7 Aralık 2019 - 10 Rebiü'l-Ahir 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
96 ( ب غ ي ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 90
بَغْيًا
çekemeyerek
grudging
İsim
Bakara / 173
بَاغٍ
saldır-
(being) disobedient
İsim
Bakara / 187
وَابْتَغُوا
ve arayın
and seek
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 198
تَبْتَغُوا
aramanızda
you seek
Fiil + Zamir
Bakara / 207
ابْتِغَٓاءَ
aramak için
seeking
İsim
Bakara / 213
بَغْيًا
sırf kıskançlıktan ötürü
(out of) jealousy
İsim
Bakara / 265
ابْتِغَٓاءَ
kazanmak
seeking
İsim
Bakara / 272
ابْتِغَٓاءَ
kazanmak için
seeking
İsim
Âl-i İmrân / 7
ابْتِغَٓاءَ
çıkarmak için
seeking
İsim
Âl-i İmrân / 7
وَابْتِغَٓاءَ
ve bulmak için
and seeking
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 19
بَغْيًا
aşırılıkları
out of envy
İsim
Âl-i İmrân / 83
يَبْغُونَ
arıyorlar
they seek
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 85
يَبْتَغِ
ararsa
seeks
Fiil
Âl-i İmrân / 99
تَبْغُونَهَا
göstermeğe yeltenerek
seeking (to make) it
Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 24
تَبْتَغُوا
istemeniz
you seek
Fiil + Zamir
Nisâ / 34
تَبْغُوا
artık aramayın
seek
Fiil + Zamir
Nisâ / 94
تَبْتَغُونَ
gözeterek
seeking
Fiil + Zamir
Nisâ / 104
ابْتِغَٓاءِ
takibetmekte
pursuit
İsim
Nisâ / 114
ابْتِغَٓاءَ
amacıyle
seeking
İsim
Nisâ / 139
اَيَبْتَغُونَ
mi arıyorlar?
Do they seek
Soru Eki + Fiil + Zamir
Mâide / 2
يَبْتَغُونَ
arzu ederek
seeking
Fiil + Zamir
Mâide / 35
وَابْتَغُٓوا
ve arayın
and seek
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 50
يَبْغُونَۜ
arıyorlar
they seek
Fiil + Zamir
En’âm / 35
تَبْتَغِيَ
ara ki
seek
Fiil
En’âm / 114
اَبْتَغ۪ي
arayayım
I seek
Fiil
En’âm / 145
بَاغٍ
saldırmaksızın
desiring
İsim
En’âm / 146
بِبَغْيِهِمْۘ
aşırılıkları yüzünden
for their rebellion
Harf-i Cer + İsim + Zamir
En’âm / 164
اَبْغ۪ي
arayayım
I (should) seek
Fiil
A’râf / 33
وَالْبَغْيَ
ve saldırmayı
and the oppression
Bağlaç + İsim
A’râf / 45
وَيَبْغُونَهَا
ve onu isterler
and seek in it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 86
وَتَبْغُونَهَا
ve onun arayarak
and seeking (to make) it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 140
اَبْغ۪يكُمْ
size arayayım
I seek for you
Fiil + Zamir
Tevbe / 47
يَبْغُونَكُمُ
sizi düşürmek için
seeking (for) you
Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 48
ابْتَغَوُا
istediler
they had sought
Fiil + Zamir
Yûnus / 23
يَبْغُونَ
taşkınlık etmeye başlarlar
rebel
Fiil + Zamir
Yûnus / 23
بَغْيُكُمْ
taşkınlığınız
your rebellion
İsim + Zamir
Yûnus / 90
بَغْيًا
taşkınlıkla
(in) rebellion
İsim
Hûd / 19
وَيَبْغُونَهَا
ve onda ararlar
and seek (in) it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Yûsuf / 65
نَبْغ۪يۜ
istiyoruz
(could) we desire
Fiil
Ra’d / 17
ابْتِغَٓاءَ
yapmak için
in order to make
İsim
Ra’d / 22
ابْتِغَٓاءَ
arzu ederek
seeking
İsim
İbrahim / 3
وَيَبْغُونَهَا
ve onu isterler
and seek in it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 14
وَلِتَبْتَغُوا
aramanız için
and that you may seek
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Nahl / 90
وَالْبَغْيِۚ
ve azgınlıktan
and the oppression
Bağlaç + İsim
Nahl / 115
بَاغٍ
saldırmadan
disobedient
İsim
İsrâ / 12
لِتَبْتَغُوا
aramanız için
that you may seek
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
İsrâ / 28
ابْتِغَٓاءَ
bekleyerek
seeking
İsim
