8 Aralık 2019 - 11 Rebiü'l-Ahir 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
92 ( ل ي ل ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 51
لَيْلَةً
gece için
nights
İsim
Bakara / 164
الَّيْلِ
gece
of the night
İsim
Bakara / 187
لَيْلَةَ
gecesi
(in the) nights
Zaman Zarfı
Bakara / 187
الَّيْلِۚ
gece (oluncaya)
the night
İsim
Bakara / 274
بِالَّيْلِ
gece
by night
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 27
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Âl-i İmrân / 27
الَّيْلِۘ
geceye
the night
İsim
Âl-i İmrân / 113
الَّيْلِ
gece
(of) the night
İsim
Âl-i İmrân / 190
الَّيْلِ
gecenin
(of) the night
İsim
En’âm / 13
الَّيْلِ
gecede
the night
İsim
En’âm / 60
بِالَّيْلِ
geceleyin
by the night
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 76
الَّيْلُ
gece
the night
İsim
En’âm / 96
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
A’râf / 54
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
A’râf / 142
لَيْلَةً
gece
nights
İsim
A’râf / 142
لَيْلَةًۚ
geceye
night(s)
İsim
Yûnus / 6
الَّيْلِ
gece
(of) the night
İsim
Yûnus / 24
لَيْلًا
gece
(by) night
İsim
Yûnus / 27
الَّيْلِ
bir gecenin
the darkness (of) night
İsim
Yûnus / 67
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Hûd / 81
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
Hûd / 114
الَّيْلِۜ
gecenin
the night
İsim
Ra’d / 3
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Ra’d / 10
بِالَّيْلِ
geceleyin
by night
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 33
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Hicr / 65
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
Nahl / 12
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
İsrâ / 1
لَيْلًا
gecenin bir vaktinde
(by) night
İsim
İsrâ / 12
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
İsrâ / 12
الَّيْلِ
gecenin
(of) the night
İsim
İsrâ / 78
الَّيْلِ
gecenin
(of) the night
İsim
İsrâ / 79
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
Meryem / 10
لَيَالٍ
gece
nights
İsim
Tâ-Hâ / 130
الَّيْلِ
gece
(of) the night
İsim
Enbiyâ / 20
الَّيْلَ
gece
[the] night
İsim
Enbiyâ / 33
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Enbiyâ / 42
بِالَّيْلِ
gece
in the night
Harf-i Cer + İsim
Hac / 61
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Hac / 61
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
Mü’minûn / 80
الَّيْلِ
gecenin
(of) the night
İsim
Nûr / 44
الَّيْلَ
gece
the night
İsim
Furkân / 47
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Furkân / 62
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Neml / 86
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Kasas / 71
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Kasas / 72
بِلَيْلٍ
geceyi
night
Harf-i Cer + İsim
Kasas / 73
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Rûm / 23
بِالَّيْلِ
geceleyin
by night
Harf-i Cer + İsim
Lokman / 29
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Lokman / 29
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
Sebe’ / 18
لَيَالِيَ
geceleri
(by) night
İsim
Sebe’ / 33
الَّيْلِ
gece
(by) night
İsim
Fâtır / 13
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Fâtır / 13
الَّيْلِۙ
gecenin
the night
İsim
Yâsîn / 37
الَّيْلُۚ
gece
(is) the night
İsim
Yâsîn / 40
الَّيْلُ
gece
the night
İsim
Sâffât / 138
وَبِالَّيْلِۜ
ve geceleyin
And at night
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
Zümer / 5
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Zümer / 5
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
Zümer / 9
الَّيْلِ
gece
(of) the night
İsim
Mü’min / 61
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Fussilet / 37
الَّيْلُ
gece
(are) the night
İsim
Fussilet / 38
بِالَّيْلِ
gece
by night
Harf-i Cer + İsim
Duhân / 3
لَيْلَةٍ
bir gecede
a Night
İsim
Duhân / 23
لَيْلًا
geceleyin
(by) night
İsim
Câsiye / 5
الَّيْلِ
gecenin
(of) the night
İsim
Kâf / 40
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
Zâriyât / 17
الَّيْلِ
geceleri
the night
İsim
Tûr / 49
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
Hadîd / 6
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Hadîd / 6
الَّيْلِۜ
gecenin
the night
İsim
Hâkka / 7
لَيَالٍ
gece
nights
İsim
Nûh / 5
لَيْلًا
gece
night
Zaman Zarfı
Müzzemmil / 2
الَّيْلَ
geceleyin
(in) the night
İsim
Müzzemmil / 6
الَّيْلِ
gece
(at) the night
İsim
Müzzemmil / 20
الَّيْلِ
gecenin
(of) the night
İsim
Müzzemmil / 20
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Müddessir / 33
وَالَّيْلِ
ve geceye
And the night
Bağlaç + İsim
İnsan / 26
الَّيْلِ
gecenin
the night
İsim
İnsan / 26
لَيْلًا
geceleyin
a night
Zaman Zarfı
Nebe’ / 10
الَّيْلَ
geceyi
the night
İsim
Nâzi’ât / 29
لَيْلَهَا
gecesini
its night
İsim + Zamir
Tekvîr / 17
وَالَّيْلِ
geceye
And the night
Bağlaç + İsim
İnşikâk / 17
وَالَّيْلِ
ve geceye
And the night
Bağlaç + İsim
Fecr / 2
وَلَيَالٍ
ve geceye
And the nights
Bağlaç + İsim
Fecr / 4
وَالَّيْلِ
ve geceye
And the night
Bağlaç + İsim
Şems / 4
وَالَّيْلِ
ve geceye andolsun
And the night
Bağlaç + İsim
Leyl / 1
وَالَّيْلِ
geceye andolsun
By the night
Harf-i Cer + İsim
Duhâ / 2
وَالَّيْلِ
ve geceye andolsun
And the night
Bağlaç + İsim
Kadr / 1
لَيْلَةِ
gecesinde
(the) Night
İsim
Kadr / 2
لَيْلَةُ
gecesi(nin)
(the) Night
İsim
Kadr / 3
لَيْلَةُ
gecesi
(The) Night
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.