15 Aralık 2019 - 18 Rebiü'l-Ahir 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
78 ( و ح ي ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Âl-i İmrân / 44
نُوح۪يهِ
vahyettiğimiz
We reveal it
Fiil + Zamir
Nisâ / 163
اَوْحَيْنَٓا
vahyettik
have revealed
Fiil + Zamir
Nisâ / 163
اَوْحَيْنَٓا
vahyettiğimiz
We revealed
Fiil + Zamir
Nisâ / 163
وَاَوْحَيْنَٓا
nitekim vahyetmiştik
and We revealed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 111
اَوْحَيْتُ
vahyetmiştim
I inspired
Fiil + Zamir
En’âm / 19
وَاُو۫حِيَ
ve vahyolundu
and has been revealed
İsti'nafiye Edatı + Fiil
En’âm / 50
يُوحٰٓى
vahyolunan
is revealed
Fiil
En’âm / 93
اُو۫حِيَ
vahyolundu
It has been inspired
Fiil
En’âm / 93
يُوحَ
vahyedilmemiş iken
it was inspired
Fiil
En’âm / 106
اُو۫حِيَ
vahyolunan
has been inspired
Fiil
En’âm / 112
يُوح۪ي
fısıldarlar
inspiring
Fiil
En’âm / 121
لَيُوحُونَ
fısıldarlar
inspire
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
En’âm / 145
اُو۫حِيَ
vahyolunan
has been revealed
Fiil
A’râf / 117
وَاَوْحَيْنَٓا
ve biz de vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 160
وَاَوْحَيْنَٓا
vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 203
يُوحٰٓى
vahyolunana
is revealed
Fiil
Enfâl / 12
يُوح۪ي
vahyediyordu
inspired
Fiil
Yûnus / 2
اَوْحَيْنَٓا
vahyetmemiz
We revealed
Fiil + Zamir
Yûnus / 15
يُوحٰٓى
vahyedilene
is revealed
Fiil
Yûnus / 87
وَاَوْحَيْنَٓا
ve vahyettik
And We inspired
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Yûnus / 109
يُوحٰٓى
vahyedilen
is revealed
Fiil
Hûd / 12
يُوحٰٓى
vahyedilenin
is revealed
Fiil
Hûd / 36
وَاُو۫حِيَ
vahyolundu
And it was revealed
Bağlaç + Fiil
Hûd / 37
وَوَحْيِنَا
ve vahyimizle
and Our inspiration
Bağlaç + İsim + Zamir
Hûd / 49
نُوح۪يهَٓا
vahyettiğimiz
(which) We reveal
Fiil + Zamir
Yûsuf / 3
اَوْحَيْنَٓا
vahyetmekle
We have revealed
Fiil + Zamir
Yûsuf / 15
وَاَوْحَيْنَٓا
ve biz vahyettik
But We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
Yûsuf / 102
نُوح۪يهِ
vahyettiğimiz
which We reveal
Fiil + Zamir
Yûsuf / 109
نُوح۪ٓي
vahyettiğimiz
We revealed
Fiil
Ra’d / 30
اَوْحَيْنَٓا
vahyettiğimiz
We revealed
Fiil + Zamir
İbrahim / 13
فَاَوْحٰٓى
şöyle vahyetti
So inspired
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Nahl / 43
نُوح۪ٓي
vahyettiğimiz
We revealed
Fiil
Nahl / 68
وَاَوْحٰى
şöyle vahyetti
And inspired
Bağlaç + Fiil
Nahl / 123
اَوْحَيْنَٓا
vahyettik
We revealed
Fiil + Zamir
İsrâ / 39
اَوْحٰٓى
vahyettiği
(was) revealed
Fiil
İsrâ / 73
اَوْحَيْنَٓا
vahyettiğimizden
We revealed
Fiil + Zamir
İsrâ / 86
اَوْحَيْنَٓا
vahyettiğimizi
We have revealed
Fiil + Zamir
Kehf / 27
اُو۫حِيَ
vahyedilen
has been revealed
Fiil
Kehf / 110
