29 Ocak 2020 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1441 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
92 ( س ب ح ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 30
نُسَبِّحُ
tesbih ediyor
[we] glorify (You)
Fiil
Bakara / 32
سُبْحَانَكَ
Seni tesbih ederiz
Glory be to You
İsim + Zamir
Bakara / 116
سُبْحَانَهُۜ
O yücedir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 41
وَسَبِّحْ
ve (O\nu) tesbih et
and glorify (Him)
Bağlaç + Fiil
Âl-i İmrân / 191
سُبْحَانَكَ
sen yücesin
Glory be to You
İsim + Zamir
Nisâ / 171
سُبْحَانَهُٓ
O yücedir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Mâide / 116
سُبْحَانَكَ
sen yücesin
Glory be to You
İsim + Zamir
En’âm / 100
سُبْحَانَهُ
O münezzehtir
Glorified is He
İsim + Zamir
A’râf / 143
سُبْحَانَكَ
Sen yücesin
Glory be to You
İsim + Zamir
A’râf / 206
وَيُسَبِّحُونَهُ
ve O\nu tesbih ederler
And they glorify Him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 31
سُبْحَانَهُ
O münezzehtir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Yûnus / 10
سُبْحَانَكَ
senin şanın pek yücedir
(will be), "Glory be to You
İsim + Zamir
Yûnus / 18
سُبْحَانَهُ
O münezzehtir
Glorified is He
İsim + Zamir
Yûnus / 68
سُبْحَانَهُۜ
O bundan münezzehtir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Yûsuf / 108
وَسُبْحَانَ
ve şanı yücedir
And Glory be
Bağlaç + İsim
Ra’d / 13
وَيُسَبِّحُ
ve tesbih ederler
And glorifies
Bağlaç + Fiil
Hicr / 98
فَسَبِّحْ
(o halde) tesbih et
So glorify
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Nahl / 1
سُبْحَانَهُ
(Allah) uzaktır
Glorified is He
İsim + Zamir
Nahl / 57
سُبْحَانَهُۙ
şanı yüce olan
Glory be to Him
İsim + Zamir
İsrâ / 1
سُبْحَانَ
eksiklikten uzaktır
Exalted
İsim
İsrâ / 43
سُبْحَانَهُ
(haşa) münezzehtir O
Glorified is He
İsim + Zamir
İsrâ / 44
تُسَبِّحُ
tesbih ederler
Glorify
Fiil
İsrâ / 44
يُسَبِّحُ
tesbih etmeyen
glorifies
Fiil
İsrâ / 44
تَسْب۪يحَهُمْۜ
onların tesbihlerini
their glorification
İsim + Zamir
İsrâ / 93
سُبْحَانَ
şanı yücedir
Glorified (is)
İsim
İsrâ / 108
سُبْحَانَ
şanı yücedir
Glory be to
İsim
Meryem / 11
سَبِّحُوا
tesbih edin
glorify (Allah)
Fiil + Zamir
Meryem / 35
سُبْحَانَهُۜ
O\nun şanı yücedir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 33
نُسَبِّحَكَ
seni tesbih edelim
we may glorify You
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 130
وَسَبِّحْ
ve tesbih et
and glorify
Bağlaç + Fiil
Tâ-Hâ / 130
فَسَبِّحْ
tesbih et
and glorify
Bağlaç + Fiil
Enbiyâ / 20
يُسَبِّحُونَ
tesbih ederler
They glorify (Him)
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 22
فَسُبْحَانَ
yüce(münezzeh)dir
So glorified
İsti'nafiye Edatı + İsim
Enbiyâ / 26
سُبْحَانَهُۜ
O münezzehtir
Glorified is He
İsim + Zamir
Enbiyâ / 33
يَسْبَحُونَ
yüzmektedir
floating
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 79
يُسَبِّحْنَ
tesbih eden
(to) glorify Our praises
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 87
سُبْحَانَكَۗ
senin şanın yücedir
Glory be to You
İsim + Zamir
Mü’minûn / 91
سُبْحَانَ
münezehtir (uzaktır)
Glory be
İsim
Nûr / 16
سُبْحَانَكَ
Seni tenzih ederiz
Glory be to You
İsim + Zamir
Nûr / 36
يُسَبِّحُ
tesbih ederler
Glorify
Fiil
Nûr / 41
يُسَبِّحُ
tesbih ederler
glorify
Fiil
Nûr / 41
وَتَسْب۪يحَهُۜ
ve tesbihini
and its glorification
Bağlaç + İsim + Zamir
Furkân / 18
سُبْحَانَكَ
senin şanın yücedir
Glory be to You
İsim + Zamir
Furkân / 58
وَسَبِّحْ
ve tesbih et
