12 Aralık 2019 - 15 Rebiü'l-Ahir 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
81 ( اَنْتَ ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 32
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Bakara / 35
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Bakara / 127
اَنْتَ
(yalnız) sen
You
Zamir
Bakara / 128
اَنْتَ
(ancak) sensin
You
Zamir
Bakara / 129
اَنْتَ
yalnız sen
You
Zamir
Bakara / 145
اَنْتَ
sen (de)
You
Zamir
Bakara / 286
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Âl-i İmrân / 8
اَنْتَ
yalnız sen
You
Zamir
Âl-i İmrân / 35
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Mâide / 24
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Mâide / 109
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Mâide / 114
وَاَنْتَ
ve sen
and you
İsti'nafiye Edatı + Zamir
Mâide / 116
ءَاَنْتَ
sen mi?
Did you
Soru Eki + Zamir
Mâide / 116
اَنْتَ
sensin
You
Zamir
Mâide / 117
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Mâide / 117
وَاَنْتَ
ve sen
and you
İsti'nafiye Edatı + Zamir
Mâide / 118
اَنْتَ
yalnız sen
You
Zamir
En’âm / 107
اَنْتَ
sen
You
Zamir
A’râf / 19
اَنْتَ
sen
You
Zamir
A’râf / 89
وَاَنْتَ
muhakkak ki sen
and you
Bağlaç + Zamir
A’râf / 151
وَاَنْتَ
ve sensin
and you
İsti'nafiye Edatı + Zamir
A’râf / 155
اَنْتَ
sen
You
Zamir
A’râf / 155
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Bağlaç + Zamir
Enfâl / 33
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Hâliye Edatı + Zamir
Yûnus / 42
اَفَاَنْتَ
sen
but (can) you
Soru Eki + Zâid Harf + Zamir
Yûnus / 43
اَفَاَنْتَ
sen
but (can) you
Soru Eki + Zâid Harf + Zamir
Yûnus / 99
اَفَاَنْتَ
sen mi?
but (can) you
Soru Eki + Zâid Harf + Zamir
Hûd / 12
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Hûd / 45
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Bağlaç + Zamir
Hûd / 49
اَنْتَ
(ne) sen
You
Zamir
Hûd / 87
لَاَنْتَ
birisin
surely you
Lâm-ı Te'kid + Zamir
Hûd / 91
اَنْتَ
senin
You
Zamir
Yûsuf / 17
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Yûsuf / 90
لَاَنْتَ
sen
surely you
Lâm-ı Te'kid + Zamir
Yûsuf / 101
اَنْتَ
sensin
You
Zamir
Ra’d / 7
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Nahl / 101
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Meryem / 46
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Tâ-Hâ / 42
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Tâ-Hâ / 58
اَنْتَ
senin
You
Zamir
Tâ-Hâ / 68
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Tâ-Hâ / 72
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Enbiyâ / 55
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Enbiyâ / 62
ءَاَنْتَ
sen mi?
Did you
Soru Eki + Zamir
Enbiyâ / 83
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Bağlaç + Zamir
Enbiyâ / 87
اَنْتَ
senden
You
Zamir
Enbiyâ / 89
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Hâliye Edatı + Zamir
Mü’minûn / 28
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Mü’minûn / 29
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Bağlaç + Zamir
Mü’minûn / 109
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Bağlaç + Zamir
Mü’minûn / 118
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Bağlaç + Zamir
Furkân / 43
اَفَاَنْتَ
sen mi?
but (can) you
Soru Eki + Zâid Harf + Zamir
Şu’arâ / 19
وَاَنْتَ
ve sen
and you
Bağlaç + Zamir
Şu’arâ / 153
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Şu’arâ / 154
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Şu’arâ / 185
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Şu’arâ / 186
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Neml / 81
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Rûm / 53
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Sebe’ / 41
اَنْتَ
sensin
You
Zamir
Fâtır / 22
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Fâtır / 23
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Sâd / 35
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Zümer / 19
اَفَاَنْتَ
sen mi?
but (can) you
Soru Eki + Zâid Harf + Zamir
Zümer / 41
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Zümer / 46
اَنْتَ
(ancak) sen
You
Zamir
Mü’min / 8
اَنْتَ
sensin
You
Zamir
Şûrâ / 6
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Zuhruf / 40
اَفَاَنْتَ
sen mi?
but (can) you
Soru Eki + Zâid Harf + Zamir
Duhân / 49
اَنْتَ
kendince
You
Zamir
Kâf / 45
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Zâriyât / 54
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Tûr / 29
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Mümtehine / 5
اَنْتَ
Sen
You
Zamir
Kalem / 2
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Nâzi’ât / 43
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Nâzi’ât / 45
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Abese / 6
فَاَنْتَ
sen
So you
Sonuç Edatı + Zamir
Abese / 10
فَاَنْتَ
sen
So you
Sonuç Edatı + Zamir
Gâşiye / 21
اَنْتَ
sen
You
Zamir
Beled / 2
وَاَنْتَ
ki sen
and you
Bağlaç + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.