يُوحٰٓى
vahyolunuyor
Has been revealed
Fiil
Meryem / 11
فَاَوْحٰٓى
işaret etti
and he signaled
Bağlaç + Fiil
Tâ-Hâ / 13
يُوحٰى
vahyolunanı
is revealed
Fiil
Tâ-Hâ / 38
اَوْحَيْنَٓا
vahyetmiştik
We inspired
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 38
يُوحٰىۙ
vahyedilen
is inspired
Fiil
Tâ-Hâ / 48
اُوحِيَ
vahyolundu
it has been revealed
Fiil
Tâ-Hâ / 77
اَوْحَيْنَٓا
biz vahyetmiştik
We inspired
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 114
وَحْيُهُۘ
vahyedilmesi
its revelation
İsim + Zamir
Enbiyâ / 7
نُوح۪ٓي
vahyedilen
We revealed
Fiil
Enbiyâ / 25
نُوح۪ٓي
diye vahyetmediğimiz
We reveal(ed)
Fiil
Enbiyâ / 45
بِالْوَحْيِۘ
vahiyle
by the revelation
Harf-i Cer + İsim
Enbiyâ / 73
وَاَوْحَيْنَٓا
ve vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
Enbiyâ / 108
يُوحٰٓى
vahyolunur
it is revealed
Fiil
Mü’minûn / 27
فَاَوْحَيْنَٓا
biz de vahyettik
So We inspired
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Mü’minûn / 27
وَوَحْيِنَا
ve vahyimizle
and Our inspiration
Bağlaç + İsim + Zamir
Şu’arâ / 52
وَاَوْحَيْنَٓا
ve vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
Şu’arâ / 63
فَاَوْحَيْنَٓا
diye vahyettik
Then We inspired
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Kasas / 7
وَاَوْحَيْنَٓا
ve vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
Ankebût / 45
اُو۫حِيَ
vahyedileni
has been revealed
Fiil
Ahzâb / 2
يُوحٰٓى
vahyedilen
is inspired
Fiil
Sebe’ / 50
يُوح۪ٓي
vahyettiği
reveals
Fiil
Fâtır / 31
اَوْحَيْنَٓا
vahyettiğimiz
We have revealed
Fiil + Zamir
Sâd / 70
يُوحٰٓى
vahyedilmiyor
has been revealed
Fiil
Zümer / 65
اُو۫حِيَ
şöyle vahyedildi
it has been revealed
Fiil
Fussilet / 6
يُوحٰٓى
vahyediliyor
it is revealed
Fiil
Fussilet / 12
وَاَوْحٰى
ve vahyetti
and He revealed
Bağlaç + Fiil
Şûrâ / 3
يُوح۪ٓي
vahyeder
reveals
Fiil
Şûrâ / 7
اَوْحَيْنَٓا
biz vahyettik ki
We have revealed
Fiil + Zamir
Şûrâ / 13
اَوْحَيْنَٓا
vahyettiğimizi
We have revealed
Fiil + Zamir
Şûrâ / 51
وَحْيًا
vahiy
(by) revelation
İsim
Şûrâ / 51
فَيُوحِيَ
vahyedecek
then he reveals
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Şûrâ / 52
اَوْحَيْنَٓا
vahyettik
We have revealed
Fiil + Zamir
Zuhruf / 43
اُو۫حِيَ
vahyedilene
is revealed
Fiil
Ahkâf / 9
يُوحٰٓى
vahyedilen
is revealed
Fiil
Necm / 4
وَحْيٌ
vahiy(den)
a revelation
İsim
Necm / 4
يُوحٰىۙ
kendisine vahyedilen
revealed
Fiil
Necm / 10
فَاَوْحٰٓى
sonra vahyetti
So he revealed
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Necm / 10
اَوْحٰىۜ
vahyettiğini
he revealed
Fiil
Cin / 1
اُو۫حِيَ
vahyolundu
It has been revealed
Fiil
Zilzâl / 5
اَوْحٰى
vahyetmiştir
inspired
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.