22 Kasım 2019 - 24 Rebiü'l-Evvel 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
184 ( ح ي ي ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 26
يَسْتَحْي۪ٓ
çekinecek
ashamed
Fiil
Bakara / 28
فَاَحْيَاكُمْۚ
O sizi diriltti
then He gave you life
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 28
يُحْي۪يكُمْ
diriltecek
He will give you life
Fiil + Zamir
Bakara / 49
وَيَسْتَحْيُونَ
sağ bırakıyorlardı
and letting live
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 73
يُحْيِ
diriltir
revives
Fiil
Bakara / 85
الْحَيٰوةِ
hayatı-
the life
İsim
Bakara / 86
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
Bakara / 96
حَيٰوةٍۚ
hayata
life
İsim
Bakara / 154
اَحْيَٓاءٌ
onlar diridirler
(they are) alive
İsim
Bakara / 164
فَاَحْيَا
dirilterek
giving life
Bağlaç + Fiil
Bakara / 179
حَيٰوةٌ
hayat
(is) life
İsim
Bakara / 204
الْحَيٰوةِ
hayatına
the life
İsim
Bakara / 212
الْحَيٰوةُ
hayatı
(is) the life
İsim
Bakara / 243
اَحْيَاهُمْۜ
kendilerini diriltmişti
He restored them to life
Fiil + Zamir
Bakara / 255
اَلْحَيُّ
daima diridir
the Ever-Living
İsim
Bakara / 258
يُحْي۪
yaşatır
grants life
Fiil
Bakara / 258
اُحْي۪
yaşatır
give life
Fiil
Bakara / 259
يُحْي۪
diriltecek
(will) bring to life
Fiil
Bakara / 260
تُحْيِ
dirilttiğini
You give life
Fiil
Âl-i İmrân / 2
الْحَيُّ
daima diridir
the Ever-Living
İsim
Âl-i İmrân / 14
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) life
İsim
Âl-i İmrân / 27
الْحَيَّ
diriyi
the living
İsim
Âl-i İmrân / 27
الْحَيِّۘ
diri-
the living
İsim
Âl-i İmrân / 49
وَاُحْيِ
ve diriltirim
and I give life
Bağlaç + Fiil
Âl-i İmrân / 117
الْحَيٰوةِ
dünya
[the] life
İsim
Âl-i İmrân / 156
يُحْي۪
yaşatan
gives life
Fiil
Âl-i İmrân / 169
اَحْيَٓاءٌ
(onlar) diridirler
They are alive
İsim
Âl-i İmrân / 185
الْحَيٰوةُ
hayatı
(is) the life
İsim
Nisâ / 74
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
Nisâ / 86
حُيّ۪يتُمْ
selamlandığınız
you are greeted
Fiil + Zamir
Nisâ / 86
بِتَحِيَّةٍ
bir selam ile
with a greeting
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 86
فَحَيُّوا
siz de selam verin
then greet
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Nisâ / 94
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Nisâ / 109
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Mâide / 32
اَحْيَاهَا
onu yaşatırsa
saves it
Fiil + Zamir
Mâide / 32
اَحْيَا
yaşatmış
he has saved
Fiil
En’âm / 29
حَيَاتُنَا
hayatımızdan
our life
İsim + Zamir
En’âm / 32
الْحَيٰوةُ
hayatı
(is) the life
İsim
En’âm / 70
الْحَيٰوةُ
hayatının
the life
İsim
En’âm / 95
الْحَيَّ
diriyi
the living
İsim
En’âm / 95
الْحَيِّۜ
diri-
the living
İsim
En’âm / 122
فَاَحْيَيْنَاهُ
kendisini dirilttiğimiz
and We gave him life
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
En’âm / 130
الْحَيٰوةُ
hayatı
the life
İsim
En’âm / 162
وَمَحْيَايَ
ve hayatım
and my living
Bağlaç + İsim + Zamir
