21 Kasım 2019 - 23 Rebiü'l-Evvel 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
69 ( س ك ن ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 35
اسْكُنْ
oturun
Dwell
Fiil
Bakara / 61
وَالْمَسْكَنَةُ
ve yoksulluk (damgası)
and the misery
Bağlaç + İsim
Bakara / 83
وَالْمَسَاك۪ينِ
ve yoksullara
and the needy
Bağlaç + İsim
Bakara / 177
وَالْمَسَاك۪ينَ
ve yoksullara
and the needy
Bağlaç + İsim
Bakara / 184
مِسْك۪ينٍۜ
bir yoksulu
a poor
İsim
Bakara / 215
وَالْمَسَاك۪ينِ
ve yoksullar
and the needy
Bağlaç + İsim
Bakara / 248
سَك۪ينَةٌ
bir huzur bulunan
(is) tranquility
İsim
Âl-i İmrân / 112
الْمَسْكَنَةُۜ
miskinlik (damgası)
the poverty
İsim
Nisâ / 8
وَالْمَسَاك۪ينُ
ve yoksullar
and the poor
Bağlaç + İsim
Nisâ / 36
وَالْمَسَاك۪ينِ
ve yoksullara
and the needy
Bağlaç + İsim
Mâide / 89
مَسَاك۪ينَ
fakiri
needy people
İsim
Mâide / 95
مَسَاك۪ينَ
yoksullara
needy people
İsim
En’âm / 13
سَكَنَ
barınan
dwells
Fiil
En’âm / 96
سَكَنًا
dinlenme zamanı
(for) rest
İsim
A’râf / 19
اسْكُنْ
durun
Dwell
Fiil
A’râf / 161
اسْكُنُوا
oturun
Live
Fiil + Zamir
A’râf / 189
لِيَسْكُنَ
(gönlü) sukün bulsun diye
that he might live
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Enfâl / 41
وَالْمَسَاك۪ينِ
ve yoksullara
and the needy
Bağlaç + İsim
Tevbe / 24
وَمَسَاكِنُ
ve konutlar
and the dwellings
Bağlaç + İsim
Tevbe / 26
سَك۪ينَتَهُ
sekinetini
His tranquility
İsim + Zamir
Tevbe / 40
سَك۪ينَتَهُ
sekinesini
His tranquility
İsim + Zamir
Tevbe / 60
وَالْمَسَاك۪ينِ
ve düşkünlere
and the needy
Bağlaç + İsim
Tevbe / 72
وَمَسَاكِنَ
ve meskenler
and dwellings
Bağlaç + İsim
Tevbe / 103
سَكَنٌ
huzur verir
(are a) reassurance
İsim
Yûnus / 67
لِتَسْكُنُوا
dinlenmeniz için
that you may rest
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Yûsuf / 31
سِكّ۪ينًا
birer bıçak
a knife
İsim
İbrahim / 14
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ
ve sizi yerleştireceğiz
And surely We will make you dwell
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
İbrahim / 37
اَسْكَنْتُ
yerleştirdim
[I] have settled
Fiil + Zamir
İbrahim / 45
وَسَكَنْتُمْ
ve oturmuştunuz
And you dwelt
Bağlaç + Fiil + Zamir
İbrahim / 45
مَسَاكِنِ
yerlerinde
the dwellings
İsim
Nahl / 80
سَكَنًا
oturma yeri
a resting place
İsim
İsrâ / 26
وَالْمِسْك۪ينَ
ve yoksula
and the needy
Bağlaç + İsim
İsrâ / 104
اسْكُنُوا
oturun
Dwell
Fiil + Zamir
Kehf / 79
لِمَسَاك۪ينَ
yoksulların
of (the) poor people
Harf-i Cer + İsim
Tâ-Hâ / 128
مَسَاكِنِهِمْۜ
meskenlerinde
their dwellings
İsim + Zamir
Enbiyâ / 13
وَمَسَاكِنِكُمْ
ve yurtlarınıza
and to your homes
Bağlaç + İsim + Zamir
Mü’minûn / 18
فَاَسْكَنَّاهُ
ve onu durdurduk
then We cause it to settle
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Nûr / 22
وَالْمَسَاك۪ينَ
ve yoksullara
and the needy
Bağlaç + İsim
Nûr / 29
مَسْكُونَةٍ
oturulmayan
inhabited
İsim
Furkân / 45
سَاكِنًاۚ
durgun
stationary
İsim
Neml / 18
مَسَاكِنَكُمْۚ
yuvalarınıza
your dwellings
İsim + Zamir
Neml / 86
لِيَسْكُنُوا
istirahat etmeleri için
that they may rest
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Kasas / 58
مَسَاكِنُهُمْ
onların meskenleri
(are) their dwellings
İsim + Zamir
Kasas / 58
تُسْكَنْ
oralarda oturulmadı
have been inhabited
Fiil
Kasas / 72
تَسْكُنُونَ
dinleneceğiniz
(for) you (to) rest
Fiil + Zamir
Kasas / 73
لِتَسْكُنُوا
dinlenmeniz için
that you may rest
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Ankebût / 38
مَسَاكِنِهِمْ۠
oturdukları yerler-
their dwellings
İsim + Zamir
Rûm / 21
لِتَسْكُنُٓوا
sakinleşeceğiniz
that you may find tranquility
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Rûm / 38
وَالْمِسْك۪ينَ
ve yoksula
and the poor
Bağlaç + İsim
Secde / 26
مَسَاكِنِهِمْۜ
yurtlarında
their dwellings
İsim + Zamir
Sebe’ / 15
مَسْكَنِهِمْ
oturdukları
their dwelling place
İsim + Zamir
Mü’min / 61
لِتَسْكُنُوا
istirahat etmeniz için
that you may rest
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Şûrâ / 33
يُسْكِنِ
durdurur da
He can cause the wind to become still
Fiil
Ahkâf / 25
مَسَاكِنُهُمْۜ
konutlarından
their dwellings
İsim + Zamir
Fetih / 4
السَّك۪ينَةَ
huzur
[the] tranquility
İsim
Fetih / 18
السَّك۪ينَةَ
huzur ve güven
the tranquility
İsim
Fetih / 26
سَك۪ينَتَهُ
huzur ve güvenini
His tranquility
İsim + Zamir
Mücâdele / 4
مِسْك۪ينًاۜ
fakiri
needy one(s)
İsim
Haşr / 7
وَالْمَسَاك۪ينِ
ve yoksullara
and the needy
Bağlaç + İsim
Saff / 12
وَمَسَاكِنَ
ve konutlara
and dwellings
Bağlaç + İsim
Talâk / 6
اَسْكِنُوهُنَّ
onları oturtun
Lodge them
Fiil + Zamir + Zamir
Talâk / 6
سَكَنْتُمْ
oturduğunuz
you dwell
Fiil + Zamir
Kalem / 24
مِسْك۪ينٌ
hiçbir yoksul
any poor person
İsim
Hâkka / 34
الْمِسْك۪ينِۜ
yoksulu
(of) the poor
Sıfat
Müddessir / 44
الْمِسْك۪ينَۙ
yoksula
the poor
İsim
İnsan / 8
مِسْك۪ينًا
yoksula
(to the) needy
İsim
Fecr / 18
الْمِسْك۪ينِۙ
yoksula
the poor
İsim
Beled / 16
مِسْك۪ينًا
yoksulu
a needy person
İsim
Mâ’ûn / 3
الْمِسْك۪ينِۜ
yoksulu
the poor
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.