18 Kasım 2019 - 20 Rebiü'l-Evvel 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
315 ( ظ ل م ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 17
ظُلُمَاتٍ
karanlıklar
darkness[es]
İsim
Bakara / 19
ظُلُمَاتٌ
karanlıklar
darkness[es]
İsim
Bakara / 20
اَظْلَمَ
karanlık çöktüğü
it darkens
Fiil
Bakara / 35
الظَّالِم۪ينَ
zalimler-
the wrongdoers
İsim
Bakara / 51
ظَالِمُونَ
zalimlerdiniz
(were) wrongdoers
İsim
Bakara / 54
ظَلَمْتُمْ
zulmettiniz
[you] have wronged
Fiil + Zamir
Bakara / 57
ظَلَمُونَا
bize zulmediyor
they wronged Us
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 57
يَظْلِمُونَ
zulmetmekteler
doing wrong
Fiil + Zamir
Bakara / 59
ظَلَمُوا
zalimler
wronged
Fiil + Zamir
Bakara / 59
ظَلَمُوا
zulmedenlerin
wronged
Fiil + Zamir
Bakara / 92
ظَالِمُونَ
zalimler olarak
(were) wrongdoers
İsim
Bakara / 95
بِالظَّالِم۪ينَ
zalimleri
of the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 114
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
Bakara / 124
الظَّالِم۪ينَ
zalimlere
(to) thewrongdoers
İsim
Bakara / 140
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
Bakara / 145
الظَّالِم۪ينَۢ
zalimler-
the wrongdoers
İsim
Bakara / 150
ظَلَمُوا
zalim olan
wronged
Fiil + Zamir
Bakara / 165
ظَلَمُٓوا
zulmedenler
wronged
Fiil + Zamir
Bakara / 193
الظَّالِم۪ينَ
zalimler-
the oppressors
İsim
Bakara / 229
الظَّالِمُونَ
zalimlerdir
(are) thewrongdoers
İsim
Bakara / 231
ظَلَمَ
zulmetmiştir
he wronged
Fiil
Bakara / 246
بِالظَّالِم۪ينَ
zalimleri
of the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 254
الظَّالِمُونَ
zalimlerin
(are) thewrongdoers
İsim
Bakara / 257
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar-
[the] darkness
İsim
Bakara / 257
الظُّلُمَاتِۜ
karanlıklara
[the] darkness
İsim
Bakara / 258
الظَّالِم۪ينَۚ
zalim
(who are) [the]wrongdoers
Sıfat
Bakara / 270
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimler için
for the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 272
تُظْلَمُونَ
zulmedilmezsiniz
be wronged
Fiil + Zamir
Bakara / 279
تَظْلِمُونَ
ne haksızlık edersiniz
wrong
Fiil + Zamir
Bakara / 279
تُظْلَمُونَ
ne de haksızlığa uğratılırsınız
you will be wronged
Fiil + Zamir
Bakara / 281
يُظْلَمُونَ۟
haksızlık edilmeyecektir
will be wronged
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 25
يُظْلَمُونَ
zulme uğratılmadığı
be wronged
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 57
الظَّالِم۪ينَ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
Âl-i İmrân / 86
الظَّالِم۪ينَ
zalim
[the] wrongdoers
Sıfat
Âl-i İmrân / 94
الظَّالِمُونَ
zalimlerdir
(are) thewrongdoers
İsim
Âl-i İmrân / 108
ظُلْمًا
zulmetmek
injustice
İsim
Âl-i İmrân / 117
ظَلَمُٓوا
zulmeden
who wronged
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 117
ظَلَمَهُمُ
onlara zulmetmedi
(has) wrongedthem
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 117
يَظْلِمُونَ
zulmediyorlardı
they wronged
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 128
ظَالِمُونَ
zalimlerdir
(are) wrongdoers
İsim
Âl-i İmrân / 135
ظَلَمُٓوا
zulmettikleri
wronged
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 140
الظَّالِم۪ينَۙ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