A’râf / 25
تَحْيَوْنَ
yaşayacaksınız
you will live
Fiil + Zamir
A’râf / 32
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
A’râf / 51
الْحَيٰوةُ
hayatı
the life
İsim
A’râf / 127
وَنَسْتَحْي۪
ve sağ bırakacağız
and we will let live
Bağlaç + Fiil
A’râf / 141
وَيَسْتَحْيُونَ
ve sağ bırakıyorlardı
and letting live
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 152
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
A’râf / 158
يُحْي۪
yaşatır
He gives life
Fiil
Enfâl / 24
يُحْي۪يكُمْۚ
sizi yaşatacak
gives you life
Fiil + Zamir
Enfâl / 42
وَيَحْيٰى
ve yaşasın diye
and (might) live
Bağlaç + Fiil
Enfâl / 42
حَيَّ
yaşayan
(were to) live
Fiil
Tevbe / 38
بِالْحَيٰوةِ
hayatına
with the life
Harf-i Cer + İsim
Tevbe / 38
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Tevbe / 55
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Tevbe / 116
يُحْي۪
yaşatandır
He gives life
Fiil
Yûnus / 7
بِالْحَيٰوةِ
hayatına
with the life
Harf-i Cer + İsim
Yûnus / 10
وَتَحِيَّتُهُمْ
ve dilekleri (de)
And their greeting
Bağlaç + İsim + Zamir
Yûnus / 23
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Yûnus / 24
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Yûnus / 31
الْحَيَّ
diriyi
the living
İsim
Yûnus / 31
الْحَيِّ
diri-
the living
İsim
Yûnus / 56
يُحْي۪
diriltir
gives life
Fiil
Yûnus / 64
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Yûnus / 88
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Yûnus / 98
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Hûd / 15
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
Ra’d / 26
بِالْحَيٰوةِ
hayatıyle
in the life
Harf-i Cer + İsim
Ra’d / 26
الْحَيٰوةُ
hayatı
(is) the life
İsim
Ra’d / 34
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
İbrahim / 3
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
İbrahim / 6
وَيَسْتَحْيُونَ
ve sağ bırakıyorlardı
and letting live
Bağlaç + Fiil + Zamir
İbrahim / 23
تَحِيَّتُهُمْ
onların dirlik temennileri
their greetings
İsim + Zamir
İbrahim / 27
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Hicr / 23
نُحْي۪
yaşatırız
We give life
Fiil
Nahl / 21
اَحْيَٓاءٍۚ
diri
not alive
İsim
Nahl / 65
فَاَحْيَا
ve diriltti
then gives life
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Nahl / 97
فَلَنُحْيِيَنَّهُ
onu yaşatırız
then surely We will give him life
İsti'nafiye Edatı + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Nahl / 97
حَيٰوةً
bir hayatla
a life
İsim
Nahl / 107
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
İsrâ / 75
الْحَيٰوةِ
hayatı
(in) the life
İsim
Kehf / 28
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Kehf / 45
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Kehf / 46
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Kehf / 104
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Meryem / 15
حَيًّا۟
diri olarak
alive
İsim
Meryem / 31
حَيًّاۖ
sağ
