6 Aralık 2019 - 9 Rebiü'l-Ahir 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
172 ( ت ب ع ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 38
تَبِعَ
uyarsa
follows
Fiil
Bakara / 102
وَاتَّبَعُوا
ve uydular
And they followed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 120
تَتَّبِعَ
sen uyuncaya
you follow
Fiil
Bakara / 120
اتَّبَعْتَ
uyarsan
you follow
Fiil + Zamir
Bakara / 143
يَتَّبِعُ
uyan
follows
Fiil
Bakara / 145
تَبِعُوا
uyacak
they would follow
Fiil + Zamir
Bakara / 145
بِتَابِعٍ
uyacak
a follower
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 145
بِتَابِعٍ
uymazlar
(are) followers
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 145
اتَّبَعْتَ
uyarsan
you followed
Fiil + Zamir
Bakara / 166
اتُّبِعُوا
uyulan
were followed
Fiil + Zamir
Bakara / 166
اتَّبَعُوا
uyan
followed
Fiil + Zamir
Bakara / 167
اتَّبَعُوا
uyan
followed
Fiil + Zamir
Bakara / 168
تَتَّبِعُوا
ve izlemeyin
follow
Fiil + Zamir
Bakara / 170
اتَّبِعُوا
uyun
Follow
Fiil + Zamir
Bakara / 170
نَتَّبِعُ
uyarız
we follow
Fiil
Bakara / 178
فَاتِّبَاعٌ
artık uymalıdır
then follows up
Bağlaç + İsim
Bakara / 208
تَتَّبِعُوا
izlemeyin
follow
Fiil + Zamir
Bakara / 262
يُتْبِعُونَ
ardından
they follow
Fiil + Zamir
Bakara / 263
يَتْبَعُهَٓا
peşinden gelen
followed [it]
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 7
فَيَتَّبِعُونَ
ardına düşerler
[so] they follow
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 20
اتَّبَعَنِۜ
bana uyan
follow me
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 31
فَاتَّبِعُون۪ي
bana uyun ki
then follow me
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 53
وَاتَّبَعْنَا
ve uyduk
and we follow[ed]
Bağlaç + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 55
اتَّبَعُوكَ
sana uyan
follow[ed] you
Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 68
اتَّبَعُوهُ
ona uyan(lar)
follow him
Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 73
تَبِعَ
uyan
follows
Fiil
Âl-i İmrân / 95
فَاتَّبِعُوا
öyle ise uyun
then follow
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 162
اتَّبَعَ
uyan
pursues
Fiil
Âl-i İmrân / 167
لَاتَّبَعْنَاكُمْۜ
sizinle gelirdik
certainly we (would have) followed you
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 174
وَاتَّبَعُوا
ve uydular
And they followed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nisâ / 27
يَتَّبِعُونَ
uyan(lar)
follow
Fiil + Zamir
Nisâ / 83
لَاتَّبَعْتُمُ
uyardınız
surely you (would have) followed
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
Nisâ / 92
مُتَتَابِعَيْنِۘ
ardı ardına
consecutively
Sıfat
Nisâ / 115
وَيَتَّبِعْ
ve uyarsa
and he follows
Bağlaç + Fiil
Nisâ / 125
وَاتَّبَعَ
ve tabi olan
and follows
Bağlaç + Fiil
Nisâ / 135
تَتَّبِعُوا
uyarak
follow
Fiil + Zamir
Nisâ / 157
اتِّبَاعَ
uyuyorlar
(the) following
İsim
Mâide / 16
اتَّبَعَ
uyan
seek
Fiil
Mâide / 48
تَتَّبِعْ
ve uyma
follow
Fiil
Mâide / 49
تَتَّبِعْ
uyma
follow
Fiil
Mâide / 77
تَتَّبِعُٓوا
ve uymayın
follow
Fiil + Zamir
En’âm / 50
اَتَّبِعُ
ben uyuyorum
(do) I follow
Fiil
En’âm / 56
اَتَّبِعُ
ben uymam
I follow
Fiil
En’âm / 106
اِتَّبِعْ
tabi ol
Follow
Fiil
En’âm / 116
يَتَّبِعُونَ
onlar uyuyorlar
they follow
Fiil + Zamir
En’âm / 142
تَتَّبِعُوا
izlemeyin
follow
Fiil + Zamir
En’âm / 148
تَتَّبِعُونَ
siz uyuyorsunuz
you follow
Fiil + Zamir
En’âm / 150
تَتَّبِعْ
uyma
follow
Fiil
En’âm / 153
فَاتَّبِعُوهُۚ