Âl-i İmrân / 151
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
[of] the wrongdoers
İsim
Âl-i İmrân / 161
يُظْلَمُونَ
hiçbir haksızlığa uğratılmazlar
be wronged
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 182
بِظَلَّامٍ
zulmedici
unjust
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 192
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
for the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 10
ظُلْمًا
zulüm ile
wrongfully
İsim
Nisâ / 30
وَظُلْمًا
ve zulüm ile
and injustice
Bağlaç + İsim
Nisâ / 40
يَظْلِمُ
haksızlık etmez
wrong
Fiil
Nisâ / 49
يُظْلَمُونَ
onlara zulmedilmez
they will be wronged
Fiil + Zamir
Nisâ / 64
ظَلَمُٓوا
zulmettikleri
they wronged
Fiil + Zamir
Nisâ / 75
الظَّالِمِ
zalim
[the] oppressor(s)
Sıfat
Nisâ / 77
تُظْلَمُونَ
size haksızlık edilmez
you will be wronged
Fiil + Zamir
Nisâ / 97
ظَالِم۪ٓي
yazık eden kimselere
(while) they(were)
İsim
Nisâ / 110
يَظْلِمْ
zulmederse
wrongs
Fiil
Nisâ / 124
يُظْلَمُونَ
ve haksızlığa uğratılmazlar
they will be wronged
Fiil + Zamir
Nisâ / 148
ظُلِمَۜ
haksızlık edilen
has been wronged
Fiil
Nisâ / 153
بِظُلْمِهِمْۚ
haksızlıklarından dolayı
for their wrongdoing
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Nisâ / 160
فَبِظُلْمٍ
zulümlerinden dolayı
Then for (the) wrongdoing
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 168
وَظَلَمُوا
ve zulmedenler
and did wrong
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 16
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar-
the darknessess
İsim
Mâide / 29
الظَّالِم۪ينَۚ
zalimlerin
(of) thewrong-doers
İsim
Mâide / 39
ظُلْمِه۪
yaptığı haksızlıktan
his wrongdoing
İsim + Zamir
Mâide / 45
الظَّالِمُونَ
zalimlerdir
(are) thewrongdoers
İsim
Mâide / 51
الظَّالِم۪ينَ
zalim
the wrongdoing
Sıfat
Mâide / 72
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
for the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Mâide / 107
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerden
the wrongdoers
İsim
En’âm / 1
الظُّلُمَاتِ
karanlıkları
the darkness[es]
İsim
En’âm / 21
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
En’âm / 21
الظَّالِمُونَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
En’âm / 33
الظَّالِم۪ينَ
o zalimler
the wrongdoers
İsim
En’âm / 39
الظُّلُمَاتِۜ
karanlıklar
the darkness[es]
İsim
En’âm / 45
ظَلَمُواۜ
haksızlık ediyordu
did wrong
Fiil + Zamir
En’âm / 47
الظَّالِمُونَ
zalim
the wrongdoers
Sıfat
En’âm / 52
الظَّالِم۪ينَ
zalimler-
the wrongdoers
İsim
En’âm / 58
بِالظَّالِم۪ينَ
zalimleri
of the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 59
ظُلُمَاتِ
karanlıkları
the darkness[es]
İsim
En’âm / 63
ظُلُمَاتِ
karanlıkları-
darkness[es]
İsim
En’âm / 68
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
the wrongdoers
Sıfat
En’âm / 82
بِظُلْمٍ
bir haksızlıkla
with wrong
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 93
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
En’âm / 93
الظَّالِمُونَ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
En’âm / 97
ظُلُمَاتِ
karanlıklarında
the darkness[es]
İsim
En’âm / 122
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar
the darknesses
İsim
En’âm / 129
