20 Kasım 2019 - 22 Rebiü'l-Evvel 1441 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
132 ( ق د ر ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 20
قَد۪يرٌ۟
gücü yeter
All-Powerful
İsim
Bakara / 106
قَد۪يرٌ
gücü yeter
(is) All-Powerful
İsim
Bakara / 109
قَد۪يرٌ
gücü yetendir
(is) All-Powerful
İsim
Bakara / 148
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Bakara / 236
قَدَرُهُ
kendi gücü nisbetinde
according to his means
İsim + Zamir
Bakara / 236
قَدَرُهُۚ
kendi gücü nisbetinde
according to his means
İsim + Zamir
Bakara / 259
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Bakara / 264
يَقْدِرُونَ
(Böyleleri) elde edemezler
they have control
Fiil + Zamir
Bakara / 284
قَد۪يرٌ
kadirdir
(is) All-Powerful
İsim
Âl-i İmrân / 26
قَد۪يرٌ
kadirsin
All-Powerful
İsim
Âl-i İmrân / 29
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Âl-i İmrân / 165
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Âl-i İmrân / 189
قَد۪يرٌ۟
kadirdir
All-Powerful
İsim
Nisâ / 133
قَد۪يرًا
hakkıyla kadirdir
All-Powerful
İsim
Nisâ / 149
قَد۪يرًا
güçlüdür
All-Powerful
Sıfat
Mâide / 17
قَد۪يرٌ
yapabilendir
All-Powerful
İsim
Mâide / 19
قَد۪يرٌ۟
kadirdir
All-Powerful
İsim
Mâide / 34
تَقْدِرُوا
ele geçirmenizden
you overpower
Fiil + Zamir
Mâide / 40
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Mâide / 120
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
En’âm / 17
قَد۪يرٌ
yapabilendir
All-Powerful
İsim
En’âm / 37
قَادِرٌ
kadirdir
(is) Able
İsim
En’âm / 65
الْقَادِرُ
kadirdir
(is) All-Capable
İsim
En’âm / 91
قَدَرُوا
tanıyamadılar
they appraised
Fiil + Zamir
En’âm / 91
قَدْرِه۪ٓ
O\nun kadrini
[of his] appraisal
İsim + Zamir
En’âm / 96
تَقْد۪يرُ
takdiridir
(is the) ordaining
İsim
Enfâl / 41
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Tevbe / 39
قَد۪يرٌ
yapabilendir
All-Powerful
İsim
Yûnus / 5
وَقَدَّرَهُ
ve düzenleyen
and determined for it
Bağlaç + Fiil + Zamir
Yûnus / 24
قَادِرُونَ
kadir olduklarını
have the power
İsim
Hûd / 4
قَد۪يرٌ
güç yetirendir
All-Powerful
İsim
Ra’d / 8
بِمِقْدَارٍ
bir ölçü iledir
(is) in due proportion
Harf-i Cer + İsim
Ra’d / 17
بِقَدَرِهَا
kendi ölçüsünce
according to their measure
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Ra’d / 26
وَيَقْدِرُۜ
ve kısar
and restricts
Bağlaç + Fiil
İbrahim / 18
يَقْدِرُونَ
ele geçiremezler
control (they have)
Fiil + Zamir
Hicr / 21
بِقَدَرٍ
bir miktar
in a measure
Harf-i Cer + İsim
Hicr / 60
قَدَّرْنَٓاۙ
olmasını uygun gördük
We have decreed
Fiil + Zamir
Nahl / 70
قَد۪يرٌ۟
kadirdir
All-Powerful
İsim
Nahl / 75
يَقْدِرُ
gücü yetmeyen
he has power
Fiil
Nahl / 76
يَقْدِرُ
gücü yetmez
he has power
Fiil
Nahl / 77
قَد۪يرٌ
gücü yetendir
(is) All-Powerful
İsim
İsrâ / 30
وَيَقْدِرُۜ
ve kısar
and straitens
Bağlaç + Fiil
İsrâ / 99
