18 Kasım 2019 - 20 Rebiü'l-Evvel 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
113 ( ن ه ر ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 25
الْاَنْهَارُۜ
ırmaklar
the rivers
İsim
Bakara / 74
الْاَنْهَارُۜ
ırmaklar
[the] rivers
İsim
Bakara / 164
وَالنَّهَارِ
ve gündüzün
and the day
Bağlaç + İsim
Bakara / 249
بِنَهَرٍۚ
bir ırmakla
with a river
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 266
الْاَنْهَارُۙ
ırmaklar
the rivers
İsim
Bakara / 274
وَالنَّهَارِ
ve gündüz
and day
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 15
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
[the] rivers
İsim
Âl-i İmrân / 27
النَّهَارِ
gündüze
the day
İsim
Âl-i İmrân / 27
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Âl-i İmrân / 72
النَّهَارِ
günün
(of) the day
İsim
Âl-i İmrân / 136
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Âl-i İmrân / 190
وَالنَّهَارِ
ve gündüzün
and the day
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 195
الْاَنْهَارُۚ
ırmaklar
the rivers
İsim
Âl-i İmrân / 198
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Nisâ / 13
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Nisâ / 57
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Nisâ / 122
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Mâide / 12
الْاَنْهَارُۚ
ırmaklar
the rivers
İsim
Mâide / 85
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Mâide / 119
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
En’âm / 6
الْاَنْهَارَ
ırmakları
the rivers
İsim
En’âm / 13
وَالنَّهَارِۜ
ve gündüzde
and the day
Bağlaç + İsim
En’âm / 60
بِالنَّهَارِ
gündüzün
by the day
Harf-i Cer + İsim
A’râf / 43
الْاَنْهَارُۚ
ırmaklar
the rivers
İsim
A’râf / 54
النَّهَارَ
gündüz(ün üzerin)e
(with) the day
İsim
Tevbe / 72
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Tevbe / 89
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Tevbe / 100
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Yûnus / 6
وَالنَّهَارِ
ve gündüzün
and the day
Bağlaç + İsim
Yûnus / 9
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Yûnus / 24
نَهَارًا
gündüz
(by) day
İsim
Yûnus / 45
النَّهَارِ
gündüz-
the day
İsim
Yûnus / 50
نَهَارًا
gündüz
(by) day
İsim
Yûnus / 67
وَالنَّهَارَ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Hûd / 114
النَّهَارِ
gündüzün
(of) the day
İsim
Ra’d / 3
وَاَنْهَارًاۜ
ve ırmaklar
and rivers
Bağlaç + İsim
Ra’d / 3
النَّهَارَۜ
gündüz(ün üzerine)
(with) the day
İsim
Ra’d / 10
بِالنَّهَارِ
gündüzün
by day
Harf-i Cer + İsim
Ra’d / 35
الْاَنْهَارُۜ
ırmaklar
the rivers
İsim
İbrahim / 23
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
İbrahim / 32
الْاَنْهَارَۚ
ırmakları
the rivers
İsim
İbrahim / 33
وَالنَّهَارَۚ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Nahl / 12
وَالنَّهَارَۙ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Nahl / 15
وَاَنْهَارًا
ve ırmaklar
and rivers
Bağlaç + İsim
Nahl / 31
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
İsrâ / 12
وَالنَّهَارَ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
İsrâ / 12
النَّهَارِ
gündüz
(of) the day
İsim
İsrâ / 23
تَنْهَرْهُمَا
onları azarlama
repel them
Fiil + Zamir
İsrâ / 91
الْاَنْهَارَ
ırmaklar
the rivers
İsim
Kehf / 31
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Kehf / 33
نَهَرًاۙ
bir ırmak
a river
İsim
Tâ-Hâ / 76
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Tâ-Hâ / 130
النَّهَارِ
gündüzün
(of) the day
İsim
Enbiyâ / 20
وَالنَّهَارَ
ve gündüz
and [the] day
Bağlaç + İsim
Enbiyâ / 33