ona uyun
so follow it
Sebep Eki + Fiil + Zamir + Zamir
En’âm / 153
تَتَّبِعُوا
uymayın
follow
Fiil + Zamir
En’âm / 155
فَاتَّبِعُوهُ
O\na uyun
so follow it
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 3
اِتَّبِعُوا
uyun
Follow
Fiil + Zamir
A’râf / 3
تَتَّبِعُوا
ve uymayın
follow
Fiil + Zamir
A’râf / 18
تَبِعَكَ
sana uyarsa
follows you
Fiil + Zamir
A’râf / 90
اتَّبَعْتُمْ
uyarsanız
you follow
Fiil + Zamir
A’râf / 142
تَتَّبِعْ
uyma
follow
Fiil
A’râf / 157
يَتَّبِعُونَ
uyarlar
follow
Fiil + Zamir
A’râf / 157
وَاتَّبَعُوا
ve uyanlar
and follow
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 158
وَاتَّبِعُوهُ
O\na uyun ki
and follow him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 175
فَاَتْبَعَهُ
onu peşine taktı
so followed him
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 176
وَاتَّبَعَ
ve peşine düştü
and followed
Bağlaç + Fiil
A’râf / 193
يَتَّبِعُوكُمْۜ
size uymazlar
will they follow you
Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 203
اَتَّبِعُ
uyuyorum
I follow
Fiil
Enfâl / 64
اتَّبَعَكَ
sana tabi olanlara
follows you
Fiil + Zamir
Tevbe / 42
لَاتَّبَعُوكَ
elbette sana tabi olurlardı
surely they (would) have followed you
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 100
اتَّبَعُوهُمْ
ona tabi olan(lar)
followed them
Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 117
اتَّبَعُوهُ
ona uyan
followed him
Fiil + Zamir + Zamir
Yûnus / 15
اَتَّبِعُ
ben uyuyorum
I follow
Fiil
Yûnus / 35
يُتَّبَعَ
uyulmaya
he should be followed
Fiil
Yûnus / 36
يَتَّبِعُ
uymamaktadır
follow
Fiil
Yûnus / 66
يَتَّبِعُ
uymuyorlar
follow
Fiil
Yûnus / 66
يَتَّبِعُونَ
onlar uyuyorlar
they follow
Fiil + Zamir
Yûnus / 89
تَتَّبِعَٓانِّ
uymayın
follow
Fiil + Nûn-u Te'kid
Yûnus / 90
فَاَتْبَعَهُمْ
onların peşlerine düştüler
and followed them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Yûnus / 109
وَاتَّبِعْ
uy
And follow
Bağlaç + Fiil
Hûd / 27
اتَّبَعَكَ
sana uyduğunu
followed [you]
Fiil + Zamir
Hûd / 59
وَاتَّبَعُٓوا
ve uydular
and followed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hûd / 60
وَاُتْبِعُوا
ve uğradılar
And they were followed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hûd / 97
فَاتَّبَعُٓوا
onlar uydular
but they followed
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Hûd / 99
وَاُتْبِعُوا
onlar uğratıldılar
And they were followed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hûd / 116
وَاتَّبَعَ
peşine takıldılar
But followed
Bağlaç + Fiil
Yûsuf / 38
وَاتَّبَعْتُ
ve uydum
And I follow
Bağlaç + Fiil + Zamir
Yûsuf / 108
اتَّبَعَن۪يۜ
bana uyan(lar)
follows me
Fiil + Zamir
Ra’d / 37
اتَّبَعْتَ
uyarsan
you follow
Fiil + Zamir
İbrahim / 21
تَبَعًا
tabi
followers
İsim
İbrahim / 36
تَبِعَن۪ي
bana uyarsa
follows me
Fiil + Zamir
İbrahim / 44
وَنَتَّبِعِ
ve uyalım
and we will follow
Bağlaç + Fiil
Hicr / 18
فَاَتْبَعَهُ
onu kovalar
then follows him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Hicr / 42
اتَّبَعَكَ
sana uyan
follow you
Fiil + Zamir
Hicr / 65
وَاتَّبِعْ
ve git
and follow
Bağlaç + Fiil
Nahl / 123
اتَّبِعْ
uy
You follow
Fiil
İsrâ / 47
تَتَّبِعُونَ
siz uymuyorsunuz
you follow
Fiil + Zamir
İsrâ / 63
تَبِعَكَ
sana uyarsa
follows you
Fiil + Zamir
İsrâ / 69
تَب۪يعًا
izleyip koruyacak birini
an avenger
İsim
Kehf / 28
وَاتَّبَعَ
ve tâbi olan
and follows
Bağlaç + Fiil
Kehf / 66
اَتَّبِعُكَ
sana tabi olabilir miyim?
