18 Ocak 2020 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
158 ( ب ع ض ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 26
بَعُوضَةً
bir sivrisineği
(of) a mosquito
İsim
Bakara / 36
بَعْضُكُمْ
kiminiz
some of you
İsim + Zamir
Bakara / 36
لِبَعْضٍ
kiminize
to others
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 73
بِبَعْضِهَاۜ
(ineğin) bir parçasıyla
with a part of it
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 76
بَعْضُهُمْ
onların bazısı
some of them
İsim + Zamir
Bakara / 76
بَعْضٍ
bazısı-
some (others)
İsim
Bakara / 85
بِبَعْضِ
bir kısmına
in part (of)
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 85
بِبَعْضٍۚ
bir kısmını
in part
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 145
بَعْضُهُمْ
onların bazısı
some of them
İsim + Zamir
Bakara / 145
بَعْضٍۜ
diğerlerinin
(of each) other
İsim
Bakara / 251
بَعْضَهُمْ
bir kısmını
some of them
İsim + Zamir
Bakara / 251
بِبَعْضٍ
bir kısmıyle
with others
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 253
بَعْضَهُمْ
kimini
some of them
İsim + Zamir
Bakara / 253
بَعْضٍۢ
kimine
others
İsim
Bakara / 253
بَعْضَهُمْ
kimini de
some of them
İsim + Zamir
Bakara / 259
بَعْضَ
birazı (kadar)
a part
İsim
Bakara / 283
بَعْضُكُمْ
biriniz
one of you
İsim + Zamir
Bakara / 283
بَعْضًا
diğerinize
(to) another
İsim
Âl-i İmrân / 34
بَعْضُهَا
bazısı (birbirinden)
some of them
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 34
بَعْضٍۜ
bazısı
others
İsim
Âl-i İmrân / 50
بَعْضَ
bazı
some
İsim
Âl-i İmrân / 64
بَعْضُنَا
bazımız
some of us
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 64
بَعْضًا
bazımızı
(to) others
İsim
Âl-i İmrân / 155
بِبَعْضِ
bazı
for some
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 195
بَعْضُكُمْ
hepiniz
each of you
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 195
بَعْضٍۚ
birbirinizdensiniz
(the) other
İsim
Nisâ / 19
بِبَعْضِ
bir kısmını
a part
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 21
بَعْضُكُمْ
bazınız
one of you
İsim + Zamir
Nisâ / 21
بَعْضٍ
bazınıza
another
İsim
Nisâ / 25
بَعْضُكُمْ
hepiniz
You
İsim + Zamir
Nisâ / 25
بَعْضٍۚ
birbiriniz-
(one) another
İsim
Nisâ / 32
بَعْضَكُمْ
bir kısmınızı
some of you
İsim + Zamir
Nisâ / 32
بَعْضٍۜ
diğerine
others
İsim
Nisâ / 34
بَعْضَهُمْ
bir kısmını
some of them
İsim + Zamir
Nisâ / 34
بَعْضٍ
diğerinin
others
İsim
Nisâ / 150
بِبَعْضٍ
kimine
in some
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 150
بِبَعْضٍۙ
kimini
in others
Harf-i Cer + İsim
Mâide / 49
بَعْضِ
bir kısmı-
some
İsim
Mâide / 49
بِبَعْضِ
bazı
for some
Harf-i Cer + İsim
Mâide / 51
بَعْضُهُمْ
onların bır kısmı
Some of them
İsim + Zamir
Mâide / 51
بَعْضٍۜ
bir kısmının
(to) others
İsim
En’âm / 53
بَعْضَهُمْ
onların kimini
some of them
İsim + Zamir
En’âm / 53
بِبَعْضٍ
kimi ile
with others
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 65
بَعْضَكُمْ
kiminize
some of you
İsim + Zamir
En’âm / 65
بَعْضٍۜ
kiminizin
(of) others
İsim
En’âm / 112
بَعْضُهُمْ
bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
En’âm / 112
بَعْضٍ
diğerlerine
others
İsim
En’âm / 128
بَعْضُنَا
kimimiz
some of us
İsim + Zamir
En’âm / 128
بِبَعْضٍ
kimimizden
by others
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 129
بَعْضَ
bir kısmını
some (of)
İsim
En’âm / 129
بَعْضًا
diğerlerinin
(to) others
İsim
En’âm / 158
بَعْضُ
bazı
some (of)
İsim
En’âm / 158
بَعْضُ
bazı
some (of)
İsim
En’âm / 165
بَعْضَكُمْ
kiminizi
some of you
İsim + Zamir
En’âm / 165
بَعْضٍ
kiminiz
others
İsim
A’râf / 24
بَعْضُكُمْ
bır kısmınız
some of you
İsim + Zamir
A’râf / 24
لِبَعْضٍ
diğerinize
to some others
Harf-i Cer + İsim
Enfâl / 37
بَعْضَهُ
birini
some of them
İsim + Zamir
Enfâl / 37
بَعْضٍ
diğerinin
others
İsim
Enfâl / 72
بَعْضُهُمْ
bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
Enfâl / 72
بَعْضٍۜ
bir kısmının
(of) another
İsim
Enfâl / 73
بَعْضُهُمْ
bazıları
some of them
İsim + Zamir
Enfâl / 73
بَعْضٍۜ
diğerlerinin
(to) another
İsim
Enfâl / 75
بَعْضُهُمْ
birbirlerine
some of them
İsim + Zamir
Enfâl / 75
بِبَعْضٍ
birbirlerine
to another
Harf-i Cer + İsim
Tevbe / 67
بَعْضُهُمْ
onların bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
Tevbe / 67
بَعْضٍۢ
diğerlerindendir
others
İsim
Tevbe / 71
بَعْضُهُمْ
kimisinin
some of them
İsim + Zamir
Tevbe / 71
بَعْضٍۢ
kimisi
(of) others
İsim
Tevbe / 127
بَعْضُهُمْ
kimisi
some of them
İsim + Zamir
Tevbe / 127
بَعْضٍۜ
diğerine
others
İsim
Yûnus / 46
بَعْضَ
bir kısmını
some
İsim
Hûd / 12
بَعْضَ
bir kısmını
a part
İsim
Hûd / 54
بَعْضُ
bazıları
some
İsim
Yûsuf / 10
بَعْضُ
biri
some
İsim
Ra’d / 4
بَعْضَهَا
birbirini
some of them
İsim + Zamir
Ra’d / 4
بَعْضٍ
diğerinin
others
İsim
Ra’d / 36
بَعْضَهُۜ
onun bir kısmını
a part of it
İsim + Zamir
Ra’d / 40
بَعْضَ
bir kısmını
a part
İsim
Nahl / 71
بَعْضَكُمْ
kiminizi
some of you
İsim + Zamir
Nahl / 71
بَعْضٍ
kiminiz
others
İsim
İsrâ / 21
بَعْضَهُمْ
onların kimini
some of them
İsim + Zamir
İsrâ / 21
بَعْضٍۜ
kimi
others
İsim
İsrâ / 55
بَعْضَ
kimini
some
İsim
İsrâ / 55
بَعْضٍ
kimi
others
İsim
İsrâ / 88
بَعْضُهُمْ
biri
some of them
İsim + Zamir
İsrâ / 88
لِبَعْضٍ
diğerine
to some others
Harf-i Cer + İsim
Kehf / 19
بَعْضَ
bir parçası (kadar)
a part
İsim
Kehf / 99
بَعْضَهُمْ
birbirlerini
some of them
İsim + Zamir
Kehf / 99
بَعْضٍ
birbiri
others
İsim
Tâ-Hâ / 123
بَعْضُكُمْ
bir kısmınız
some of you
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 123
لِبَعْضٍ
diğerinize
to others
Harf-i Cer + İsim
Hac / 40
بَعْضَهُمْ
bazılarını
some of them
İsim + Zamir
Hac / 40
بِبَعْضٍ
diğer bazılarıyle
by others
Harf-i Cer + İsim
Mü’minûn / 44
بَعْضَهُمْ
birbiri ardınca
some of them
İsim + Zamir
Mü’minûn / 44
بَعْضًا
birbiri ardınca
others
İsim
Mü’minûn / 91
بَعْضُهُمْ
onlardan biri
some of them
İsim + Zamir
Mü’minûn / 91
بَعْضٍۜ
diğeri
others
İsim
Mü’minûn / 113
بَعْضَ
bir kısmı kadar
a part
İsim
Nûr / 40
بَعْضُهَا
onun biri
some of it
İsim + Zamir
Nûr / 40
بَعْضٍۜ
diğerinin
others
İsim
Nûr / 58
بَعْضُكُمْ
biriniz
some of you
İsim + Zamir
