19 Kasım 2019 - 21 Rebiü'l-Evvel 1441 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
61 ( م س س ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 80
تَمَسَّنَا
bize dokunmayacaktır
will touch us
Fiil + Zamir
Bakara / 214
مَسَّتْهُمُ
onlara dokunmuştu
Touched them
Fiil + Zamir
Bakara / 236
تَمَسُّوهُنَّ
henüz dokunmadan
you have touched
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 237
تَمَسُّوهُنَّ
henüz dokunmadan
you (have) touched them
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 275
الْمَسِّۜ
dokunup
(his) touch
İsim
Âl-i İmrân / 24
تَمَسَّنَا
bize dokunmayacak
will touch us
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 47
يَمْسَسْن۪ي
bana dokunmamışken
touch(ed) me
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 120
تَمْسَسْكُمْ
size dokunsa
touches you
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 140
يَمْسَسْكُمْ
size dokunduysa
touched you
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 140
مَسَّ
dokunmuştu
(has) touched
Fiil
Âl-i İmrân / 174
يَمْسَسْهُمْ
kendilerine dokunmadı
touched them
Fiil + Zamir
Mâide / 73
لَيَمَسَّنَّ
elbette dokunacaktır
surely will afflict
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
En’âm / 17
يَمْسَسْكَ
sana dokundursa
touches you
Fiil + Zamir
En’âm / 17
يَمْسَسْكَ
sana dokundursa
He touches you
Fiil + Zamir
En’âm / 49
يَمَسُّهُمُ
dokunacaktır
will touch them
Fiil + Zamir
A’râf / 73
تَمَسُّوهَا
ona dokundurmayın
touch her
Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 95
مَسَّ
dokunmuştu
(had) touched
Fiil
A’râf / 188
مَسَّنِيَ
bana dokunmamıştır
(could) have touched me
Fiil + Zamir
A’râf / 201
مَسَّهُمْ
kendilerine dokunduğu
touches them
Fiil + Zamir
Enfâl / 68
لَمَسَّكُمْ
size mutlaka dokunurdu
surely (would) have touched you
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
Yûnus / 12
مَسَّ
dokunduğunda
touches
Fiil
Yûnus / 12
مَسَّهُۜ
kendisine dokunmuş olan
(that) touched him
Fiil + Zamir
Yûnus / 21
مَسَّتْهُمْ
kendilerine dokunan
has touched them
Fiil + Zamir
Yûnus / 107
يَمْسَسْكَ
sana verirse
Allah touches you
Fiil + Zamir
Hûd / 10
مَسَّتْهُ
kendisine dokunan
(has) touched him
Fiil + Zamir
Hûd / 48
يَمَسُّهُمْ
onlara dokunacaktır
will touch them
Fiil + Zamir
Hûd / 64
تَمَسُّوهَا
ona dokundurmayın
touch her
Fiil + Zamir + Zamir
Hûd / 113
فَتَمَسَّكُمُ
yoksa size dokunur
lest touches you
Sebep Eki + Fiil + Zamir
Yûsuf / 88
مَسَّنَا
bize dokundu
Has touched us
Fiil + Zamir
Hicr / 48
يَمَسُّهُمْ
onlara dokunmaz
will touch them
Fiil + Zamir
Hicr / 54
مَسَّنِيَ
bana dokunasına
has overtaken me
Fiil + Zamir
Nahl / 53
مَسَّكُمُ
size dokunduğu
touches you
Fiil + Zamir
İsrâ / 67
مَسَّكُمُ
size dokunduğu
touches you
Fiil + Zamir
İsrâ / 83
مَسَّهُ
ona dokunsa
touches him
Fiil + Zamir
Meryem / 20
يَمْسَسْن۪ي
bana dokunmadı
has touched me
Fiil + Zamir
Meryem / 45
يَمَسَّكَ
sana dokunacak
will touch you
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 97
مِسَاسَۖ
bana dokunmayın!
touch
Emir
Enbiyâ / 46
مَسَّتْهُمْ
onlara dokunsa
touches them
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 83
مَسَّنِيَ
bana dokundu
has touched me
Fiil + Zamir
Nûr / 14
لَمَسَّكُمْ
size mutlaka dokunurdu
surely would have touched you
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
Nûr / 35
تَمْسَسْهُ
değmese (bile)
touched it
Fiil + Zamir
Şu’arâ / 156
تَمَسُّوهَا
ona dokundurmayın
touch her
Fiil + Zamir + Zamir
Rûm / 33
مَسَّ
dokunduğu
touches
Fiil
Ahzâb / 49
تَمَسُّوهُنَّ
onlara dokunmadan
you have touched them
Fiil + Zamir + Zamir
Fâtır / 35
يَمَسُّنَا
bize dokunmaz
touches us
Fiil + Zamir
Fâtır / 35
يَمَسُّنَا
bize dokunmaz
touches
Fiil + Zamir
Yâsîn / 18
وَلَيَمَسَّنَّكُمْ
ve size dokunur
and surely will touch you
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Sâd / 41
مَسَّنِيَ
dokundurdu
(has) touched me
Fiil + Zamir
Zümer / 8
مَسَّ
dokunduğu
touches
Fiil
Zümer / 49
مَسَّ
dokunduğu
touches
Fiil
Zümer / 61
يَمَسُّهُمُ
onlara dokunmaz
will touch them
Fiil + Zamir
Fussilet / 49
مَسَّهُ
kendisine dokunursa
touches him
Fiil + Zamir
Fussilet / 50
مَسَّتْهُ
ona dokunan
(has) touched him
Fiil + Zamir
Fussilet / 51
مَسَّهُ
ona dokunduğunda
touches him
Fiil + Zamir
Kâf / 38
مَسَّنَا
bize dokunmadı
touch Us
Fiil + Zamir
Kamer / 48
مَسَّ
dokunuşunu
(the) touch
İsim
Vâkı’a / 79
يَمَسُّهُٓ
ona dokunmaz
touch it
Fiil + Zamir
Mücâdele / 3
يَتَمَٓاسَّاۜ
temaslarından
they touch each other
Fiil + Zamir
Mücâdele / 4
يَتَمَٓاسَّاۚ
temaslarından
they both touch each other
Fiil + Zamir
Me’âric / 20
مَسَّهُ
kendisine dokunduğu
touches him
Fiil + Zamir
Me’âric / 21
مَسَّهُ
dokunduğu
touches him
Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.