20 Kasım 2019 - 22 Rebiü'l-Evvel 1441 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
106 ( ع د و ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 36
عَدُوٌّۚ
düşman olarak
(as) enemy
İsim
Bakara / 61
يَعْتَدُونَ۟
sınırı aşmış
transgressing
Fiil + Zamir
Bakara / 65
اعْتَدَوْا
haddi aşanları
transgressed
Fiil + Zamir
Bakara / 85
وَالْعُدْوَانِۜ
ve düşmanlıkla
and [the] transgression
Bağlaç + İsim
Bakara / 97
عَدُوًّا
düşmandır
an enemy
İsim
Bakara / 98
عَدُوًّا
düşman
an enemy
İsim
Bakara / 98
عَدُوٌّ
düşmanıdır
(is) an enemy
İsim
Bakara / 168
عَدُوٌّ
düşmanınızdır
an enemy
İsim
Bakara / 173
عَادٍ
ve sınırı aşmaksızın
transgressor
İsim
Bakara / 178
اعْتَدٰى
haddi aşarsa
transgresses
Fiil
Bakara / 190
تَعْتَدُواۜ
aşırı gitmeyin
transgress
Fiil + Zamir
Bakara / 190
الْمُعْتَد۪ينَ
aşırı gidenleri
the transgressors
İsim
Bakara / 193
عُدْوَانَ
düşmanlık
hostility
İsim
Bakara / 194
اعْتَدٰى
saldırırsa
transgressed
Fiil
Bakara / 194
فَاعْتَدُوا
siz de saldırın
then you transgress
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Bakara / 194
اعْتَدٰى
saldırdığı
he transgressed
Fiil
Bakara / 208
عَدُوٌّ
düşmandır
an enemy
İsim
Bakara / 229
تَعْتَدُوهَاۚ
sakın bunları aşmayın
transgress them
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 229
يَتَعَدَّ
aşarsa
transgresses
Fiil
Bakara / 231
لِتَعْتَدُواۚ
haklarına tecavüz edip
so that you transgress
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 103
اَعْدَٓاءً
birbirinize düşman
enemies
İsim
Âl-i İmrân / 112
يَعْتَدُونَ۠
ve haddi aşıyorlardı
transgress
Fiil + Zamir
Nisâ / 14
وَيَتَعَدَّ
ve aşarsa
and transgresses
Bağlaç + Fiil
Nisâ / 30
عُدْوَانًا
düşmanlık ile
(in) aggression
İsim
Nisâ / 45
بِاَعْدَٓائِكُمْۜ
sizin düşmanlarınızı
about your enemies
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Nisâ / 92
عَدُوٍّ
düşmanınız olan
hostile
Sıfat
Nisâ / 101
عَدُوًّا
düşmanınızdır
an enemy
İsim
Nisâ / 154
تَعْدُوا
çiğnemeyin
transgress
Fiil + Zamir
Mâide / 2
تَعْتَدُواۢ
suç işlemeğe
you commit transgression
Fiil + Zamir
Mâide / 2
وَالْعُدْوَانِۖ
ve düşmanlık
and [the] transgression
Bağlaç + İsim
Mâide / 14
الْعَدَاوَةَ
düşmanlık
[the] enmity
İsim
Mâide / 62
وَالْعُدْوَانِ
ve düşmanlıkta
and [the] transgression
Bağlaç + İsim
Mâide / 64
الْعَدَاوَةَ
düşmanlık
[the] enmity
İsim
Mâide / 78
يَعْتَدُونَ
saldırmaları
transgressing
Fiil + Zamir
Mâide / 82
عَدَاوَةً
düşman olarak
(in) enmity
İsim
Mâide / 87
تَعْتَدُواۜ
sınırı aşmayın
transgress
Fiil + Zamir
Mâide / 87
الْمُعْتَد۪ينَ
sınırı aşanları
the transgressors
İsim
Mâide / 91
الْعَدَاوَةَ
düşmanlık
[the] enmity
İsim
Mâide / 94
اعْتَدٰى
saldırıda bulunursa
transgressed
Fiil
Mâide / 107
اعْتَدَيْنَاۘ
biz (hakka) tecavüz etmedik
we have transgressed
Fiil + Zamir
En’âm / 108
عَدْوًا
taşkınlıkla
(in) enmity
İsim
En’âm / 112
عَدُوًّا
düşman
an enemy
İsim
En’âm / 119
بِالْمُعْتَد۪ينَ
sınırı aşanları
of the transgressors
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 142
عَدُوٌّ
bir düşmandır
an enemy
İsim
En’âm / 145
عَادٍ
sınırı aşmaksızın
transgressing
İsim
A’râf / 22
عَدُوٌّ
düşmandır
(is) an enemy
İsim
A’râf / 24
عَدُوٌّۚ
düşman olarak
(as) enemy
İsim
A’râf / 55
الْمُعْتَد۪ينَۚ
haddi aşanları
the transgressors
İsim
A’râf / 129
عَدُوَّكُمْ
düşmanınızı
your enemy
İsim + Zamir
A’râf / 150
الْاَعْدَٓاءَ
