15 Aralık 2019 - 18 Rebiü'l-Ahir 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
46 ( ز ي ن ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 212
زُيِّنَ
süslü gösterildi
Beautified
Fiil
Âl-i İmrân / 14
زُيِّنَ
süslü (cazip) gösterildi
Beautified
Fiil
En’âm / 43
وَزَيَّنَ
ve süslü gösterdi
and made fair-seeming
Bağlaç + Fiil
En’âm / 108
زَيَّنَّا
biz süslü gösterdik
We have made fair-seeming
Fiil + Zamir
En’âm / 122
زُيِّنَ
süslü gösterilmiştir
is made fair-seeming
Fiil
En’âm / 137
زَيَّنَ
süslü gösterdiler
made pleasing
Fiil
A’râf / 31
ز۪ينَتَكُمْ
süs(lü, güzel giysiler)inizi
your adornment
İsim + Zamir
A’râf / 32
ز۪ينَةَ
süsü
(the) adornment
İsim
Enfâl / 48
زَيَّنَ
süslemiş
made fair-seeming
Fiil
Tevbe / 37
زُيِّنَ
süslü gösterildi
Is made fair-seeming
Fiil
Yûnus / 12
زُيِّنَ
süslü gösterilmiştir
(it) is made fair seeming
Fiil
Yûnus / 24
وَازَّيَّنَتْ
ve süslendiği
and is beautified
Bağlaç + Fiil
Yûnus / 88
ز۪ينَةً
süs(ler)
splendor
İsim
Hûd / 15
وَز۪ينَتَهَا
ve süsünü
and its adornments
Bağlaç + İsim + Zamir
Ra’d / 33
زُيِّنَ
süslü gösterildi
(is) made fair-seeming
Fiil
Hicr / 16
وَزَيَّنَّاهَا
ve onu süsledik
and We have beautified it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Hicr / 39
لَاُزَيِّنَنَّ
andolsun (günahları) süsleyeceğim
surely, I will make (evil) fair-seeming
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
Nahl / 8
وَز۪ينَةًۜ
ve süs için
and (as) adornment
Bağlaç + İsim
Nahl / 63
فَزَيَّنَ
süsledi
but made fair-seeming
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Kehf / 7
ز۪ينَةً
süs olsun diye
adornment
İsim
Kehf / 28
ز۪ينَةَ
süsünü
adornment
İsim
Kehf / 46
ز۪ينَةُ
süsüdür
(are) adornment
İsim
Tâ-Hâ / 59
الزّ۪ينَةِ
süs (bayram)
(of) the festival
İsim
Tâ-Hâ / 87
ز۪ينَةِ
süs(eşyas)ı-
ornaments
İsim
Nûr / 31
ز۪ينَتَهُنَّ
süslerini
their adornment
İsim + Zamir
Nûr / 31
ز۪ينَتَهُنَّ
süslerini
their adornment
İsim + Zamir
Nûr / 31
ز۪ينَتِهِنَّۜ
süsleri-
their adornment
İsim + Zamir
Nûr / 60
بِز۪ينَةٍۜ
süslerini
their adornment
Harf-i Cer + İsim
Neml / 4
زَيَّنَّا
süslemişizdir
We have made fair-seeming
Fiil + Zamir
Neml / 24
وَزَيَّنَ
ve süsledi
and has made fair-seeming
Bağlaç + Fiil
Kasas / 60
وَز۪ينَتُهَاۚ
ve süsüdür
and its adornment
Bağlaç + İsim + Zamir
Kasas / 79
ز۪ينَتِه۪ۜ
süsü (debdebesi)
his adornment
İsim + Zamir
Ankebût / 38
وَزَيَّنَ
ve süsledi
And made fair-seeming
Bağlaç + Fiil
Ahzâb / 28
وَز۪ينَتَهَا
ve süsünü
and its adornment
Bağlaç + İsim + Zamir
Fâtır / 8
زُيِّنَ
süslendirilen
is made fair-seeming
Fiil
Sâffât / 6
زَيَّنَّا
süsledik
[We] adorned
Fiil + Zamir
Sâffât / 6
بِز۪ينَةٍۨ
bir zinetle
with an adornment
Harf-i Cer + İsim
Mü’min / 37
زُيِّنَ
süslü gösterildi
was made fair-seeming
Fiil
Fussilet / 12
وَزَيَّنَّا
ve biz donattık
And We adorned
Bağlaç + Fiil + Zamir
Fussilet / 25
فَزَيَّنُوا
süslü gösterdiler
(who) made fair-seeming
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Muhammed / 14
زُيِّنَ
süslendirilen
is made attractive
Fiil
Fetih / 12
وَزُيِّنَ
ve süslendirildi
that was made fair-seeming
Bağlaç + Fiil
Hucurât / 7
وَزَيَّنَهُ
ve onu süsledi
and has made it pleasing
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kâf / 6
وَزَيَّنَّاهَا
ve onu süsledik
and adorned it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Hadîd / 20
وَز۪ينَةٌ
ve süstür
and adornment
Bağlaç + İsim
Mülk / 5
زَيَّنَّا
biz donattık
We have beautified
Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.