14 Kasım 2019 - 16 Rebiü'l-Evvel 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
63 ( ذ و ق ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Âl-i İmrân / 106
فَذُوقُوا
öyle ise tadın
Then taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 181
ذُوقُوا
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 185
ذَٓائِقَةُ
tadacaktır
(will) taste
İsim
Nisâ / 56
لِيَذُوقُوا
tadsınlar diye
so that they may taste
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Mâide / 95
لِيَذُوقَ
tatması için
that he may taste
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
En’âm / 30
فَذُوقُوا
öyle ise tadın
So taste
Zâid Harf + Fiil + Zamir
En’âm / 65
وَيُذ۪يقَ
ve taddırmağa
and make (you) taste
Bağlaç + Fiil
En’âm / 148
ذَاقُوا
tadmışlardı
they tasted
Fiil + Zamir
A’râf / 22
ذَاقَا
tadınca
they both tasted
Fiil + Zamir
A’râf / 39
فَذُوقُوا
o halde siz de tadın
so taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Enfâl / 14
فَذُوقُوهُ
şimdi tadın onu
So taste it
Zâid Harf + Fiil + Zamir + Zamir
Enfâl / 35
فَذُوقُوا
O halde tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Enfâl / 50
وَذُوقُوا
haydi tadın
Taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tevbe / 35
فَذُوقُوا
o halde tadın
so taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Yûnus / 21
اَذَقْنَا
tattırdığımız
We let [the] mankind taste
Fiil + Zamir
Yûnus / 52
ذُوقُوا
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Yûnus / 70
نُذ۪يقُهُمُ
tattırırız
We will make them taste
Fiil + Zamir
Hûd / 9
اَذَقْنَا
tattırsak
We give man a taste
Fiil + Zamir
Hûd / 10
اَذَقْنَاهُ
ona tattırırsak
We give him a taste
Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 94
وَتَذُوقُوا
ve tadarsınız
and you would taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nahl / 112
فَاَذَاقَهَا
(bunun üzerine) ona taddırdı
so Allah made it taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
İsrâ / 75
لَاَذَقْنَاكَ
sana taddırırdık
We (would) have made you taste
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 35
ذَٓائِقَةُ
tadacaktır
(will) taste
İsim
Hac / 9
وَنُذ۪يقُهُ
ve ona taddıracağız
and We will make him taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hac / 22
وَذُوقُوا
ve tadın (denilir)
Taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hac / 25
نُذِقْهُ
ona taddırırız
We will make him taste
Fiil + Zamir
Furkân / 19
نُذِقْهُ
ona taddırırız
We will make him taste
Fiil + Zamir
Ankebût / 55
ذُوقُوا
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Ankebût / 57
ذَٓائِقَةُ
tadacaktır
(will) taste
İsim
Rûm / 33
اَذَاقَهُمْ
onlara taddırdığı
He causes them to taste
Fiil + Zamir
Rûm / 36
اَذَقْنَا
biz taddırdığımız
We cause people to taste
Fiil + Zamir
Rûm / 41
لِيُذ۪يقَهُمْ
onlara taddırıyor
so that He may let them taste
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Rûm / 46
وَلِيُذ۪يقَكُمْ
size tattırması için
and to let you taste
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Secde / 14
فَذُوقُوا
o halde tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Secde / 14
وَذُوقُوا
ve tadın
And taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Secde / 20
ذُوقُوا
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Secde / 21
وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ
mutlaka onlara taddıracağız
And surely, We will let them taste
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Sebe’ / 12
نُذِقْهُ
ona taddırırdık
We will make him taste
Fiil + Zamir
Sebe’ / 42
ذُوقُوا
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Fâtır / 37
فَذُوقُوا
öyle ise (azabı) tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Sâffât / 31
لَذَٓائِقُونَ
tadacağız
(will) certainly taste
Lâm-ı Te'kid + İsim
Sâffât / 38
لَذَٓائِقُوا
tadacaksınız
(will) surely taste
Lâm-ı Te'kid + İsim
Sâd / 8
يَذُوقُوا
onlar henüz tadmadılar
they have tasted
Fiil + Zamir
Sâd / 57
فَلْيَذُوقُوهُ
onu tadsınlar
Then let them taste it
İsti'nafiye Edatı + Emir Lâmı + Fiil + Zamir
Zümer / 24
ذُوقُوا
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Zümer / 26
فَاَذَاقَهُمُ
onlara taddırdı
So Allah made them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Fussilet / 16
لِنُذ۪يقَهُمْ
taddırmak için
that We may make them taste
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Fussilet / 27
فَلَنُذ۪يقَنَّ
fakat taddıracağız
But surely We will cause to taste
İsti'nafiye Edatı + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
Fussilet / 50
اَذَقْنَاهُ
biz ona taddırırsak
We let him taste
Fiil + Zamir + Zamir
Fussilet / 50
وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ
ve mutlaka taddıracağız
and We will surely make them taste
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Şûrâ / 48
اَذَقْنَا
taddırdığımız
We cause to taste
Fiil + Zamir
Duhân / 49
ذُقْۚۙ
tad
Taste
Fiil
Duhân / 56
يَذُوقُونَ
tadmazlar
they will taste
Fiil + Zamir
Ahkâf / 34
فَذُوقُوا
öyleyse tadın
Then taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Zâriyât / 14
ذُوقُوا
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Kamer / 37
فَذُوقُوا
haydi tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Kamer / 39
فَذُوقُوا
haydi tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Kamer / 48
ذُوقُوا
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Haşr / 15
ذَاقُوا
tadmışlardır
they tasted
Fiil + Zamir
Teğâbun / 5
فَذَاقُوا
taddılar
So they tasted
Sebep Eki + Fiil + Zamir
Talâk / 9
فَذَاقَتْ
taddı
So it tasted
Bağlaç + Fiil
Nebe’ / 24
يَذُوقُونَ
tadmazlar
they will taste
Fiil + Zamir
Nebe’ / 30
فَذُوقُوا
şimdi tadın
So taste
Sebep Eki + Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.