8 Aralık 2019 - 11 Rebiü'l-Ahir 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
72 ( ف ر ق ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 50
فَرَقْنَا
yarmıştık
We parted
Fiil + Zamir
Bakara / 53
وَالْفُرْقَانَ
ve furkan
and the Criterion
Bağlaç + İsim
Bakara / 75
فَر۪يقٌ
bir grup
a party
İsim
Bakara / 85
فَر۪يقًا
bir grubu
a party
İsim
Bakara / 87
فَفَر۪يقًا
kimini
So a party
İsti'nafiye Edatı + İsim
Bakara / 87
وَفَر۪يقًا
kimini de
and a party
Bağlaç + İsim
Bakara / 100
فَر۪يقٌ
bir grup
a party
İsim
Bakara / 101
فَر۪يقٌ
bir gurup
a party
İsim
Bakara / 102
يُفَرِّقُونَ
ayıran
[they] causes separation
Fiil + Zamir
Bakara / 136
نُفَرِّقُ
ayırım yapmayız
we make distinction
Fiil
Bakara / 146
فَر۪يقًا
bir grup
a group
İsim
Bakara / 185
وَالْفُرْقَانِۚ
doğruyu ve yanlışı ayırdetmeyi
and the Criterion
Bağlaç + İsim
Bakara / 188
فَر۪يقًا
bir kısmını
a portion
İsim
Bakara / 285
نُفَرِّقُ
ayırdetmeyiz (dediler)
we make distinction
Fiil
Âl-i İmrân / 4
الْفُرْقَانَۜ
Furkan\ı da
the Criterion
İsim
Âl-i İmrân / 23
فَر۪يقٌ
bir topluluk
a party
İsim
Âl-i İmrân / 78
لَفَر۪يقًا
bir grup (var ki)
surely (is) a group
Lâm-ı Te'kid + İsim
Âl-i İmrân / 84
نُفَرِّقُ
ayırım yapmayız
we make distinction
Fiil
Âl-i İmrân / 100
فَر۪يقًا
gruba
a group
İsim
Âl-i İmrân / 103
تَفَرَّقُواۖ
ayrılmayın
be divided
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 105
تَفَرَّقُوا
bölünüp
became divided
Fiil + Zamir
Nisâ / 77
فَر۪يقٌ
bir grup
a group
İsim
Nisâ / 130
يَتَفَرَّقَا
(eşler) ayrılırlarsa
they separate
Fiil + Zamir
Nisâ / 150
يُفَرِّقُوا
ayırmak
they differentiate
Fiil + Zamir
Nisâ / 152
يُفَرِّقُوا
ayırım yapmadılar
they differentiate
Fiil + Zamir
Mâide / 25
فَافْرُقْ
ayır
so (make a) separation
Zâid Harf + Fiil
Mâide / 70
فَر۪يقًا
bir kısmını
a group
İsim
Mâide / 70
وَفَر۪يقًا
ve bir kısmını da
and a group
Bağlaç + İsim
En’âm / 81
الْفَر۪يقَيْنِ
iki topluluktan
(of) the two parties
İsim
En’âm / 153
فَتَفَرَّقَ
ayırmasın
then they will separate
Sebep Eki + Fiil
En’âm / 159
فَرَّقُوا
parça parça eden
divide
Fiil + Zamir
A’râf / 30
فَر۪يقًا
bir topluluğu
A group
İsim
A’râf / 30
وَفَر۪يقًا
ve bir topluluğa da
and a group
Bağlaç + İsim
Enfâl / 5
فَر۪يقًا
bir kısmı
a party
İsim
Enfâl / 29
فُرْقَانًا
iyi ile kötüyü ayırdedici bir anlayış
a criterion
İsim
Enfâl / 41
الْفُرْقَانِ
ayrılma
(of) the criterion
İsim
Tevbe / 56
يَفْرَقُونَ
korkak
(who) are afraid
Fiil + Zamir
Tevbe / 107
وَتَفْر۪يقًا
ve ayrılık sokmak (için)
and (for) division
Bağlaç + İsim
Tevbe / 117
فَر۪يقٍ
bir kısmının
(of) a party
İsim
Tevbe / 122
فِرْقَةٍ
kabileden
group
İsim
Hûd / 24
الْفَر۪يقَيْنِ
iki topluluğun
(of) the two parties
İsim
Yûsuf / 39
مُتَفَرِّقُونَ
çeşitli
separate
İsim
Yûsuf / 67
مُتَفَرِّقَةٍۜ
ayrı ayrı
different
İsim
Nahl / 54
فَر۪يقٌ
bir grup
A group
İsim
İsrâ / 106
فَرَقْنَاهُ
parçalara ayırdık
We have divided
Fiil + Zamir + Zamir
Kehf / 78
فِرَاقُ
ayrılmasıdır
(is) parting
İsim
Meryem / 73
الْفَر۪يقَيْنِ
iki topluluktan
(of) the two groups
İsim
Tâ-Hâ / 94
فَرَّقْتَ
ayrılık çıkardın
You caused division
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 48
الْفُرْقَانَ
Furkan\ı
the Criterion
İsim
Mü’minûn / 109
فَر۪يقٌ
bir zümre
a party
İsim
Nûr / 47
فَر۪يقٌ
bir grup
a party
İsim
Nûr / 48
فَر۪يقٌ
bir grup
a party
İsim
Furkân / 1
الْفُرْقَانَ
Furkanı
the Criterion
İsim
Şu’arâ / 63
فِرْقٍ
bölüm
part
İsim
Neml / 45
فَر۪يقَانِ
iki bölük olmuşlardı
(became) two parties
İsim
Rûm / 14
يَتَفَرَّقُونَ
ayrılırlar
they will become separated
Fiil + Zamir
Rûm / 32
فَرَّقُوا
parçaladılar
divide
Fiil + Zamir
Rûm / 33
فَر۪يقٌ
bir grup
A party
İsim
Ahzâb / 13
فَر۪يقٌ
bir topluluk
a group
İsim
Ahzâb / 26
فَر۪يقًا
bir kısmını
a group
İsim
Ahzâb / 26
فَر۪يقًاۚ
bir kısmını da
a group
İsim
Sebe’ / 20
فَر۪يقًا
bir bölümü
a group
İsim
Şûrâ / 7
فَر۪يقٌ
bir bölük
A party
İsim
Şûrâ / 7
وَفَر۪يقٌ
ve bir bölük
and a party
Bağlaç + İsim
Şûrâ / 13
تَتَفَرَّقُوا
ayrılığa düşmeyin
be divided
Fiil + Zamir
Şûrâ / 14
تَفَرَّقُٓوا
onlar ayrılığa düşmediler
they became divided
Fiil + Zamir
Duhân / 4
يُفْرَقُ
ayırdedilir
is made distinct
Fiil
Talâk / 2
فَارِقُوهُنَّ
onlardan ayrılın
part with them
Fiil + Zamir + Zamir
Kıyâme / 28
الْفِرَاقُۙ
ayrılık zamanı olduğunu
(is) the parting
İsim
Mürselât / 4
فَالْفَارِقَاتِ
ve ayıranlara
And those who separate
Bağlaç + İsim
Mürselât / 4
فَرْقًاۙ
ayırdıkça
(by the) Criterion
İsim
Beyyine / 4
تَفَرَّقَ
ayrılığa düşmediler
became divided
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.