21 Kasım 2019 - 23 Rebiü'l-Evvel 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
61 ( ز ي د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 10
فَزَادَهُمُ
artırmıştır
so has increased them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Bakara / 58
وَسَنَز۪يدُ
ve daha fazlasını vereceğiz
And We will increase
İsti'nafiye Edatı + Gelecek Zaman Eki + Fiil
Bakara / 247
وَزَادَهُ
ve onun artırdı
and increased him
Bağlaç + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 90
ازْدَادُوا
arttı
they increased
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 173
فَزَادَهُمْ
(bu söz) onların artırdı
But it increased them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 178
لِيَزْدَادُٓوا
artırsınlar diye
so that they may increase
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Nisâ / 137
ازْدَادُوا
arttı
increased
Fiil + Zamir
Nisâ / 173
وَيَز۪يدُهُمْ
ve daha fazlasını da verecektir
and give them more
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 64
وَلَيَز۪يدَنَّ
ve andolsun artıracaktır
And surely increase
İsti'nafiye Edatı + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
Mâide / 68
وَلَيَز۪يدَنَّ
ve artıracaktır
And surely increase
İsti'nafiye Edatı + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
A’râf / 69
وَزَادَكُمْ
ve size verdi
and increased you
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 161
سَنَز۪يدُ
biz daha fazlasını da vereceğiz
We will increase (reward)
Gelecek Zaman Eki + Fiil
Enfâl / 2
زَادَتْهُمْ
artırır
they increase them
Fiil + Zamir
Tevbe / 37
زِيَادَةٌ
daha ileri gitmektir
(is) an increase
İsim
Tevbe / 47
زَادُوكُمْ
size bir katkıları olmazdı
they (would) have increased you
Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 124
زَادَتْهُ
artırdı
(has) increased [it]
Fiil + Zamir
Tevbe / 124
فَزَادَتْهُمْ
artırır
then it has increased them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Tevbe / 125
فَزَادَتْهُمْ
katmıştır onların
(it) increases them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Yûnus / 26
وَزِيَادَةٌۜ
ve fazlası
and more
Bağlaç + İsim
Hûd / 52
وَيَزِدْكُمْ
ve katsın
and increase you
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hûd / 63
تَز۪يدُونَن۪ي
bana bir katkınız
you would increase me
Fiil + Zamir + Zamir
Hûd / 101
زَادُوهُمْ
artırmaktan
they increased them
Fiil + Zamir + Zamir
Yûsuf / 65
وَنَزْدَادُ
ve fazla alırız
and get an increase
Bağlaç + Fiil
Ra’d / 8
تَزْدَادُۜ
artırdığını
they exceed
Fiil
İbrahim / 7
لَاَز۪يدَنَّكُمْ
elbette size daha fazla veririm
surely I will increase you
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Nahl / 88
زِدْنَاهُمْ
artırırız onlara
We will increase them
Fiil + Zamir + Zamir
İsrâ / 41
يَز۪يدُهُمْ
artırmıyor
it increases them
Fiil + Zamir
İsrâ / 60
يَز۪يدُهُمْ
artırmıyor
it increases them
Fiil + Zamir
İsrâ / 82
يَز۪يدُ
artırmaz
it increases
Fiil
İsrâ / 97
زِدْنَاهُمْ
onlara artırırız
We (will) increase (for) them
Fiil + Zamir + Zamir
İsrâ / 109
وَيَز۪يدُهُمْ
ve onların (Kur\an) artırır
and it increases them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kehf / 13
وَزِدْنَاهُمْ
biz de onların artırmıştık
and We increased them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Kehf / 25
وَازْدَادُوا
ve ilave ettiler
and add
Bağlaç + Fiil + Zamir
Meryem / 76
وَيَز۪يدُ
ve artırır
And Allah increases
Bağlaç + Fiil
Tâ-Hâ / 114
زِدْن۪ي
artır bana
Increase me
Fiil + Zamir
Nûr / 38
وَيَز۪يدَهُمْ
ve daha fazlası için
and increase them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Furkân / 60
وَزَادَهُمْ
ve onların artırır
And it increases them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Ahzâb / 22
زَادَهُمْ
artırmadı
it increased them
Fiil + Zamir
Fâtır / 1
يَز۪يدُ
artırır
He increases
Fiil
Fâtır / 30
وَيَز۪يدَهُمْ
ve fazlasını vermesi için
and increase for them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Fâtır / 39
يَز۪يدُ
artırmaz
increase
Fiil
Fâtır / 39
يَز۪يدُ
artırmaz
increase
Fiil
Fâtır / 42
زَادَهُمْ
onların arttırmadı
it increased them
Fiil + Zamir
Sâffât / 147
يَز۪يدُونَۚ
daha fazlasına
more
Fiil + Zamir
Sâd / 61
فَزِدْهُ
onun artır
increase for him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Şûrâ / 20
نَزِدْ
artırırız
We increase
Fiil
Şûrâ / 23
نَزِدْ
artırırız
We increase
Fiil
Şûrâ / 26
وَيَز۪يدُهُمْ
ve onlara daha fazlasını verir
and increases (for) them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Muhammed / 17
زَادَهُمْ
onların artırmıştır
He increases them
Fiil + Zamir
Fetih / 4
لِيَزْدَادُٓوا
artırmak için
that they may increase
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Kâf / 30
مَز۪يدٍ
daha
more
İsim
Kâf / 35
مَز۪يدٌ
daha fazlası
(is) more
İsim
Nûh / 6
يَزِدْهُمْ
onların artırmadı
increased them
Fiil + Zamir
Nûh / 21
يَزِدْهُ
artırmayan
increase him
Fiil + Zamir
Nûh / 24
تَزِدِ
sen (de) artırma
increase
Fiil
Nûh / 28
تَزِدِ
artırma
increase
Fiil
Cin / 6
فَزَادُوهُمْ
ve onların artırırlardı
so they increased them
Sebep Eki + Fiil + Zamir + Zamir
Müzzemmil / 4
زِدْ
artır
add
Fiil
Müddessir / 15
اَز۪يدَۙ
daha da artırmamı
I (should) add more
Fiil
Müddessir / 31
وَيَزْدَادَ
ve artsın diye
and may increase
Bağlaç + Fiil
Nebe’ / 30
نَز۪يدَكُمْ
size artırmayacağız
We will increase you
Fiil + Zamir



Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.