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
En’âm / 131
بِظُلْمٍ
zulüm ile
for (their) wrongdoing
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 135
الظَّالِمُونَ
Zalimler
the wrongdoers
İsim
En’âm / 144
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
En’âm / 144
الظَّالِم۪ينَ۟
zalim
the wrongdoing
Sıfat
En’âm / 157
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
En’âm / 160
يُظْلَمُونَ
haksızlığa uğratılmazlar
(be) wronged
Fiil + Zamir
A’râf / 5
ظَالِم۪ينَ
zalimlermişiz
wrongdoers
İsim
A’râf / 9
يَظْلِمُونَ
haksızlık etmelerinden
(doing) injustice
Fiil + Zamir
A’râf / 19
الظَّالِم۪ينَ
zalimler-
the wrongdoers
İsim
A’râf / 23
ظَلَمْنَٓا
biz zulmettik
we have wronged
Fiil + Zamir
A’râf / 37
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
A’râf / 41
الظَّالِم۪ينَ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
A’râf / 44
الظَّالِم۪ينَۙ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
A’râf / 47
الظَّالِم۪ينَ۟
zalim
the wrongdoers
Sıfat
A’râf / 103
فَظَلَمُوا
haksızlık ettiler
But they were unjust
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
A’râf / 148
ظَالِم۪ينَ
zalimler(den)
wrongdoers
İsim
A’râf / 150
الظَّالِم۪ينَ
zalim
(who are) wrongdoing
Sıfat
A’râf / 160
ظَلَمُونَا
onlar bize zulmetmediler
they wronged Us
Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 160
يَظْلِمُونَ
zulmediyorlardı
doing wrong
Fiil + Zamir
A’râf / 162
ظَلَمُوا
zulmeden(ler)
wronged
Fiil + Zamir
A’râf / 162
يَظْلِمُونَ۟
haksızlık
doing wrong
Fiil + Zamir
A’râf / 165
ظَلَمُوا
zulmeden(leri)
wronged
Fiil + Zamir
A’râf / 177
يَظْلِمُونَ
zulmediyor
wrong
Fiil + Zamir
Enfâl / 25
ظَلَمُوا
haksızlık edenlere
do wrong
Fiil + Zamir
Enfâl / 51
بِظَلَّامٍ
zulmedici
unjust
Harf-i Cer + İsim
Enfâl / 54
ظَالِم۪ينَ
zulmedicilerdi
wrongdoers
İsim
Enfâl / 60
تُظْلَمُونَ
hiç haksızlığa uğratılmazsınız
be wronged
Fiil + Zamir
Tevbe / 19
الظَّالِم۪ينَۢ
zalimler
the wrongdoers
Sıfat
Tevbe / 23
الظَّالِمُونَ
zalimler
(are) thewrongdoers
İsim
Tevbe / 36
تَظْلِمُوا
zulmetmeyin
wrong
Fiil + Zamir
Tevbe / 47
بِالظَّالِم۪ينَ
zalimleri
of the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Tevbe / 70
لِيَظْلِمَهُمْ
onlara zulmediyor
to wrong them
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Tevbe / 70
يَظْلِمُونَ
zulmediyorlardı
doing wrong
Fiil + Zamir
Tevbe / 109
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
the wrongdoing people
Sıfat
Yûnus / 13
ظَلَمُواۙ
haksızlık ettiklerinden
they wronged
Fiil + Zamir
Yûnus / 17
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) morewrong
İsim
Yûnus / 27
مُظْلِمًاۜ
kapkaranlık
the darkness (of) night
İsim
Yûnus / 39
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
(of) thewrongdoers
İsim
Yûnus / 44
يَظْلِمُ
haksızlık etmez
wrong
Fiil
Yûnus / 44
يَظْلِمُونَ
haksızlık ederler
wrong themselves
Fiil + Zamir
Yûnus / 47
يُظْلَمُونَ
haksızlığa uğratılmazlar
be wronged
Fiil + Zamir
Yûnus / 52
ظَلَمُوا
zulmeden(lere)
wronged
Fiil + Zamir
Yûnus / 54
ظَلَمَتْ
zulmeden
(that) wronged
Fiil
Yûnus / 54
يُظْلَمُونَ
haksızlığa uğratılmazlar
(be) wronged
Fiil + Zamir
Yûnus / 85
الظَّالِم۪ينَۙ
zalimler
the wrongdoers
Sıfat
Yûnus / 106
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerden olursun