and glorify
Bağlaç + Fiil
Neml / 8
وَسُبْحَانَ
eksikliklerden münezzehtir
And glory be
Bağlaç + İsim
Kasas / 68
سُبْحَانَ
münezzehtir
Glory be
İsim
Rûm / 17
فَسُبْحَانَ
öyle ise tesbih edin
So glory be to
İsti'nafiye Edatı + İsim
Rûm / 40
سُبْحَانَهُ
O münezzehtir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Secde / 15
وَسَبَّحُوا
ve tesbih ederler
and glorify
Bağlaç + Fiil + Zamir
Ahzâb / 42
وَسَبِّحُوهُ
ve O\nu tesbih edin
And glorify Him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Sebe’ / 41
سُبْحَانَكَ
sen yücesin
Glory be to You
İsim + Zamir
Yâsîn / 36
سُبْحَانَ
ne yücedir
Glory be
İsim
Yâsîn / 40
يَسْبَحُونَ
yüzmektedirler
they are floating
Fiil + Zamir
Yâsîn / 83
فَسُبْحَانَ
yücedir
So glory be
İsti'nafiye Edatı + İsim
Sâffât / 143
الْمُسَبِّح۪ينَۙ
tesbih edenlerden
those who glorify
İsim
Sâffât / 159
سُبْحَانَ
(münezzehtir) yücedir
Glory be
İsim
Sâffât / 166
الْمُسَبِّحُونَ
o tesbih edenler
glorify (Allah)
İsim
Sâffât / 180
سُبْحَانَ
yücedir
Glory
İsim
Sâd / 18
يُسَبِّحْنَ
tesbih ederlerdi
glorifying
Fiil + Zamir
Zümer / 4
سُبْحَانَهُۜ
O (bundan münezzehtir) yücedir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Zümer / 67
سُبْحَانَهُ
O münezzehtir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Zümer / 75
يُسَبِّحُونَ
tesbih ettiklerini
glorifying
Fiil + Zamir
Mü’min / 7
يُسَبِّحُونَ
tesbih ederler
glorify
Fiil + Zamir
Mü’min / 55
وَسَبِّحْ
ve an
and glorify
Bağlaç + Fiil
Fussilet / 38
يُسَبِّحُونَ
tesbih ederler
glorify
Fiil + Zamir
Şûrâ / 5
يُسَبِّحُونَ
tesbih ederler
glorify
Fiil + Zamir
Zuhruf / 13
سُبْحَانَ
şanı yücedir
Glory be (to)
İsim
Zuhruf / 82
سُبْحَانَ
münezzehtir
Glory be
İsim
Fetih / 9
وَتُسَبِّحُوهُ
ve O\nu tesbih edesiniz
and glorify Him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Kâf / 39
وَسَبِّحْ
ve tesbih et
and glorify
Bağlaç + Fiil
Kâf / 40
فَسَبِّحْهُ
O\nu tesbih et
glorify Him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Tûr / 43
سُبْحَانَ
şanı yücedir
Glory be
İsim
Tûr / 48
وَسَبِّحْ
ve tesbih et
And glorify
Bağlaç + Fiil
Tûr / 49
فَسَبِّحْهُ
O\nu tesbih et
glorify Him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Vâkı’a / 74
فَسَبِّحْ
öyleyse yücelt
So glorify
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Vâkı’a / 96
فَسَبِّحْ
öyleyse tesbih et
So glorify
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Hadîd / 1
سَبَّحَ
tesbih etmiştir
Glorifies
Fiil
Haşr / 1
سَبَّحَ
tesbih eder
Glorifies
Fiil
Haşr / 23
سُبْحَانَ
yücedir
Glory (be to)
İsim
Haşr / 24
يُسَبِّحُ
tesbih ederler
Glorifies
Fiil
Saff / 1
سَبَّحَ
tesbih etmektedir
Glorifies
Fiil
Cum’a / 1
يُسَبِّحُ
tesbih etmektedir
Glorifies
Fiil
Teğâbun / 1
يُسَبِّحُ
tesbih etmektedir
Glorifies
Fiil
Kalem / 28
تُسَبِّحُونَ
tesbih etmeniz
you glorify (Allah)?-
Fiil + Zamir
Kalem / 29
سُبْحَانَ
tesbih ederiz
Glory be
İsim
Hâkka / 52
فَسَبِّحْ
öyleyse tesbih et
So glorify
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Müzzemmil / 7
سَبْحًا
uğraşacağın şeyler
(is) occupation
İsim
İnsan / 26
وَسَبِّحْهُ
ve O\nu tesbih eyle
and glorify Him
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nâzi’ât / 3
وَالسَّابِحَاتِ
yüzüp gidenlere
And those who glide
Bağlaç + İsim
Nâzi’ât / 3
سَبْحًاۙ
yüzerek
swimming
İsim
A’lâ / 1
سَبِّحِ
tesbih et
Glorify
Fiil
Nasr / 3
فَسَبِّحْ
o halde tesbih et
Then glorify
Sonuç Edatı + FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.