düşmanları
the enemies
İsim
A’râf / 163
يَعْدُونَ
onlar haddi aşıyorlardı
they transgressed
Fiil + Zamir
Enfâl / 42
بِالْعُدْوَةِ
vadinin
on side of the valley
Harf-i Cer + İsim
Enfâl / 42
بِالْعُدْوَةِ
vadinin
(were) on the side
Harf-i Cer + İsim
Enfâl / 60
عَدُوَّ
düşmanını
(the) enemy
İsim
Enfâl / 60
وَعَدُوَّكُمْ
ve sizin düşmanınızı
and your enemy
Bağlaç + İsim + Zamir
Tevbe / 10
الْمُعْتَدُونَ
saldırganlar
(are) the transgressors
İsim
Tevbe / 83
عَدُوًّاۜ
düşmanla
any enemy
İsim
Tevbe / 114
عَدُوٌّ
düşmanı olduğu
(was) an enemy
İsim
Tevbe / 120
عَدُوٍّ
düşman karşısında
an enemy
İsim
Yûnus / 74
الْمُعْتَد۪ينَ
aşırı gidenlerin
(of) the transgressors
İsim
Yûnus / 90
وَعَدْوًاۜ
ve düşmanlıkla
and enmity
Bağlaç + İsim
Yûsuf / 5
عَدُوٌّ
bir düşmandır
an enemy
İsim
Nahl / 115
عَادٍ
sınırı da aşmadan
a transgressor
İsim
İsrâ / 53
عَدُوًّا
düşmanıdır
an enemy
İsim
Kehf / 28
تَعْدُ
sapmasın
pass beyond
Fiil
Kehf / 50
عَدُوٌّۜ
düşmanınızdır
enemies
İsim
Tâ-Hâ / 39
عَدُوٌّ
düşman olan
an enemy
İsim
Tâ-Hâ / 39
وَعَدُوٌّ
ve düşman olan
and an enemy
Bağlaç + İsim
Tâ-Hâ / 80
عَدُوِّكُمْ
düşmanınız-
your enemy
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 117
عَدُوٌّ
düşmandır
(is) an enemy
İsim
Tâ-Hâ / 123
عَدُوٌّۚ
düşmansınız
(as) enemy
İsim
Mü’minûn / 7
الْعَادُونَۚ
haddi aşanlardır
(are) the transgressors
İsim
Furkân / 31
عَدُوًّا
bir düşman
an enemy
İsim
Şu’arâ / 77
عَدُوٌّ
düşmanımdır
(are) enemies
İsim
Şu’arâ / 166
عَادُونَ
sınırı aşan
transgressing
İsim
Kasas / 8
عَدُوًّا
bir düşman
an enemy
İsim
Kasas / 15
عَدُوِّه۪ۚ
düşmanları-
his enemy
İsim + Zamir
Kasas / 15
عَدُوِّه۪ۙ
düşmanları-
his enemy
İsim + Zamir
Kasas / 15
عَدُوٌّ
bir düşmandır
(is) an enemy
İsim
Kasas / 19
عَدُوٌّ
düşman
an enemy
İsim
Kasas / 28
عُدْوَانَ
düşmanlık
injustice
İsim
Fâtır / 6
عَدُوٌّ
düşmandır
an enemy
İsim
Fâtır / 6
عَدُوًّاۜ
düşman
(as) an enemy
İsim
Yâsîn / 60
عَدُوٌّ
düşmanınızdır
an enemy
İsim
Fussilet / 19
اَعْدَٓاءُ
düşmanları
(the) enemies
İsim
Fussilet / 28
اَعْدَٓاءِ
düşmanlarının
(of the) enemies
İsim
Fussilet / 34
عَدَاوَةٌ
düşmanlık olan
(was) enmity
İsim
Zuhruf / 62
عَدُوٌّ
bir düşmandır
an enemy
İsim
Zuhruf / 67
عَدُوٌّ
düşmandır
(will be) enemies
İsim
Ahkâf / 6
اَعْدَٓاءً
düşman
enemies
İsim
Kâf / 25
مُعْتَدٍ
saldırgan
transgressor
İsim
Mücâdele / 8
وَالْعُدْوَانِ
ve düşmanlık
and aggression
Bağlaç + İsim
Mücâdele / 9
وَالْعُدْوَانِ
ve düşmanlık
and aggression
Bağlaç + İsim
Mümtehine / 1
عَدُوّ۪ي
benim düşmanımı
My enemies
İsim + Zamir
Mümtehine / 1
وَعَدُوَّكُمْ
ve sizin düşmanınızı
and your enemies
Bağlaç + İsim + Zamir
Mümtehine / 2
اَعْدَٓاءً
düşman
enemies
İsim
Mümtehine / 4
الْعَدَاوَةُ
bir düşmanlık
enmity
İsim
Mümtehine / 7
عَادَيْتُمْ
düşman olduklarınız
you have been enemies
Fiil + Zamir
Saff / 14
عَدُوِّهِمْ
düşmanlarına
their enemy
İsim + Zamir
Münâfikûn / 4
الْعَدُوُّ
düşmandır
(are) the enemy
İsim
Teğâbun / 14
عَدُوًّا
düşmandır
(are) enemies
İsim
Talâk / 1
يَتَعَدَّ
geçerse
transgresses
Fiil
Kalem / 12
مُعْتَدٍ
saldırgan
transgressor
Sıfat
Me’âric / 31
الْعَادُونَۚ
(sınırı) aşanlardır
(are) the transgressors
İsim
Mutaffifîn / 12
مُعْتَدٍ
saldırgan
transgressor
İsim
Âdiyât / 1
وَالْعَادِيَاتِ
andolsun koşanlara (atlara)
By the racers
Harf-i Cer + İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.