16 Kasım 2019 - 18 Rebiü'l-Evvel 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
65 ( خ س ر ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 27
الْخَاسِرُونَ
ziyana uğrayanlar
(are) the losers
İsim
Bakara / 64
الْخَاسِر۪ينَ
ziyana uğrayanlar-
the losers
İsim
Bakara / 121
الْخَاسِرُونَ۟
ziyana uğrayanlardır
(are) the losers
İsim
Âl-i İmrân / 85
الْخَاسِر۪ينَ
kaybedenlerden olacaktır
the losers
İsim
Âl-i İmrân / 149
خَاسِر۪ينَ
kaybedenlere
(as) losers
İsim
Nisâ / 119
خَسِرَ
ziyana uğramıştır
he (has) lost
Fiil
Nisâ / 119
خُسْرَانًا
bir ziyanla
a loss
İsim
Mâide / 5
الْخَاسِر۪ينَ۟
kaybedenlerdendir
the losers
İsim
Mâide / 21
خَاسِر۪ينَ
kaybedenlere
(as) losers
İsim
Mâide / 30
الْخَاسِر۪ينَ
ziyana uğrayanlar-
the losers
İsim
Mâide / 53
خَاسِر۪ينَ
kaybedenlerden
(the) losers
İsim
En’âm / 12
خَسِرُٓوا
ziyana sokan(lar)
have lost
Fiil + Zamir
En’âm / 20
خَسِرُٓوا
ziyana sokan(lar)
lost
Fiil + Zamir
En’âm / 31
خَسِرَ
ziyana uğradı(lar)
incurred loss
Fiil
En’âm / 140
خَسِرَ
ziyana uğrarlar
(are) lost
Fiil
A’râf / 9
خَسِرُٓوا
ziyana sokan(lardır)
lost
Fiil + Zamir
A’râf / 23
الْخَاسِر۪ينَ
ziyana uğrayanlar-
the losers
İsim
A’râf / 53
خَسِرُٓوا
onlar ziyana soktular
they lost
Fiil + Zamir
A’râf / 90
لَخَاسِرُونَ
ziyana uğrarsınız
(will be) certainly losers
Lâm-ı Te'kid + İsim
A’râf / 92
الْخَاسِر۪ينَ
ziyana uğrayanlar
the losers
İsim
A’râf / 99
الْخَاسِرُونَ۟
ziyana uğrayan
(who are) the losers
İsim
A’râf / 149
الْخَاسِر۪ينَ
ziyana uğrayanlar-
the losers
İsim
A’râf / 178
الْخَاسِرُونَ
ziyana uğrayanlar
(are) the losers
İsim
Enfâl / 37
الْخَاسِرُونَ۟
ziyana uğrayanlar
(are) the losers
İsim
Tevbe / 69
الْخَاسِرُونَ
ziyana uğrayanlar
(are) the losers
İsim
Yûnus / 45
خَسِرَ
zarara uğramışlardır
(will have) lost
Fiil
Yûnus / 95
الْخَاسِر۪ينَ
hüsrana uğrayanlar-
the losers
İsim
Hûd / 21
خَسِرُٓوا
zarara sokan(lardır)
(have) lost
Fiil + Zamir
Hûd / 22
الْاَخْسَرُونَ
en fazla zararlı çıkanlardır
(will be) the greatest losers
İsim
Hûd / 47
الْخَاسِر۪ينَ
hüsrana uğrayanlar-
the losers
İsim
Hûd / 63
تَخْس۪يرٍ
kaybımı artırmaktan
(in) loss
İsim
Yûsuf / 14
لَخَاسِرُونَ
tamamen kaybedenlerdeniz
surely (would be) losers
Lâm-ı Te'kid + İsim
Nahl / 109
الْخَاسِرُونَ
ziyana uğrayacaklardır
(are) the losers
İsim
İsrâ / 82
خَسَارًا
ziyanından
(in) loss
İsim
Kehf / 103
بِالْاَخْسَر۪ينَ
en çok ziyana uğrayanları
of the greatest losers
Harf-i Cer + İsim
Enbiyâ / 70
الْاَخْسَر۪ينَۚ
hüsrana
the greatest losers
İsim
Hac / 11
خَسِرَ
o kaybetmiştir
He has lost
Fiil
Hac / 11
الْخُسْرَانُ
ziyan
(is) the loss
İsim
Mü’minûn / 34
لَخَاسِرُونَ
mutlaka ziyana uğrayanlarsınız
surely (will be) losers
Lâm-ı Te'kid + İsim
Mü’minûn / 103
خَسِرُٓوا
ziyana sokan(lar)
have lost
Fiil + Zamir
Şu’arâ / 181
الْمُخْسِر۪ينَۚ
eksiltenler-
those who cause loss
İsim
Neml / 5
الْاَخْسَرُونَ
ziyana uğrayanlardır
(will be) the greatest losers
İsim
Ankebût / 52
الْخَاسِرُونَ
ziyana uğrayanlar
(are) the losers
İsim
Fâtır / 39
خَسَارًا
ziyandan
(in) loss
İsim
Zümer / 15
الْخَاسِر۪ينَ
ziyan edenlerdir
the losers
İsim
Zümer / 15
خَسِرُٓوا
ziyana uğrayanlar
(will) lose
Fiil + Zamir
Zümer / 15
الْخُسْرَانُ
bir ziyandır
(is) the loss
İsim
Zümer / 63
الْخَاسِرُونَ۟
ziyana uğrayanlar
(are) the losers
İsim
Zümer / 65
الْخَاسِر۪ينَ
kaybedenler-
the losers
İsim
Mü’min / 78
وَخَسِرَ
ve hüsrana uğrarlar
and will lose
Bağlaç + Fiil
Mü’min / 85
وَخَسِرَ
ve ziyana uğramışlardır
And are lost
Bağlaç + Fiil
Fussilet / 23
الْخَاسِر۪ينَ
ziyana uğrayanlar-
the losers
İsim
Fussilet / 25
خَاسِر۪ينَ۟
ziyanda
losers
İsim
Şûrâ / 45
الْخَاسِر۪ينَ
asıl ziyana uğrayanlar
the losers
İsim
Şûrâ / 45
خَسِرُٓوا
ziyan edenlerdir
lost
Fiil + Zamir
Câsiye / 27
يَخْسَرُ
hüsrana uğrayacaktır
will lose
Fiil
Ahkâf / 18
خَاسِر۪ينَ
ziyana uğrayanlardır
(the) losers
İsim
Rahmân / 9
تُخْسِرُوا
eksiklik yapmayın
make deficient
Fiil + Zamir
Mücâdele / 19
الْخَاسِرُونَ
kaybedecektir
(will be) the losers
İsim
Münâfikûn / 9
الْخَاسِرُونَ
ziyana uğrayanlardır
(are) the losers
İsim
Talâk / 9
خُسْرًا
bir ziyan
loss
İsim
Nûh / 21
خَسَارًاۚ
ziyan
(in) loss
İsim
Nâzi’ât / 12
خَاسِرَةٌۢ
ziyanlı
losing
Sıfat
Mutaffifîn / 3
يُخْسِرُونَۜ
eksik yaparlar
they give less
Fiil + Zamir
Asr / 2
خُسْرٍۙ
ziyan
loss
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.