alive
İsim
Meryem / 33
حَيًّا
diri olarak
alive
İsim
Meryem / 66
حَيًّا
diri olarak
alive
İsim
Tâ-Hâ / 20
حَيَّةٌ
kocaman bir yılan
(was) a snake
İsim
Tâ-Hâ / 72
الْحَيٰوةَ
hayatında
life
İsim
Tâ-Hâ / 74
يَحْيٰى
yaşayamaz
live
Fiil
Tâ-Hâ / 97
الْحَيٰوةِ
hayat boyunca
the life
İsim
Tâ-Hâ / 111
لِلْحَيِّ
o diri olana
before the Ever-Living
Harf-i Cer + İsim
Tâ-Hâ / 131
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Enbiyâ / 30
حَيٍّۜ
canlı
living thing
Sıfat
Hac / 6
يُحْيِ
diriltir
[He] gives life
Fiil
Hac / 66
اَحْيَاكُمْۘ
sizi dirilten
gave you life
Fiil + Zamir
Hac / 66
يُحْي۪يكُمْۜ
sizi dirilten
He will give you life (again)
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 33
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Mü’minûn / 37
حَيَاتُنَا
hayatımız(dan)
our life
İsim + Zamir
Mü’minûn / 37
وَنَحْيَا
ve yaşarız
and we live
Bağlaç + Fiil
Mü’minûn / 80
يُحْي۪
yaşatan
gives life
Fiil
Nûr / 33
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Nûr / 61
تَحِيَّةً
(bir yaşam) dileğiyle
a greeting
İsim
Furkân / 3
حَيٰوةً
yaşatmaya
life
İsim
Furkân / 49
لِنُحْيِيَ
diriltelim diye
That We may give life
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Furkân / 58
الْحَيِّ
diri olana
the Ever-Living
İsim
Furkân / 75
تَحِيَّةً
bir sağlık dileği
(with) greetings
İsim
Şu’arâ / 81
يُحْي۪ينِۙ
diriltecek olan
he will give me life
Fiil + Zamir
Kasas / 4
وَيَسْتَحْي۪
ve sağ bırakıyordu
and letting live
Bağlaç + Fiil
Kasas / 25
اسْتِحْيَٓاءٍۘ
utana utana
shyness
İsim
Kasas / 60
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of the) life
İsim
Kasas / 61
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of the) life
İsim
Kasas / 79
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
Ankebût / 25
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Ankebût / 63
فَاَحْيَا
ve diriltti
and gives life
Bağlaç + Fiil
Ankebût / 64
الْحَيٰوةُ
hayatı
life
İsim
Ankebût / 64
الْحَيَوَانُۢ
asıl hayat
(is) the life
İsim
Rûm / 7
الْحَيٰوةِ
hayatının
the life
İsim
Rûm / 19
الْحَيَّ
diri
the living
İsim
Rûm / 19
الْحَيِّ
diri-
the living
İsim
Rûm / 19
وَيُحْيِ
ve diriltir
and He gives life
Bağlaç + Fiil
Rûm / 24
فَيُحْي۪
ve diriltmesidir
and gives life
Bağlaç + Fiil
Rûm / 40
يُحْي۪يكُمْۜ
diriltiyor
He will give you life
Fiil + Zamir
Rûm / 50
يُحْيِ
diriltiyor
He gives life
Fiil
Rûm / 50
لَمُحْيِ
diriltecektir
surely He (will) give life
Lâm-ı Te'kid + İsim
Lokman / 33
الْحَيٰوةُ
hayatı
the life
İsim
Ahzâb / 28
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
Ahzâb / 44
تَحِيَّتُهُمْ
karşılanırlar
Their greetings
İsim + Zamir
Ahzâb / 53
فَيَسْتَحْي۪
fakat o utanıyordu
and he is shy
Bağlaç + Fiil
Ahzâb / 53
يَسْتَحْي۪
utanmaz
is not shy
Fiil
Fâtır / 5
الْحَيٰوةُ
hayatı
the life
İsim
Fâtır / 9
فَاَحْيَيْنَا
ve diriltiriz
and We revive
Bağlaç + Fiil + Zamir
Fâtır / 22
الْاَحْيَٓاءُ
dirilerle