I follow you
Fiil + Zamir
Kehf / 70
اتَّبَعْتَن۪ي
bana tabi olursan
you follow me
Fiil + Zamir + Zamir
Kehf / 85
فَاَتْبَعَ
o da tuttu
So he followed
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Kehf / 89
اَتْبَعَ
tuttu
he followed
Fiil
Kehf / 92
اَتْبَعَ
tuttu
he followed
Fiil
Meryem / 43
فَاتَّبِعْن۪ٓي
bana uy
so follow me
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Meryem / 59
وَاتَّبَعُوا
ve uydular
and they followed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 16
وَاتَّبَعَ
ve uyan
and follows
Bağlaç + Fiil
Tâ-Hâ / 47
اتَّبَعَ
uyan
follows
Fiil
Tâ-Hâ / 78
فَاَتْبَعَهُمْ
onların ardına düştü
Then followed them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 90
فَاتَّبِعُون۪ي
bana tâbi olun
so follow me
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Tâ-Hâ / 93
تَتَّبِعَنِۜ
neden bana uymadın?
you follow me
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 108
يَتَّبِعُونَ
uyarlar
they will follow
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 123
اتَّبَعَ
uyarsa
follows
Fiil
Tâ-Hâ / 134
فَنَتَّبِعَ
uysaydık
so we (could) have followed
Sebep Eki + Fiil
Hac / 3
وَيَتَّبِعُ
ve uyar
and follows
Bağlaç + Fiil
Mü’minûn / 44
فَاَتْبَعْنَا
biz de onları devirdik
so We made (them) follow
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Mü’minûn / 71
اتَّبَعَ
uysaydı
(had) followed
Fiil
Nûr / 21
تَتَّبِعُوا
izlemeyin
follow
Fiil + Zamir
Nûr / 21
يَتَّبِعْ
izlerse
follows
Fiil
Nûr / 31
التَّابِع۪ينَ
tabi\leri (hizmetlileri)
the attendants
İsim
Furkân / 8
تَتَّبِعُونَ
siz uymuyorsunuz
you follow
Fiil + Zamir
Şu’arâ / 40
نَتَّبِعُ
onlara uyarız
follow
Fiil
Şu’arâ / 52
مُتَّبَعُونَ
takibedileceksiniz
(will be) followed
İsim
Şu’arâ / 60
فَاَتْبَعُوهُمْ
onların ardına düştüler
So they followed them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Şu’arâ / 111
وَاتَّبَعَكَ
uymuşken
while followed you
Hâliye Edatı + Fiil + Zamir
Şu’arâ / 215
اتَّبَعَكَ
sana uyan
follow you
Fiil + Zamir
Şu’arâ / 224
يَتَّبِعُهُمُ
onlar uyarlar
follow them
Fiil + Zamir
Kasas / 35
اتَّبَعَكُمَا
size uyan
follow you
Fiil + Zamir
Kasas / 42
وَاَتْبَعْنَاهُمْ
ve onların ardına taktık
And We caused to follow them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Kasas / 47
فَنَتَّبِعَ
uysaydık
so we (could have) followed
Sebep Eki + Fiil
Kasas / 49
اَتَّبِعْهُ
ben ona uyayım
that I may follow it
Fiil + Zamir
Kasas / 50
يَتَّبِعُونَ
onlar uyuyorlar
they follow
Fiil + Zamir
Kasas / 50
اتَّبَعَ
uyan
follows
Fiil
Kasas / 57
نَتَّبِعِ
biz uyarsak
we follow
Fiil
Ankebût / 12
اتَّبِعُوا
siz uyun
Follow
Fiil + Zamir
Rûm / 29
اتَّبَعَ
uydular
follow
Fiil
Lokman / 15
وَاتَّبِعْ
ve uy
and follow
Bağlaç + Fiil
Lokman / 21
اتَّبِعُوا
uyun
Follow
Fiil + Zamir
Lokman / 21
نَتَّبِعُ
