8 Aralık 2019 - 11 Rebiü'l-Ahir 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
68 ( و ح د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 61
وَاحِدٍ
bir
(of) one (kind)
Sıfat
Bakara / 133
وَاحِدًاۚ
tek
One
Sıfat
Bakara / 163
وَاحِدٌۚ
bir tek
one (only)
Sıfat
Bakara / 213
وَاحِدَةً
bir tek
single
Sıfat
Nisâ / 1
وَاحِدَةٍ
bir tek
single
Sıfat
Nisâ / 3
فَوَاحِدَةً
bir tane (alın)
then (marry) one
İsti'nafiye Edatı + İsim
Nisâ / 11
وَاحِدَةً
yalnız bir kadın
(only) one
İsim
Nisâ / 11
وَاحِدٍ
birinin
one
İsim
Nisâ / 12
وَاحِدٍ
birine
one
İsim
Nisâ / 102
وَاحِدَةًۜ
bir
single
Sıfat
Nisâ / 171
وَاحِدٌۜ
bir tek
One
İsim
Mâide / 48
وَاحِدَةً
bir tek
one
Sıfat
Mâide / 73
وَاحِدٌۜ
bir olan
(the) One
Sıfat
En’âm / 19
وَاحِدٌ
tek bir
One
Sıfat
En’âm / 98
وَاحِدَةٍ
bir tek
single
Sıfat
A’râf / 70
وَحْدَهُ
tek olan
Alone
İsim + Zamir
A’râf / 189
وَاحِدَةٍ
bir tek
single
Sıfat
Tevbe / 31
وَاحِدًاۚ
tek olan
One God
Sıfat
Yûnus / 19
وَاحِدَةً
tek
one
İsim
Hûd / 118
وَاحِدَةً
bir tek
one community
İsim
Yûsuf / 31
وَاحِدَةٍ
birine
one
İsim
Yûsuf / 39
الْوَاحِدُ
tek
the One
Sıfat
Yûsuf / 67
وَاحِدٍ
bir
one gate
Sıfat
Ra’d / 4
وَاحِدٍ۠
bir
one
Sıfat
Ra’d / 16
الْوَاحِدُ
tektir
(is) the One
İsim
İbrahim / 48
الْوَاحِدِ
tek (olan)
the One
Sıfat
İbrahim / 52
وَاحِدٌ
birtek
(is) One God
Sıfat
Nahl / 22
وَاحِدٌۚ
bir tek
One
Sıfat
Nahl / 51
وَاحِدٌۚ
tek
One
Sıfat
Nahl / 93
وَاحِدَةً
bir tek
one
İsim
İsrâ / 46
وَحْدَهُ
birliğini
Alone
İsim + Zamir
Kehf / 110
وَاحِدٌۚ
bir tek
One
Sıfat
Enbiyâ / 92
وَاحِدَةًۘ
bir tek
one
İsim
Enbiyâ / 108
وَاحِدٌۚ
bir tek
One
Sıfat
Hac / 34
وَاحِدٌ
bir tek
One
Sıfat
Mü’minûn / 52
وَاحِدَةً
bir tek
one
İsim
Nûr / 2
وَاحِدٍ
birine
one
Sıfat
Furkân / 14
وَاحِدًا
bir tek
one
Sıfat
Furkân / 32
وَاحِدَةًۚ
bir defada
all at once
İsim
Ankebût / 46
وَاحِدٌ
birdir
(is) One
Sıfat
Lokman / 28
وَاحِدَةٍۜ
bir tek
single
İsim
Sebe’ / 46
بِوَاحِدَةٍۚ
bir tek (şeyi)
for one (thing)
Harf-i Cer + İsim
Yâsîn / 29
وَاحِدَةً
bir tek
one
İsim
Yâsîn / 49
وَاحِدَةً
bir tek
one
İsim
Yâsîn / 53
وَاحِدَةً
bir tek
single
İsim
Sâffât / 4
لَوَاحِدٌۜ
elbette birdir
(is) surely One
Lâm-ı Te'kid + İsim
Sâffât / 19
وَاحِدَةٌ
bir tek
single
İsim
Sâd / 5
وَاحِدًاۚ
bir tek
(into) one god
Sıfat
Sâd / 15
وَاحِدَةً
bir tek
one
İsim
Sâd / 23
وَاحِدَةٌ
bir tek
one
İsim
Sâd / 65
الْوَاحِدُ
tek
the One
Sıfat
Zümer / 4
الْوَاحِدُ
tek
the One
Sıfat
Zümer / 6
وَاحِدَةٍ
bir tek
single
İsim
Zümer / 45
وَحْدَهُ
tek olarak
Alone
İsim + Zamir
Mü’min / 12
وَحْدَهُ
tek olan
Alone
İsim + Zamir
Mü’min / 16
الْوَاحِدِ
tek
the One
Sıfat
Mü’min / 84
وَحْدَهُ
tek
Alone
İsim + Zamir
Fussilet / 6
وَاحِدٌ
bir tek
One
Sıfat
Şûrâ / 8
وَاحِدَةً
bir tek
one
İsim
Zuhruf / 33
وَاحِدَةً
bir tek
one
İsim
Kamer / 24
وَاحِدًا
bir
one
İsim
Kamer / 31
وَاحِدَةً
tek
single
İsim
Kamer / 50
وَاحِدَةٌ
bir tek
one
İsim
Mümtehine / 4
وَحْدَهُٓ
bir tek
Alone
İsim + Zamir
Hâkka / 13
وَاحِدَةٌۙ
bir tek
single
Sıfat
Hâkka / 14
وَاحِدَةً
bir tek
single
Sıfat
Müddessir / 11
وَح۪يدًاۙ
tek olarak
alone
İsim
Nâzi’ât / 13
وَاحِدَةٌۙ
bir tek
single
SıfatDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.