قَادِرٌ
kadirdir
(is) Able
İsim
Kehf / 45
مُقْتَدِرًا
kadirdir
(is) All Able
İsim
Tâ-Hâ / 40
قَدَرٍ
belirlediğimiz vakitte
the decreed (time)
İsim
Enbiyâ / 87
نَقْدِرَ
güç yetiremeyeceğiz
We would decree
Fiil
Hac / 6
قَد۪يرٌۙ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Hac / 39
لَقَد۪يرٌۙ
kadirdir
(is) surely Able
Lâm-ı Te'kid + İsim
Hac / 74
قَدَرُوا
takdir edemediler
they (have) estimated
Fiil + Zamir
Hac / 74
قَدْرِه۪ۜ
kadrini
[His] estimation
İsim + Zamir
Mü’minûn / 18
بِقَدَرٍ
belli ölçüde
in (due) measure
Harf-i Cer + İsim
Mü’minûn / 18
لَقَادِرُونَۚ
kadiriz
surely (are) Able
Lâm-ı Te'kid + İsim
Mü’minûn / 95
لَقَادِرُونَ
elbette kadiriz
surely able
Lâm-ı Te'kid + İsim
Nûr / 45
قَد۪يرٌ
kadirdir
(is) All-Powerful
İsim
Furkân / 2
فَقَدَّرَهُ
ve takdir etmiştir ona
and determined it
Bağlaç + Fiil + Zamir
Furkân / 2
تَقْد۪يرًا
ölçü biçim ve düzen
(with) determination
İsim
Furkân / 54
قَد۪يرًا
her şeye gücü yetendir
All-Powerful
İsim
Neml / 57
قَدَّرْنَاهَا
ona takdir ettik
We destined her
Fiil + Zamir + Zamir
Kasas / 82
وَيَقْدِرُۚ
ve kısıyor
and restricts it
Bağlaç + Fiil
Ankebût / 20
قَد۪يرٌۚ
gücü yeter
(is) All-Powerful
İsim
Ankebût / 62
وَيَقْدِرُ
ve kısar
and restricts
Bağlaç + Fiil
Rûm / 37
وَيَقْدِرُۜ
ve daraltıyor
and straitens (it)
Bağlaç + Fiil
Rûm / 50
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Rûm / 54
الْقَد۪يرُ
gücü yetendir
the All-Powerful
İsim
Secde / 5
مِقْدَارُهُٓ
onun süresi
(the) measure of which is
İsim + Zamir
Ahzâb / 27
قَد۪يرًا۟
kadirdir
All-Powerful
İsim
Ahzâb / 38
قَدَرًا
bir kaderdir
a decree
İsim
Ahzâb / 38
مَقْدُورًاۙ
takdir edilmiş
destined
İsim
Sebe’ / 11
وَقَدِّرْ
ölçülü yap
and measure precisely
Bağlaç + Fiil
Sebe’ / 13
وَقُدُورٍ
ve kazanlar(dan)
and cooking-pots
Bağlaç + İsim
Sebe’ / 18
وَقَدَّرْنَا
ve takdir ettik
And We determined
Bağlaç + Fiil + Zamir
Sebe’ / 36
وَيَقْدِرُ
ve kısar
and restricts
Bağlaç + Fiil
Sebe’ / 39
وَيَقْدِرُ
ve kısar
and restricts
Bağlaç + Fiil
Fâtır / 1
قَد۪يرٌ
yapabilendir
All-Powerful
İsim
Fâtır / 44
قَد۪يرًا
güçlüdür
All-Powerful
İsim
Yâsîn / 38
تَقْد۪يرُ
takdiridir
(is the) Decree
İsim
Yâsîn / 39
قَدَّرْنَاهُ
tayin ettik
We have ordained for it
Fiil + Zamir + Zamir
Yâsîn / 81
بِقَادِرٍ
muktedir
Able
Harf-i Cer + İsim
Zümer / 52
وَيَقْدِرُۜ
ve kısar
and restricts
Bağlaç + Fiil
Zümer / 67
قَدَرُوا
takdir edemediler
they appraised
Fiil + Zamir
Zümer / 67
قَدْرِه۪ۗ
O\nun kadrini
appraisal
İsim + Zamir
Fussilet / 10
وَقَدَّرَ
ve takdir etti
and determined
Bağlaç + Fiil
Fussilet / 12
تَقْد۪يرُ
takdiridir
(is the) Decree
İsim
Fussilet / 39
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Şûrâ / 9
قَد۪يرٌ۟
kadirdir
All-Powerful
İsim
Şûrâ / 12
وَيَقْدِرُۜ
ve kısar
and restricts
Bağlaç + Fiil
Şûrâ / 27
بِقَدَرٍ
ölçüde
in (due) measure
Harf-i Cer + İsim
Şûrâ / 29
قَد۪يرٌ۟
kadirdir
All-Powerful
İsim
Şûrâ / 50
قَد۪يرٌ
gücü yetendir
All-Powerful
İsim
Zuhruf / 11
بِقَدَرٍۚ
bir ölçü ile
in (due) measure
Harf-i Cer + İsim
Zuhruf / 42
مُقْتَدِرُونَ
gücümüz yeter
have full power
İsim
Ahkâf / 33
بِقَادِرٍ
kadir olduğunu
(is) able
Harf-i Cer + İsim
Ahkâf / 33
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Fetih / 21
تَقْدِرُوا
henüz ele geçiremediniz
you had power
Fiil + Zamir
Fetih / 21
قَد۪يرًا
kadirdir
All-Powerful
İsim
Kamer / 12
قُدِرَۚ
takdir edilmiş
predestined
Fiil
Kamer / 42
مُقْتَدِرٍ
ve güçlü olanın
(the) Powerful One
İsim
Kamer / 49
بِقَدَرٍ
bir kadere göre
by a measure
Harf-i Cer + İsim
Kamer / 55
مُقْتَدِرٍ
güçlü
Most Powerful
İsim
Vâkı’a / 60
قَدَّرْنَا
takdir eden
[We] have decreed
Fiil + Zamir
Hadîd / 2
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Hadîd / 29
يَقْدِرُونَ
malik olmadıklarını
they have power
Fiil + Zamir
Haşr / 6
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Mümtehine / 7
قَد۪يرٌۜ
kadirdir
(is) All-Powerful
İsim
Teğâbun / 1
قَد۪يرٌ
kadirdir
All-Powerful
İsim
Talâk / 3
قَدْرًا
bir ölçü
a measure
İsim
Talâk / 7
قُدِرَ
kısıtlı olan
is restricted
Fiil
Talâk / 12
قَد۪يرٌۙ
kadir olduğunu
All-Powerful
İsim
Tahrîm / 8
قَد۪يرٌ
gücün yeter
All-Powerful
İsim
Mülk / 1
قَد۪يرٌۙ
gücü yeter
All-Powerful
İsim
Kalem / 25
قَادِر۪ينَ
güçleri yettiği halde
able
İsim
Me’âric / 4
مِقْدَارُهُ
miktarı
its measure
İsim + Zamir
Me’âric / 40
لَقَادِرُونَۙ
gücümüz yeter
(are) surely Able
Lâm-ı Te'kid + İsim
Müzzemmil / 20
يُقَدِّرُ
takdir eder
determines
Fiil
Müddessir / 18
وَقَدَّرَۙ
ölçtü biçti
and plotted
Bağlaç + Fiil
Müddessir / 19
قَدَّرَۙ
ölçtü biçti
he plotted
Fiil
Müddessir / 20
قَدَّرَۙ
ölçtü biçti
he plotted
Fiil
Kıyâme / 4
قَادِر۪ينَ
gücümüz yeter
(We are) Able
İsim
Kıyâme / 40
بِقَادِرٍ
gücü yetecek
(He) Able
Harf-i Cer + İsim
İnsan / 16
قَدَّرُوهَا
onları takdir etmişlerdir
They will determine its
Fiil + Zamir + Zamir
İnsan / 16
تَقْد۪يرًا
istedikleri ölçüde
measure
İsim
Mürselât / 22
قَدَرٍ
bir süreye
a period
İsim
Mürselât / 23
فَقَدَرْنَاۗ
ve biçimlendirdik
So We measured
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mürselât / 23
الْقَادِرُونَ
biçim vereniz biz
(are We to) measure
İsim
Abese / 19
فَقَدَّرَهُۙ
sonra ona biçim verdi
then He proportioned him
Bağlaç + Fiil + Zamir
Târık / 8
لَقَادِرٌۜ
elbette kadirdir
(is) Able
Lâm-ı Te'kid + İsim
A’lâ / 3
قَدَّرَ
takdir etti
measured
Fiil
Fecr / 16
فَقَدَرَ
ve daraltsa
and restricts
Bağlaç + Fiil
Beled / 5
يَقْدِرَ
güç yetiremeyecek-
has power
Fiil
Kadr / 1
الْقَدْرِۚ
kadir
(of) Power
İsim
Kadr / 2
الْقَدْرِۜ
kadir
(of) Power (is)
İsim
Kadr / 3
الْقَدْرِ
kadir
(of) Power
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.