAŞTIRMA | KUR'AN'DA ARA! | FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL

 

NOT : Surenin tamamı için Sure adı yerine simgesine tıklayınız

KuranSirasi

Kur'an Sırası 

Nüzul Sırası

Ayet Sayısı

Fâtiha

1 5 7

Bakara

2 87 286

Âl-i İmrân

3 89 200

Nisâ

4 92 176

Mâide

5 112 120

En’âm

6 55 165

A’râf

7 39 206

Enfâl

8 88 75

Tevbe

9 113 129

Yûnus

10 51 109

Hûd

11 52 123

Yûsuf

12 53 111

Ra’d

13 96 43

İbrahim

14 72 52

Hicr

15 54 99

Nahl

16 70 128

İsrâ

17 50 111

Kehf

18 69 110

Meryem

19 44 98

Tâ-Hâ

20 45 135

Enbiyâ

21 73 112

Hac

22 103 78

Mü’minûn

23 74 118

Nûr

24 102 64

Furkân

25 42 77

Şu’arâ

26 47 227

Neml

27 48 93

Kasas

28 49 88

Ankebût

29 85 69

Rûm

30 84 60

Lokman

31 57 34

Secde

32 75 30

Ahzâb

33 90 73

Sebe’

34 58 54

Fâtır

35 43 45

Yâsîn

36 41 83

Sâffât

37 56 182

Sâd

38 38 88

Zümer

39 59 75

Mü’min

40 60 85

Fussilet

41 61 54

Şûrâ

42 62 53

Zuhruf

43 63 89

Duhân

44 64 59

Câsiye

45 65 37

Ahkâf

46 66 35

Muhammed

47 95 38

Fetih

48 111 29

Hucurât

49 106 18

Kâf

50 34 45

Zâriyât

51 67 60

Tûr

52 76 49

Necm

53 23 62

Kamer

54 37 55

Rahmân

55 97 78

Vâkı’a

56 46 96

Hadîd

57 94 29

Mücâdele

58 105 22

Haşr

59 101 24

Mümtehine

60 91 13

Saff

61 109 14

Cum’a

62 110 11

Münâfikûn

63 104 11

Teğâbun

64 108 18

Talâk

65 99 12

Tahrîm

66 107 12

Mülk

67 77 30

Kalem

68 2 52

Hâkka

69 78 52

Me’âric

70 79 44

Nûh

71 71 28

Cin

72 40 28

Müzzemmil

73 3 20

Müddessir

74 4 56

Kıyâme

75 31 40

İnsan

76 98 31

Mürselât

77 33 50

Nebe’

78 80 40

Nâzi’ât

79 81 46

Abese

80 24 42

Tekvîr

81 7 29

İnfitâr

82 82 19

Mutaffifîn

83 86 36

İnşikâk

84 83 25

Bürûc

85 27 22

Târık

86 36 17

A’lâ

87 8 19

Gâşiye

88 68 26

Fecr

89 10 30

Beled

90 35 20

Şems

91 26 15

Leyl

92 9 21

Duhâ

93 11 11

İnşirâh

94 12 8

Tîn

95 28 8

Alak

96 1 19

Kadr

97 25 5

Beyyine

98 100 8

Zilzâl

99 93 8

Âdiyât

100 14 11

Kâri’a

101 30 11

Tekâsür

102 16 8

Asr

103 13 3

Hümeze

104 32 9

Fil

105 19 5

Kureyş

106 29 4

Mâ’ûn

107 17 7

Kevser

108 15 3

Kâfirûn

109 18 6

Nasr

110 114 3

Tebbet

111 6 5

İhlâs

112 22 4

Felâk

113 20 5

Nâs

114 21 6

 

 

Designed by ÖFK
     En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir