26 Ocak 2020 - 30 Cemaziye'l-Evvel 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
104 ( ف ض ل ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 47
فَضَّلْتُكُمْ
sizi üstün kıldım
[I] preferred you
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 64
فَضْلُ
iyiliği
(for the) Grace
İsim
Bakara / 90
فَضْلِه۪
lutfundan
His Grace
İsim + Zamir
Bakara / 105
الْفَضْلِ
lutuf
(of) [the] Bounty
İsim
Bakara / 122
فَضَّلْتُكُمْ
sizi üstün kıldığımı
[I] preferred you
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 198
فَضْلًا
lutfunu
bounty
İsim
Bakara / 237
الْفَضْلَ
iyilik etmeyi
the graciousness
İsim
Bakara / 243
فَضْلٍ
ikram
(of) bounty
İsim
Bakara / 251
فَضْلٍ
lutuf
(of) bounty
İsim
Bakara / 253
فَضَّلْنَا
üstün kıldık
We (have) preferred
Fiil + Zamir
Bakara / 268
وَفَضْلًاۜ
ve lutuf
and bounty
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 73
الْفَضْلَ
Lutuf
the Bounty
İsim
Âl-i İmrân / 74
الْفَضْلِ
lutuf ve ikram
(of) Bounty
İsim
Âl-i İmrân / 152
فَضْلٍ
lütuf
(of) Bounty
İsim
Âl-i İmrân / 170
فَضْلِه۪ۙ
lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 171
وَفَضْلٍۙ
ve lutfunu
and Bounty
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 174
وَفَضْلٍ
ve bollukla
and Bounty
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 174
فَضْلٍ
lutuf
(of) Bounty
İsim
Âl-i İmrân / 180
فَضْلِه۪
lütfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Nisâ / 32
فَضَّلَ
üstün kıldığı
(has) bestowed
Fiil
Nisâ / 32
فَضْلِه۪ۜ
lutfu-
His bounty
İsim + Zamir
Nisâ / 34
فَضَّلَ
üstün kılmıştır
(has) bestowed
Fiil
Nisâ / 37
فَضْلِه۪ۜ
bol hazinesi-
His Bounty
İsim + Zamir
Nisâ / 54
فَضْلِه۪ۚ
lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Nisâ / 70
الْفَضْلُ
ni\met
(is) the Bounty
İsim
Nisâ / 73
فَضْلٌ
bir ni\met
bounty
İsim
Nisâ / 83
فَضْلُ
lutfu
(had been the) bounty
İsim
Nisâ / 95
فَضَّلَ
üstün kılmıştır
Preferred
Fiil
Nisâ / 95
وَفَضَّلَ
ve üstün kılmıştır
preferred
Bağlaç + Fiil
Nisâ / 113
فَضْلُ
lutfu
(for the) Grace
İsim
Nisâ / 113
فَضْلُ
lutfu
(the) Grace
İsim
Nisâ / 173
فَضْلِه۪ۚ
lutfundan
His Bounty
İsim + Zamir
Nisâ / 175
وَفَضْلٍۙ
ve lutfun
and Bounty
Bağlaç + İsim
Mâide / 2
فَضْلًا
lutfunu
Bounty
İsim
Mâide / 54
فَضْلُ
bir lutfudur
(is the) Grace
İsim
En’âm / 86
فَضَّلْنَا
üstün kıldık
We preferred
Fiil + Zamir
A’râf / 39
فَضْلٍ
üstünlüğünüz
superiority
İsim
A’râf / 140
فَضَّلَكُمْ
sizi üstün yapmış iken
has preferred you
Fiil + Zamir
Enfâl / 29
الْفَضْلِ
lutuf
(of) Bounty
İsim
Tevbe / 28
فَضْلِه۪ٓ
kendi lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Tevbe / 59
فَضْلِه۪
bol lutfundan
His Bounty
İsim + Zamir
Tevbe / 74
فَضْلِه۪ۚ
lutfiyle
His Bounty
İsim + Zamir
Tevbe / 75
فَضْلِه۪
lutfundan
His bounty
İsim + Zamir
Tevbe / 76
فَضْلِه۪
lutfundan
His Bounty
İsim + Zamir
Yûnus / 58
بِفَضْلِ
lütfuyla
In the Bounty
Harf-i Cer + İsim
Yûnus / 60
فَضْلٍ
lütuf
(is) surely Full (of) Bounty
İsim
Yûnus / 107
لِفَضْلِه۪ۜ
O\nun lütfunu
(of) His Bounty
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Hûd / 3
فَضْلٍ
ihsan
(of) grace
İsim
Hûd / 3
فَضْلَهُۜ
kendi ihsanını
His Grace
İsim + Zamir
Hûd / 27
فَضْلٍ
üstünlüğünüzü
merit
İsim
Yûsuf / 38
فَضْلِ
bir lutfudur
(the) Grace
İsim
Ra’d / 4
وَنُفَضِّلُ
ama üstün yaparız
but We cause to exceed
Bağlaç + Fiil
Nahl / 14
فَضْلِه۪
O\nun lutfunu
His Bounty
İsim + Zamir
Nahl / 71
فَضَّلَ
üstün kıldı
has favored
Fiil
Nahl / 71
فُضِّلُوا
üstün kılınanlar
were favored
Fiil + Zamir
İsrâ / 12
فَضْلًا
lutfunu
bounty
İsim
İsrâ / 21
فَضَّلْنَا
üstün yaptık
We preferred
Fiil + Zamir
İsrâ / 21
تَفْض۪يلًا
üstünlük bakımından
(in) excellence
İsim
İsrâ / 55
فَضَّلْنَا
biz üstün kıldık
We have preferred
Fiil + Zamir
İsrâ / 66
فَضْلِه۪ۜ
lutfundan
His Bounty
İsim + Zamir
İsrâ / 70
وَفَضَّلْنَاهُمْ
ve onları üstün kıldık
and We preferred them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
İsrâ / 70
تَفْض۪يلًا۟
tam bir üstünlükle
(with) preference
İsim
İsrâ / 87
فَضْلَهُ
O\nun lutfu
His Bounty
İsim + Zamir
Mü’minûn / 24
يَتَفَضَّلَ
üstün gelmek
assert (his) superiority
Fiil
Nûr / 10
فَضْلُ
lutfu
(for) the Grace of Allah
İsim
Nûr / 14
فَضْلُ
lutfu
(for the) Grace
İsim
Nûr / 20
فَضْلُ
lutfu
(for the) Grace of Allah
İsim
Nûr / 21
فَضْلُ
lutfu
(for the) Grace of Allah
İsim
Nûr / 22
الْفَضْلِ
fazilet
those of virtue
İsim
Nûr / 32
فَضْلِه۪ۜ
lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Nûr / 33
فَضْلِه۪ۜ
lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Nûr / 38
فَضْلِه۪ۜ
lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Neml / 15
فَضَّلَنَا
bizi üstün kıldı
has favored us
Fiil + Zamir
Neml / 16
الْفَضْلُ
bir lutuftur
(is) the favor
İsim
Neml / 40
فَضْلِ
lutfu-
(the) Favor
İsim
Neml / 73
فَضْلٍ
lutuf
(is) full of Bounty
İsim
Kasas / 73
فَضْلِه۪
O\nun lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Rûm / 23
فَضْلِه۪ۜ
O\nun lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Rûm / 45
فَضْلِه۪ۜ
lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Rûm / 46
فَضْلِه۪
O\nun lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Ahzâb / 47
فَضْلًا
bir lutuf
a Bounty
İsim
Sebe’ / 10
فَضْلًاۜ
bir üstünlük
Bounty
İsim
Fâtır / 12
فَضْلِه۪
lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Fâtır / 30
فَضْلِه۪ۜ
lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Fâtır / 32
الْفَضْلُ
lutuf
the Bounty
İsim
Fâtır / 35
فَضْلِه۪ۚ
lutfuyla
His Bounty
İsim + Zamir
Mü’min / 61
فَضْلٍ
lutuf
(is) Full (of) Bounty
İsim
Şûrâ / 22
الْفَضْلُ
lutuf
(is) the Bounty
İsim
Şûrâ / 26
فَضْلِه۪ۜ
lutuf ve keremi-
His Bounty
İsim + Zamir
Duhân / 57
فَضْلًا
bir lutuf olarak
A Bounty
İsim
Câsiye / 12
فَضْلِه۪
O\nun lutfu-
His Bounty
İsim + Zamir
Câsiye / 16
وَفَضَّلْنَاهُمْ
ve onları üstün kıldık
and We preferred them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Fetih / 29
فَضْلًا
bir lutuf
Bounty
İsim
Hucurât / 8
فَضْلًا
bir lutuftur
A Bounty
İsim
Hadîd / 21
فَضْلُ
lutfudur
(is the) Bounty
İsim
Hadîd / 21
الْفَضْلِ
lutuf
(is) the Possessor of Bounty
İsim
Hadîd / 29
فَضْلِ
lutfu-
(the) Bounty
İsim
Hadîd / 29
الْفَضْلَ
lutfun
the Bounty
İsim
Hadîd / 29
الْفَضْلِ
lutuf
(is) the Possessor of Bounty
İsim
Haşr / 8
فَضْلًا
bir lutuf
bounty
İsim
Cum’a / 4
فَضْلُ
lutfudur
(is the) Bounty
İsim
Cum’a / 4
الْفَضْلِ
lutuf
(of) Bounty
İsim
Cum’a / 10
فَضْلِ
lutfu-
(the) Bounty
İsim
Müzzemmil / 20
فَضْلِ
lutfu-
(the) Bounty
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.