14 Kasım 2019 - 16 Rebiü'l-Evvel 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
97 ( ص ح ب ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 39
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Bakara / 81
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Bakara / 82
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Bakara / 119
اَصْحَابِ
halkından
(the) companions
İsim
Bakara / 217
اَصْحَابُ
halkıdır
(are) companions
İsim
Bakara / 257
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Bakara / 275
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Âl-i İmrân / 116
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Nisâ / 36
وَالصَّاحِبِ
ve arkadaşa
and the companion
Bağlaç + İsim
Nisâ / 47
اَصْحَابَ
adamlarını
companions
İsim
Mâide / 10
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Mâide / 29
اَصْحَابِ
halkından
(the) companions
İsim
Mâide / 86
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
En’âm / 71
اَصْحَابٌ
arkadaşlarının ise
companions
İsim
En’âm / 101
صَاحِبَةٌۜ
bir eşi
a companion
İsim
A’râf / 36
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
A’râf / 42
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
A’râf / 44
اَصْحَابُ
halkı
(the) companions
İsim
A’râf / 44
اَصْحَابَ
halkına
(to the) companions
İsim
A’râf / 46
اَصْحَابَ
halkına
(to the) companions
İsim
A’râf / 47
اَصْحَابِ
halkı
(the) companions
İsim
A’râf / 48
اَصْحَابُ
halkı
(the) companions
İsim
A’râf / 50
اَصْحَابُ
halkı
(the) companions
İsim
A’râf / 50
اَصْحَابَ
halkına
(to the) companions
İsim
A’râf / 184
بِصَاحِبِهِمْ
arkadaşlarında
in their companion
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Tevbe / 40
لِصَاحِبِه۪
arkadaşına
to his companion
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Tevbe / 70
وَاَصْحَابِ
ve halkının
and (the) companions
Bağlaç + İsim
Tevbe / 113
اَصْحَابُ
halkı oldukları
(are the) companions
İsim
Yûnus / 26
اَصْحَابُ
ehlidirler
(are the) companions
İsim
Yûnus / 27
اَصْحَابُ
ehlidirler
(are the) companions
İsim
Hûd / 23
اَصْحَابُ
ehlidirler
(are the) companions
İsim
Yûsuf / 39
صَاحِبَيِ
benim arkadaşlarım
O my two companions
İsim + Zamir
Yûsuf / 41
صَاحِبَيِ
arkadaşlarım
O my two companions
İsim + Zamir
Ra’d / 5
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Hicr / 78
اَصْحَابُ
halkı
(the) companions
İsim
Hicr / 80
اَصْحَابُ
halkı
(the) companions
İsim
Kehf / 9
اَصْحَابَ
sahiplerinin
(the) companions
İsim
Kehf / 34
لِصَاحِبِه۪
arkadaşı
to his companion
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Kehf / 37
صَاحِبُهُ
arkadaşı
his companion
İsim + Zamir
Kehf / 76
تُصَاحِبْن۪يۚ
bana arkadaş
keep me as a companion
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 135
اَصْحَابُ
sahipleri
(are the) companions
İsim
Enbiyâ / 43
يُصْحَبُونَ
sahip çıkılır
can be protected
Fiil + Zamir
Hac / 44
وَاَصْحَابُ
ve halkı
And the inhabitants
Bağlaç + İsim
Hac / 51
اَصْحَابُ
ashabıdır
(are the) companions
İsim
Furkân / 24
اَصْحَابُ
halkının
(The) companions
İsim
Furkân / 38
وَاَصْحَابَ
ve halkını
and (the) dwellers
Bağlaç + İsim
Şu’arâ / 61
اَصْحَابُ
adamları
(the) companions
İsim
Şu’arâ / 176
اَصْحَابُ
halkı