Nûr / 58
بَعْضٍۜ
diğerinin
others
İsim
Nûr / 62
لِبَعْضِ
bazı
for some
Harf-i Cer + İsim
Nûr / 63
بَعْضِكُمْ
herhangi birinizin
(of) some of you
İsim + Zamir
Nûr / 63
بَعْضًاۜ
diğerini
(to) others
İsim
Furkân / 20
بَعْضَكُمْ
kiminizi
some of you
İsim + Zamir
Furkân / 20
لِبَعْضٍ
kiminiz için
for others
Harf-i Cer + İsim
Şu’arâ / 198
بَعْضِ
biri
any
İsim
Neml / 72
بَعْضُ
bir kısmı
some
İsim
Ankebût / 25
بَعْضُكُمْ
bir kısmınız
one another
İsim + Zamir
Ankebût / 25
بِبَعْضٍ
diğerini
one another
Harf-i Cer + İsim
Ankebût / 25
بَعْضُكُمْ
bir kısmınız
one another
İsim + Zamir
Ankebût / 25
بَعْضًاۘ
diğerini
one another
İsim
Rûm / 41
بَعْضَ
bir kısmını
a part
İsim
Ahzâb / 6
بَعْضُهُمْ
bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
Ahzâb / 6
بِبَعْضٍ
diğerine
to another
Harf-i Cer + İsim
Sebe’ / 31
بَعْضُهُمْ
bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
Sebe’ / 31
بَعْضٍۨ
diğerine
others
İsim
Sebe’ / 42
بَعْضُكُمْ
birinizin
some of you
İsim + Zamir
Sebe’ / 42
لِبَعْضٍ
diğerine
on others
Harf-i Cer + İsim
Fâtır / 40
بَعْضُهُمْ
birbirlerine
some of them
İsim + Zamir
Fâtır / 40
بَعْضًا
birbirlerine
(to) others
İsim
Sâffât / 27
بَعْضُهُمْ
bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
Sâffât / 27
بَعْضٍ
diğerine
others
İsim
Sâffât / 50
بَعْضُهُمْ
biri
some of them
İsim + Zamir
Sâffât / 50
بَعْضٍ
diğerine
others
İsim
Sâd / 22
بَعْضُنَا
birimiz
one of us
İsim + Zamir
Sâd / 22
بَعْضٍ
ötekinin
another
İsim
Sâd / 24
بَعْضُهُمْ
biri
some of them
İsim + Zamir
Sâd / 24
بَعْضٍ
diğeri
another
İsim
Mü’min / 28
بَعْضُ
bir kısmı
some (of)
İsim
Mü’min / 77
بَعْضَ
bir kısmını
some
İsim
Zuhruf / 32
بَعْضَهُمْ
onlardan kimini
some of them
İsim + Zamir
Zuhruf / 32
بَعْضٍ
ötekiler
others
İsim
Zuhruf / 32
بَعْضُهُمْ
biri
some of them
İsim + Zamir
Zuhruf / 32
بَعْضًا
diğerine
others
İsim
Zuhruf / 63
بَعْضَ
bir kısmını
some
İsim
Zuhruf / 67
بَعْضُهُمْ
bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
Zuhruf / 67
لِبَعْضٍ
diğerine
to others
Harf-i Cer + İsim
Câsiye / 19
بَعْضُهُمْ
bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
Câsiye / 19
بَعْضٍۚ
diğerinin
(of) others
İsim
Muhammed / 4
بَعْضَكُمْ
bir kısmınızı
some of you
İsim + Zamir
Muhammed / 4
بِبَعْضٍۜ
diğeriyle
with others
Harf-i Cer + İsim
Muhammed / 26
بَعْضِ
bazısında
part
İsim
Hucurât / 2
بَعْضِكُمْ
bir kısmınız
(of) some of you
İsim + Zamir
Hucurât / 2
لِبَعْضٍ
diğeriyle
to others
Harf-i Cer + İsim
Hucurât / 12
بَعْضَ
bir kısmı
some
İsim
Hucurât / 12
بَعْضُكُمْ
biriniz
some of you
İsim + Zamir
Hucurât / 12
بَعْضًاۜ
diğerinizi
(to) others
İsim
Tûr / 25
بَعْضُهُمْ
birkısmı
some of them
İsim + Zamir
Tûr / 25
بَعْضٍ
diğerine
others
İsim
Tahrîm / 3
بَعْضِ
birine
one
İsim
Tahrîm / 3
بَعْضَهُ
onun bir kısmını
a part of it
İsim + Zamir
Tahrîm / 3
بَعْضٍۚ
bir kısmı-
a part
İsim
Kalem / 30
بَعْضُهُمْ
bir kısmı
some of them
İsim + Zamir
Kalem / 30
بَعْضٍ
diğerini
others
İsim
Hâkka / 44
بَعْضَ
bazı
some
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.