biz uyarız
we will follow
Fiil
Ahzâb / 2
وَاتَّبِعْ
ve uy
And follow
Bağlaç + Fiil
Sebe’ / 20
فَاتَّبَعُوهُ
(hepsi) ona uydular
so they followed him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Yâsîn / 11
اتَّبَعَ
uyan
follows
Fiil
Yâsîn / 20
اتَّبِعُوا
uyun
Follow
Fiil + Zamir
Yâsîn / 21
اِتَّبِعُوا
uyun
Follow
Fiil + Zamir
Sâffât / 10
فَاَتْبَعَهُ
onu izler
but follows him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Sâd / 26
تَتَّبِعِ
uyma
follow
Fiil
Sâd / 85
تَبِعَكَ
sana uyan
follow you
Fiil + Zamir
Zümer / 18
فَيَتَّبِعُونَ
ve uyarlar
then follow
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Zümer / 55
وَاتَّبِعُٓوا
ve uyun
And follow
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mü’min / 7
وَاتَّبَعُوا
ve uyanları
and follow
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mü’min / 38
اتَّبِعُونِ
bana uyun
Follow me
Fiil + Zamir + Zamir
Mü’min / 47
تَبَعًا
uymuş
followers
İsim
Şûrâ / 15
تَتَّبِعْ
uyma
follow
Fiil
Zuhruf / 61
وَاتَّبِعُونِۜ
ve bana uyun
and follow Me
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Duhân / 23
مُتَّبَعُونَۙ
takibedileceksiniz
(will be) followed
İsim
Câsiye / 18
فَاتَّبِعْهَا
sen ona uy
so follow it
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Câsiye / 18
تَتَّبِعْ
uyma
follow
Fiil
Ahkâf / 9
اَتَّبِعُ
ben uymuyorum
I follow
Fiil
Muhammed / 3
اتَّبَعُوا
uymuşlardır
follow
Fiil + Zamir
Muhammed / 3
اتَّبَعُوا
uymuşlardır
follow
Fiil + Zamir
Muhammed / 14
وَاتَّبَعُٓوا
ve uyan
while they follow
Hâliye Edatı + Fiil + Zamir
Muhammed / 16
وَاتَّبَعُٓوا
ve ardına düşmüş
and they follow
Bağlaç + Fiil + Zamir
Muhammed / 28
اتَّبَعُوا
ardınca gittiler
followed
Fiil + Zamir
Fetih / 15
نَتَّبِعْكُمْۚ
sizinle beraber gelelim
(to) follow you
Fiil + Zamir
Fetih / 15
تَتَّبِعُونَا
siz bizimle gelemezsiniz
will you follow us
Fiil + Zamir + Zamir
Tûr / 21
وَاتَّبَعَتْهُمْ
ve kendilerine uyanlar
and followed them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Necm / 23
يَتَّبِعُونَ
onlar uyuyorlar
they follow
Fiil + Zamir
Necm / 28
يَتَّبِعُونَ
onlar uyuyorlar
they follow
Fiil + Zamir
Kamer / 3
وَاتَّبَعُٓوا
ve uydular
and followed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kamer / 24
نَتَّبِعُهُٓۙ
uyacağız
(that) we should follow him
Fiil + Zamir
Hadîd / 27
اتَّبَعُوهُ
ona uyanların
followed him
Fiil + Zamir + Zamir
Mücâdele / 4
مُتَتَابِعَيْنِ
aralıksız olarak
consecutively
Sıfat
Nûh / 21
وَاتَّبَعُوا
ve uydular
and followed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kıyâme / 18
فَاتَّبِعْ
izle
then follow
Sonuç Edatı + Fiil
Mürselât / 17
نُتْبِعُهُمُ
onların ardına takarız
We follow them up
Fiil + Zamir
Nâzi’ât / 7
تَتْبَعُهَا
takip eder
Follows it
Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.