the wrongdoers
İsim
Hûd / 18
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
Hûd / 18
الظَّالِم۪ينَۙ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
Hûd / 31
الظَّالِم۪ينَ
zulmeden
the wrongdoers
İsim
Hûd / 37
ظَلَمُواۚ
zulmeden(ler)
wronged
Fiil + Zamir
Hûd / 44
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
the wrongdoers
Sıfat
Hûd / 67
ظَلَمُوا
zulmeden(leri)
wronged
Fiil + Zamir
Hûd / 83
الظَّالِم۪ينَ
zalimler-
the wrongdoers
İsim
Hûd / 94
ظَلَمُوا
zulmeden(leri)
wronged
Fiil + Zamir
Hûd / 101
ظَلَمْنَاهُمْ
biz onlara zulmetmedik
We wronged them
Fiil + Zamir + Zamir
Hûd / 101
ظَلَمُٓوا
onlar zulmettiler
they wronged
Fiil + Zamir
Hûd / 102
ظَالِمَةٌۜ
zulmeden
(are) doingwrong
İsim
Hûd / 113
ظَلَمُوا
zulmeden(lere)
do wrong
Fiil + Zamir
Hûd / 116
ظَلَمُوا
zulmedenler
did wrong
Fiil + Zamir
Hûd / 117
بِظُلْمٍ
zulümle
unjustly
Harf-i Cer + İsim
Yûsuf / 23
الظَّالِمُونَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
Yûsuf / 75
الظَّالِم۪ينَ
haksızları
the wrongdoers
İsim
Yûsuf / 79
لَظَالِمُونَ۟
zulmedenler (oluruz)
surely (would be) wrongdoers
Lâm-ı Te'kid + İsim
Ra’d / 6
ظُلْمِهِمْۚ
zulümlerine
their wrongdoing
İsim + Zamir
Ra’d / 16
الظُّلُمَاتُ
karanlıklar
the darkness[es]
İsim
İbrahim / 1
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar-
the darkness[es]
İsim
İbrahim / 5
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar-
the darkness[es]
İsim
İbrahim / 13
الظَّالِم۪ينَۙ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
İbrahim / 22
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
İbrahim / 27
الظَّالِم۪ينَ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
İbrahim / 34
لَظَلُومٌ
çok haksızlık edendir
(is) surelyunjust
Lâm-ı Te'kid + İsim
İbrahim / 42
الظَّالِمُونَۜ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
İbrahim / 44
ظَلَمُوا
zalimlerin
did wrong
Fiil + Zamir
İbrahim / 45
ظَلَمُٓوا
zulmeden(lerin)
wronged
Fiil + Zamir
Hicr / 78
لَظَالِم۪ينَۙ
zalim kimseler
surely wrongdoers
Lâm-ı Te'kid + İsim
Nahl / 28
ظَالِم۪ٓي
zulmederlerken
(while) wronging
İsim
Nahl / 33
ظَلَمَهُمُ
onlara zulmetmedi
wronged them
Fiil + Zamir
Nahl / 33
يَظْلِمُونَ
zulmediyorlardı
wronging
Fiil + Zamir
Nahl / 41
ظُلِمُوا
kendilerine zulmedildikten
they were wronged
Fiil + Zamir
Nahl / 61
بِظُلْمِهِمْ
yaptıkları (her) haksızlıkla
for their wrongdoing
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Nahl / 85
ظَلَمُوا
zulmedenler
wronged
Fiil + Zamir
Nahl / 111
يُظْلَمُونَ
haksızlık edilmez
be wronged
Fiil + Zamir
Nahl / 113
ظَالِمُونَ
zulümlerine devam ederken
(were) wrongdoers
İsim
Nahl / 118
ظَلَمْنَاهُمْ
onlara zulmediyor
We wronged them
Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 118
يَظْلِمُونَ
zulm
wrong
Fiil + Zamir
İsrâ / 33
مَظْلُومًا
haksızlıkla
wrongfully
İsim
İsrâ / 47
الظَّالِمُونَ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
İsrâ / 59
فَظَلَمُوا
o zulmetmelerine sebeb oldu
but they wronged
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
İsrâ / 71
يُظْلَمُونَ
haksızlığa uğratılmazlar
they will be wronged
Fiil + Zamir
İsrâ / 82
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
İsrâ / 99
الظَّالِمُونَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
Kehf / 15
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) morewrong
İsim
Kehf / 29
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimlere
for the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Kehf / 33
تَظْلِمْ
eksik etmemişti
did wrong
Fiil
Kehf / 35
ظَالِمٌ
zulmederek
(was) unjust
İsim
Kehf / 49
يَظْلِمُ
zulmetmez
deals unjustly
Fiil
Kehf / 50
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimler için
for the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Kehf / 57
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) morewrong
İsim
Kehf / 59
ظَلَمُوا
zulmetmeğe başlayınca
they wronged
Fiil + Zamir
Kehf / 87
ظَلَمَ
haksızlık ederse
wrongs
Fiil
Meryem / 38
الظَّالِمُونَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
Meryem / 60
يُظْلَمُونَ
haksızlığa uğratılmayacaklardır
they will be wronged
Fiil + Zamir
Meryem / 72
الظَّالِم۪ينَ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
Tâ-Hâ / 111
ظُلْمًا
zulüm
wrongdoing
İsim
Tâ-Hâ / 112
ظُلْمًا
zulümden
injustice
İsim
Enbiyâ / 3
ظَلَمُواۗ
zulmeden(ler)
[they] wronged
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 11
ظَالِمَةً
zalim
unjust
İsim
Enbiyâ / 14
ظَالِم۪ينَ
zalimlerden
wrongdoers
İsim
Enbiyâ / 29
الظَّالِم۪ينَ۟
zalimleri
the wrongdoers
İsim
Enbiyâ / 46
ظَالِم۪ينَ
zalimler
wrongdoers
İsim
Enbiyâ / 47
تُظْلَمُ
haksızlık edilmez
will be wronged
Fiil
Enbiyâ / 59
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerden
the wrongdoers
İsim
Enbiyâ / 64
الظَّالِمُونَۙ
haksızsınız
(are) thewrongdoers
İsim
Enbiyâ / 87
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar
the darkness(es)
İsim
Enbiyâ / 87
الظَّالِم۪ينَۚ
zalimlerden
the wrongdoers
İsim
Enbiyâ / 97
ظَالِم۪ينَ
zulmediyormuşuz
wrongdoers
İsim
Hac / 10
بِظَلَّامٍ
zulmedici
unjust
Harf-i Cer + İsim
Hac / 25
بِظُلْمٍ
zulüm ile
(or) wrongdoing
Harf-i Cer + İsim
Hac / 39
ظُلِمُواۜ
onlara zulmedilmeleri
were wronged
Fiil + Zamir
Hac / 45
ظَالِمَةٌ
zulmederken
was doing wrong
İsim
Hac / 48
ظَالِمَةٌ
zulmederken
(was) doingwrong
İsim
Hac / 53
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
Hac / 71
لِلظَّالِم۪ينَ
o zalimlerin
(will be) forthewrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Mü’minûn / 27
ظَلَمُواۚ
zulmeden(ler)
wronged
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 28
الظَّالِم۪ينَ
zalim
the wrongdoers
Sıfat
Mü’minûn / 41
الظَّالِم۪ينَ
o zalim
the wrongdoers
Sıfat
Mü’minûn / 62
يُظْلَمُونَ
haksızlık edilmez
be wronged
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 94
الظَّالِم۪ينَ
zalim
the wrongdoers
Sıfat
Mü’minûn / 107
ظَالِمُونَ
zalimleriz
(would be) wrongdoers
İsim
Nûr / 40
كَظُلُمَاتٍ
karanlıklar gibidir
(is) like(the)
Harf-i Cer + İsim
Nûr / 40
ظُلُمَاتٌ
karanlıklar
darkness[es]
Sıfat
Nûr / 50
الظَّالِمُونَ۟
zalimlerdir
(are) thewrongdoers
İsim
Furkân / 4
ظُلْمًا
kesin bir haksızlığa
an injustice
İsim
Furkân / 8
الظَّالِمُونَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
Furkân / 19
يَظْلِمْ
zulmederse
does wrong
Fiil
Furkân / 27
الظَّالِمُ
zalim
the wrongdoer
İsim
Furkân / 37
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimlere
for the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Şu’arâ / 10
الظَّالِم۪ينَۙ
zalimler
(who are) wrongdoers
Sıfat
Şu’arâ / 209
ظَالِم۪ينَ
zulmediciler
unjust
İsim
Şu’arâ / 227
ظُلِمُواۜ
kendilerine zulmedildikten
they were wronged
Fiil + Zamir
Şu’arâ / 227
ظَلَمُٓوا
zulmeden(ler)
have wronged
Fiil + Zamir
Neml / 11
ظَلَمَ
zulmeder
wrongs
Fiil
Neml / 14
ظُلْمًا
haksızlıkları yüzünden
(out of) injustice
İsim
Neml / 44
ظَلَمْتُ
zulmetmişim
[I] have wronged
Fiil + Zamir
Neml / 52
ظَلَمُواۜ
zulümleri
they wronged
Fiil + Zamir
Neml / 63
ظُلُمَاتِ
karanlıkları
(the) darkness[es]
İsim
Neml / 85
ظَلَمُوا
zulmetmeleri
they wronged
Fiil + Zamir
Kasas / 16
ظَلَمْتُ
zulmettim
[I] have wronged
Fiil + Zamir
Kasas / 21
الظَّالِم۪ينَ۟
zalim
the wrongdoers
Sıfat
Kasas / 25
الظَّالِم۪ينَ
zalim
the wrongdoers
Sıfat
Kasas / 37
الظَّالِمُونَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
Kasas / 40
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
(of) thewrongdoers
İsim
Kasas / 50
الظَّالِم۪ينَ
zalim
the wrongdoers
Sıfat
Kasas / 59
ظَالِمُونَ
zalim
(were) wrongdoers
İsim
Ankebût / 14
ظَالِمُونَ
haksızlık edenleri
(were) wrongdoers
İsim
Ankebût / 31
ظَالِم۪ينَۚ
zalimler(den)
wrongdoers
İsim
Ankebût / 40
لِيَظْلِمَهُمْ
onlara zulmedecek
to wrong them
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Ankebût / 40
يَظْلِمُونَ
zulmediyorlardı
doing wrong
Fiil + Zamir
Ankebût / 46
ظَلَمُوا
haksızlık edenleri
(do) wrong
Fiil + Zamir
Ankebût / 49
الظَّالِمُونَ
zalimlerden
the wrongdoers
İsim
Ankebût / 68
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
Rûm / 9
لِيَظْلِمَهُمْ
onlara zulmedecek
to wrong them
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Rûm / 9
يَظْلِمُونَۜ
zulmediyorlardı
(doing) wrong
Fiil + Zamir
Rûm / 29
ظَلَمُٓوا
zulmedenler
do wrong
Fiil + Zamir
Rûm / 57
ظَلَمُوا
zulmetmiş olan(lara)
wronged
Fiil + Zamir
Lokman / 11
الظَّالِمُونَ
o zalimler
the wrongdoers
İsim
Lokman / 13
لَظُلْمٌ
bir zulümdür
(is) surelyaninjustice
Lâm-ı Te'kid + İsim
Secde / 22
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
Ahzâb / 43
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar-
the darkness[es]
İsim
Ahzâb / 72
ظَلُومًا
çok zalimdir
unjust
İsim
Sebe’ / 19
وَظَلَمُٓوا
ve zulmettiler
And they wronged
Bağlaç + Fiil + Zamir
Sebe’ / 31
الظَّالِمُونَ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
Sebe’ / 42
ظَلَمُوا
zulmeden(lere)
who wronged
Fiil + Zamir
Fâtır / 20
الظُّلُمَاتُ
karanlıklar
the darkness[es]
İsim
Fâtır / 32
ظَالِمٌ
zulmedendir
(is he) whowrongs
İsim
Fâtır / 37
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
(is) forthewrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Fâtır / 40
الظَّالِمُونَ
o zalimler
the wrongdoers
İsim
Yâsîn / 37
مُظْلِمُونَۙ
karanlıkta kalıverirler
(are) thoseindarkness
İsim
Yâsîn / 54
تُظْلَمُ
haksızlık yapılmaz
will be wronged
Fiil
Sâffât / 22
ظَلَمُوا
(o) zalim(leri)
wronged
Fiil + Zamir
Sâffât / 63
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimler için
for the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Sâffât / 113
وَظَالِمٌ
ve zulmeden de
and unjust
Bağlaç + İsim
Sâd / 24
ظَلَمَكَ
sana zulmetmiştir
he has wronged you
Fiil + Zamir