(the) companions
İsim
Ankebût / 15
وَاَصْحَابَ
ve halkını
and (the) people
Bağlaç + İsim
Lokman / 15
وَصَاحِبْهُمَا
ve onlarla geçin
But accompany them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Sebe’ / 46
بِصَاحِبِكُمْ
arkadaşınızda
(is in) your companion
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Fâtır / 6
اَصْحَابِ
halkı-
(the) companions
İsim
Yâsîn / 13
اَصْحَابَ
halkını
(of the) companions
İsim
Yâsîn / 55
اَصْحَابَ
halkı
(the) companions
İsim
Sâd / 13
وَاَصْحَابُ
ve halkı
and (the) companions
Bağlaç + İsim
Zümer / 8
اَصْحَابِ
halkı-
(the) companions
İsim
Mü’min / 6
اَصْحَابُ
halkıdır
(are) companions
İsim
Mü’min / 43
اَصْحَابُ
halkıdır
(will be the) companions
İsim
Ahkâf / 14
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Ahkâf / 16
اَصْحَابِ
halkı
(the) companions
İsim
Kâf / 12
وَاَصْحَابُ
ve halkı
and (the) companions
Bağlaç + İsim
Kâf / 14
وَاَصْحَابُ
ve halkı
And (the) companions
Bağlaç + İsim
Zâriyât / 59
اَصْحَابِهِمْ
arkadaşlarının
(of) their companions
İsim + Zamir
Necm / 2
صَاحِبُكُمْ
arkadaşınız
your companion
İsim + Zamir
Kamer / 29
صَاحِبَهُمْ
bir arkadaşlarını
their companion
İsim + Zamir
Vâkı’a / 8
فَاَصْحَابُ
adamları
Then (the) companions
İsti'nafiye Edatı + İsim
Vâkı’a / 8
اَصْحَابُ
adamları
(are the) companions
İsim
Vâkı’a / 9
وَاَصْحَابُ
adamları
And (the) companions
Bağlaç + İsim
Vâkı’a / 9
اَصْحَابُ
adamları
(are the) companions
İsim
Vâkı’a / 27
وَاَصْحَابُ
ve adamları
And (the) companions
Bağlaç + İsim
Vâkı’a / 27
اَصْحَابُ
adamları
(are the) companions
İsim
Vâkı’a / 38
لِاَصْحَابِ
adamları için
For (the) companions
Harf-i Cer + İsim
Vâkı’a / 41
وَاَصْحَابُ
ve adamları
And (the) companions
Bağlaç + İsim
Vâkı’a / 41
اَصْحَابُ
adamları
(are the) companions
İsim
Vâkı’a / 90
اَصْحَابِ
ashabı-
(the) companions
İsim
Vâkı’a / 91
اَصْحَابِ
ashabı-
(the) companions
İsim
Hadîd / 19
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Mücâdele / 17
اَصْحَابُ
halkıdır
(will be) companions
İsim
Haşr / 20
اَصْحَابُ
halkı
(are the) companions
İsim
Haşr / 20
وَاَصْحَابُ
ve halkı
and (the) companions
Bağlaç + İsim
Haşr / 20
اَصْحَابُ
halkı
(The) companions
İsim
Mümtehine / 13
اَصْحَابِ
halkı-
(the) companions
İsim
Teğâbun / 10
اَصْحَابُ
halkıdır
(are the) companions
İsim
Mülk / 10
اَصْحَابِ
halkı
(the) companions
İsim
Mülk / 11
لِاَصْحَابِ
halkı
(the) companions
Harf-i Cer + İsim
Kalem / 17
اَصْحَابَ
sahiplerine
(the) companions
İsim
Kalem / 48
كَصَاحِبِ
sahibi gibi (Yunus)
like (the) companion
Harf-i Cer + İsim
Me’âric / 12
وَصَاحِبَتِه۪
ve eşini
And his spouse
Bağlaç + İsim + Zamir
Cin / 3
صَاحِبَةً
a wife
İsim
Müddessir / 31
اَصْحَابَ
muhafızları
keepers
İsim
Müddessir / 39
اَصْحَابَ
adamları
(the) companions
İsim
Abese / 36
وَصَاحِبَتِه۪
ve eşi(nden)
And his wife
Bağlaç + İsim + Zamir
Tekvîr / 22
صَاحِبُكُمْ
arkadaşınız
(is) your companion
İsim + Zamir
Bürûc / 4
اَصْحَابُ
adamları
(the) companions
İsim
Beled / 18
اَصْحَابُ
adamlarıdır
(are the) companions
İsim
Beled / 19
اَصْحَابُ
adamlarıdır
(are the) companions
İsim
Fil / 1
بِاَصْحَابِ
sahiplerine
with (the) Companions
Harf-i Cer + İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.