İsrâ / 42
لَابْتَغَوْا
onlar da ararlardı
surely they (would) have sought
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
İsrâ / 57
يَبْتَغُونَ
ararlar
seek
Fiil + Zamir
İsrâ / 66
لِتَبْتَغُوا
(payınızı) aramanız için
that you may seek
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
İsrâ / 110
وَابْتَغِ
tut
but seek
Bağlaç + Fiil
Kehf / 64
نَبْغِۗ
aradığımız
seeking
Fiil
Kehf / 108
يَبْغُونَ
istemezler
they will desire
Fiil + Zamir
Meryem / 20
بَغِيًّا
iffetsiz
unchaste
İsim
Meryem / 28
بَغِيًّاۚ
iffetsiz
unchaste
İsim
Meryem / 92
يَنْبَغ۪ي
yakışmaz
is appropriate
Fiil
Hac / 60
بُغِيَ
tekrar saldırılırsa
he was oppressed
Fiil
Mü’minûn / 7
ابْتَغٰى
gitmek isterse
seeks
Fiil
Nûr / 33
يَبْتَغُونَ
isteyen(lerle)
seek
Fiil + Zamir
Nûr / 33
الْبِغَٓاءِ
fuhşa
[the] prostitution
İsim
Nûr / 33
لِتَبْتَغُوا
elde etmek için
that you may seek
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Furkân / 18
يَنْبَغ۪ي
yaraşır
it was proper
Fiil
Şu’arâ / 211
يَنْبَغ۪ي
bu yaraşmaz
(it) suits
Fiil
Kasas / 55
نَبْتَغِي
biz istemeyiz
we seek
Fiil
Kasas / 73
وَلِتَبْتَغُوا
ve aramanız için
and that you may seek
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Kasas / 76
فَبَغٰى
azgınlık etti
but he oppressed
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Kasas / 77
وَابْتَغِ
ve iste (ara)
But seek
Bağlaç + Fiil
Kasas / 77
تَبْغِ
isteme
seek
Fiil
Ankebût / 17
فَابْتَغُوا
siz arayın
So seek
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Rûm / 23
وَابْتِغَٓاؤُ۬كُمْ
ve aramanızdır
[and] your seeking
Bağlaç + İsim + Zamir
Rûm / 46
وَلِتَبْتَغُوا
ve aramanız için
and that you may seek
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Ahzâb / 51
ابْتَغَيْتَ
arzu ettiği(ne dönmekte)
you desire
Fiil + Zamir
Fâtır / 12
لِتَبْتَغُوا
payınızı aramanız için
so that you may seek
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Yâsîn / 40
يَنْبَغ۪ي
mümkün olur
is permitted
Fiil
Yâsîn / 69
يَنْبَغ۪ي
yakışmaz da
it is befitting
Fiil
Sâd / 22
بَغٰى
saldırdı
has wronged
Fiil
Sâd / 24
لَيَبْغ۪ي
zulmederler
certainly oppress
Lâm-ı Te'kid + Fiil
Sâd / 35
يَنْبَغ۪ي
nasib olmayan
(will) belong
Fiil
Şûrâ / 14
بَغْيًا
çekememezlik
(out of) rivalry
İsim
Şûrâ / 27
لَبَغَوْا
azarlardı
surely they would rebel
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
Şûrâ / 39
الْبَغْيُ
saldırıya
tyranny
İsim
Şûrâ / 42
وَيَبْغُونَ
ve saldıranlar
and rebel
Bağlaç + Fiil + Zamir
Câsiye / 12
وَلِتَبْتَغُوا
ve payınızı arayasınız diye
and that you may seek
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Câsiye / 17
بَغْيًا
çekememezlik
(out of) envy
İsim
Fetih / 29
يَبْتَغُونَ
aradıklarını
seeking
Fiil + Zamir
Hucurât / 9
بَغَتْ
saldırırsa
oppresses
Fiil
Hucurât / 9
تَبْغ۪ي
saldıran tarafla
oppresses
Fiil
Rahmân / 20
يَبْغِيَانِۚ
(birbirine) geçip karışmıyorlar
they transgress
Fiil + Zamir
Hadîd / 27
ابْتِغَٓاءَ
kazanmaları
seeking
İsim
Haşr / 8
يَبْتَغُونَ
ararlar
seeking
Fiil + Zamir
Mümtehine / 1
وَابْتِغَٓاءَ
ve kazanmak için
and (to) seek
Bağlaç + İsim
Cum’a / 10
وَابْتَغُوا
ve arayın
and seek
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tahrîm / 1
تَبْتَغ۪ي
isteyerek
seeking
Fiil
Me’âric / 31
ابْتَغٰى
ararsa
seeks
Fiil
Müzzemmil / 20
يَبْتَغُونَ
arayan
seeking
Fiil + Zamir
Leyl / 20
ابْتِغَٓاءَ
ulaşmak için
seeking
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.