وَالنَّهَارَ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Enbiyâ / 42
وَالنَّهَارِ
ve gündüz
and the day
Bağlaç + İsim
Hac / 14
الْاَنْهَارُۜ
ırmaklar
the rivers
İsim
Hac / 23
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Hac / 61
النَّهَارِ
gündüzün
the day
İsim
Hac / 61
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Mü’minûn / 80
وَالنَّهَارِۜ
ve gündüzün
and the day
Bağlaç + İsim
Nûr / 44
وَالنَّهَارَۜ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Furkân / 10
الْاَنْهَارُۙ
ırmaklar
the rivers
İsim
Furkân / 47
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Furkân / 62
وَالنَّهَارَ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Neml / 61
اَنْهَارًا
ırmaklar
rivers
İsim
Neml / 86
وَالنَّهَارَ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Kasas / 72
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Kasas / 73
وَالنَّهَارَ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Ankebût / 58
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Rûm / 23
وَالنَّهَارِ
ve gündüzün
and the day
Bağlaç + İsim
Lokman / 29
النَّهَارِ
gündüzün
the day
İsim
Lokman / 29
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Sebe’ / 33
وَالنَّهَارِ
ve gündüz
and (by) day
Bağlaç + İsim
Fâtır / 13
النَّهَارِ
gündüzün
the day
İsim
Fâtır / 13
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Yâsîn / 37
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Yâsîn / 40
النَّهَارِۜ
gündüzün
the day
İsim
Zümer / 5
النَّهَارِ
gündüzün
the day
İsim
Zümer / 5
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Zümer / 20
الْاَنْهَارُۜ
ırmaklar
the rivers
İsim
Mü’min / 61
وَالنَّهَارَ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Fussilet / 37
وَالنَّهَارُ
ve gündüz
and the day
Bağlaç + İsim
Fussilet / 38
وَالنَّهَارِ
ve gündüz
and day
Bağlaç + İsim
Zuhruf / 51
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
[the] rivers
İsim
Câsiye / 5
وَالنَّهَارِ
ve gündüzün
and the day
Bağlaç + İsim
Ahkâf / 35
نَهَارٍۜ
gündüz-
a day
İsim
Muhammed / 12
الْاَنْهَارُۜ
ırmaklar
the rivers
İsim
Muhammed / 15
اَنْهَارٌ
ırmakları
(are) rivers
İsim
Muhammed / 15
وَاَنْهَارٌ
ve ırmakları
and rivers
Bağlaç + İsim
Muhammed / 15
وَاَنْهَارٌ
ve ırmakları
and rivers
Bağlaç + İsim
Muhammed / 15
وَاَنْهَارٌ
ve ırmakları
and rivers
Bağlaç + İsim
Fetih / 5
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Fetih / 17
الْاَنْهَارُۚ
ırmaklar
the rivers
İsim
Kamer / 54
وَنَهَرٍۙ
ve ırmaklar(ın kenarın)dadırlar
and river
Bağlaç + İsim
Hadîd / 6
النَّهَارِ
gündüzün
the day
İsim
Hadîd / 6
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Hadîd / 12
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Mücâdele / 22
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Saff / 12
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Teğâbun / 9
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Talâk / 11
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsim
Tahrîm / 8
الْاَنْهَارُۙ
ırmaklar
the rivers
İsim
Nûh / 5
وَنَهَارًاۙ
ve gündüz
and day
Bağlaç + Zaman Zarfı
Nûh / 12
اَنْهَارًاۜ
ırmaklar
rivers
İsim
Müzzemmil / 7
النَّهَارِ
gündüzde
the day
İsim
Müzzemmil / 20
وَالنَّهَارَۜ
ve gündüzü
and the day
Bağlaç + İsim
Nebe’ / 11
النَّهَارَ
gündüzü
the day
İsim
Bürûc / 11
الْاَنْهَارُۜ
ırmaklar
the rivers
İsim
Şems / 3
وَالنَّهَارِ
ve gündüze andolsun
And the day
Bağlaç + İsim
Leyl / 2
وَالنَّهَارِ
ve gündüze andolsun
And the day
Bağlaç + İsim
Duhâ / 10
تَنْهَرْۜ
azarlama
repel
Fiil
Beyyine / 8
الْاَنْهَارُ
ırmaklar
the rivers
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.