Zümer / 6
ظُلُمَاتٍ
karanlık(lar)
darkness[es]
İsim
Zümer / 24
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimlere
to the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Zümer / 32
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) moreunjust
İsim
Zümer / 47
ظَلَمُوا
zulmedenlerin
did wrong
Fiil + Zamir
Zümer / 51
ظَلَمُوا
zulmedenlere
have wronged
Fiil + Zamir
Zümer / 69
يُظْلَمُونَ
haksızlık edilmez
will not be wronged
Fiil + Zamir
Mü’min / 17
ظُلْمَ
zulüm
injustice
İsim
Mü’min / 18
لِلظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
for the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Mü’min / 31
ظُلْمًا
zulmetmek
injustice
İsim
Mü’min / 52
الظَّالِم۪ينَ
zalimlere
the wrongdoers
İsim
Fussilet / 46
بِظَلَّامٍ
zulmedici
unjust
Harf-i Cer + İsim
Şûrâ / 8
وَالظَّالِمُونَ
zalimlere gelince
And the wrongdoers
Bağlaç + İsim
Şûrâ / 21
الظَّالِم۪ينَ
zalimler (için)
the wrongdoers
İsim
Şûrâ / 22
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
Şûrâ / 40
الظَّالِم۪ينَ
zalimleri
the wrongdoers
İsim
Şûrâ / 41
ظُلْمِه۪
zulme uğradıktan
he has been wronged
İsim + Zamir
Şûrâ / 42
يَظْلِمُونَ
zulmedenler
oppress
Fiil + Zamir
Şûrâ / 44
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
Şûrâ / 45
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
Zuhruf / 39
ظَلَمْتُمْ
zulmettiniz
you have wronged
Fiil + Zamir
Zuhruf / 65
ظَلَمُوا
zulmedenlerin
wronged
Fiil + Zamir
Zuhruf / 76
ظَلَمْنَاهُمْ
biz onlara zulmetmedik
We wronged them
Fiil + Zamir + Zamir
Zuhruf / 76
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
wrongdoers
İsim
Câsiye / 19
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
the wrongdoers
İsim
Câsiye / 22
يُظْلَمُونَ
haksızlık edilmesin
will not be wronged
Fiil + Zamir
Ahkâf / 10
الظَّالِم۪ينَ۟
zalimlerden
the wrongdoers
Sıfat
Ahkâf / 12
ظَلَمُواۗ
kendilerine yazık eden(leri)
do wrong
Fiil + Zamir
Ahkâf / 19
يُظْلَمُونَ
haksızlık edilmez
will not be wronged
Fiil + Zamir
Hucurât / 11
الظَّالِمُونَ
zalimdirler
(are) thewrongdoers
İsim
Kâf / 29
بِظَلَّامٍ
zulmedici
unjust
Harf-i Cer + İsim
Zâriyât / 59
ظَلَمُوا
zulmedenlerin
do wrong
Fiil + Zamir
Tûr / 47
ظَلَمُوا
zulmedenlere
do wrong
Fiil + Zamir
Necm / 52
اَظْلَمَ
daha zalim
more unjust
İsim
Hadîd / 9
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar-
the darkness[es]
İsim
Haşr / 17
الظَّالِم۪ينَ۟
zalimlerin
(of) thewrongdoers
İsim
Mümtehine / 9
الظَّالِمُونَ
zalimler
(are) thewrongdoers
İsim
Saff / 7
اَظْلَمُ
daha zalim
(is) morewrong
İsim
Saff / 7
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
[the] wrongdoers
Sıfat
Cum’a / 5
الظَّالِم۪ينَ
zalimler
the wrongdoers
Sıfat
Cum’a / 7
بِالظَّالِم۪ينَ
zalimleri
of the wrongdoers
Harf-i Cer + İsim
Talâk / 1
ظَلَمَ
yazık etmiştir
he has wronged
Fiil
Talâk / 11
الظُّلُمَاتِ
karanlıklar-
the darkness[es]
İsim
Tahrîm / 11
الظَّالِم۪ينَۙ
zalimler
the wrongdoers
Sıfat
Kalem / 29
ظَالِم۪ينَ
zulmedenlermişiz
wrongdoers
İsim
Nûh / 24
الظَّالِم۪ينَ
o zalimlere
the wrongdoers
İsim
Nûh / 28
الظَّالِم۪ينَ
zalimlerin
the wrongdoers
İsim
İnsan / 31
وَالظَّالِم۪ينَ
ve zalimler
but (for) thewrongdoers
Bağlaç + İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.