(are) the living
İsim
Yâsîn / 12
نُحْيِ
diriltiriz
[We] give life
Fiil
Yâsîn / 33
اَحْيَيْنَاهَا
biz onu dirilttik
We give it life
Fiil + Zamir + Zamir
Yâsîn / 70
حَيًّا
diri
alive
İsim
Yâsîn / 78
يُحْيِ
diriltecek
will give life
Fiil
Yâsîn / 79
يُحْي۪يهَا
onları diriltecek
He will give them life
Fiil + Zamir
Zümer / 26
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Mü’min / 11
وَاَحْيَيْتَنَا
ve dirilttin
and You gave us life
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Mü’min / 25
وَاسْتَحْيُوا
ve sağ bırakın
and let live
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mü’min / 39
الْحَيٰوةُ
hayatı
the life
İsim
Mü’min / 51
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Mü’min / 65
الْحَيُّ
diridir
(is) the Ever-Living
İsim
Mü’min / 68
يُحْي۪
yaşatan
gives life
Fiil
Fussilet / 16
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Fussilet / 31
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Fussilet / 39
اَحْيَاهَا
onu dirilten
gives it life
Fiil + Zamir
Fussilet / 39
لَمُحْيِ
diriltir
(is) surely the Giver of life
Lâm-ı Te'kid + İsim
Şûrâ / 9
يُحْيِ
diriltir
gives life
Fiil
Şûrâ / 36
الْحَيٰوةِ
hayatının
(for) the life
İsim
Zuhruf / 32
الْحَيٰوةِ
hayatında
the life
İsim
Zuhruf / 35
الْحَيٰوةِ
hayatının
(of) the life
İsim
Duhân / 8
يُحْي۪
yaşatır
He gives life
Fiil
Câsiye / 5
فَاَحْيَا
ve diriltmesinde
and gives life
Bağlaç + Fiil
Câsiye / 21
مَحْيَاهُمْ
yaşamaları
(in) their life
İsim + Zamir
Câsiye / 24
حَيَاتُنَا
hayatımızdan
our life
İsim + Zamir
Câsiye / 24
وَنَحْيَا
ve yaşarız
and we live
Bağlaç + Fiil
Câsiye / 26
يُحْي۪يكُمْ
sizi yaşatıyor
gives you life
Fiil + Zamir
Câsiye / 35
الْحَيٰوةُ
hayatı
the life
İsim
Ahkâf / 20
حَيَاتِكُمُ
hayatınızda
your life
İsim + Zamir
Ahkâf / 33
يُحْيِيَ
diriltmeğe
to give life
Fiil
Muhammed / 36
الْحَيٰوةُ
hayatı
the life
İsim
Kâf / 11
وَاَحْيَيْنَا
ve can verdik
and We give life
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kâf / 43
نُحْي۪
yaşatırız
[We] give life
Fiil
Necm / 29
الْحَيٰوةَ
hayatından
the life
İsim
Necm / 44
وَاَحْيَاۙ
ve yaşatan
and gives life
Bağlaç + Fiil
Hadîd / 2
يُحْي۪
yaşatır
He gives life
Fiil
Hadîd / 17
يُحْيِ
diriltir
gives life
Fiil
Hadîd / 20
الْحَيٰوةُ
hayatı
the life
İsim
Hadîd / 20
الْحَيٰوةُ
hayatı
(is) the life
İsim
Mücâdele / 8
حَيَّوْكَ
seni selamlıyorlar
they greet you
Fiil + Zamir + Zamir
Mücâdele / 8
يُحَيِّكَ
selamlamadığı
greets you
Fiil + Zamir
Mülk / 2
وَالْحَيٰوةَ
ve hayatı
and life
Bağlaç + İsim
Kıyâme / 40
يُحْيِيَ
diriltmeğe
give life
Fiil
Mürselât / 26
اَحْيَٓاءً
diriler (için)
(For the) living
İsim
Nâzi’ât / 38
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
A’lâ / 13
يَحْيٰىۜ
yaşam
will live
Fiil
A’lâ / 16
الْحَيٰوةَ
hayatını
the life
İsim
Fecr / 24
لِحَيَات۪يۚ
bu hayatım için
for my life
Harf-i Cer + İsim + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.