16 Aralık 2019 - 19 Rebiü'l-Ahir 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
127 ( أ ه ل ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 105
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Bakara / 109
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Bakara / 126
اَهْلَهُ
halkını
its people
İsim + Zamir
Bakara / 196
اَهْلُهُ
ailesi
his family
İsim + Zamir
Bakara / 217
اَهْلِه۪
halkını
its people
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 64
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Âl-i İmrân / 65
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Âl-i İmrân / 69
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Âl-i İmrân / 70
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Âl-i İmrân / 71
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Âl-i İmrân / 72
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Âl-i İmrân / 75
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Âl-i İmrân / 98
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Âl-i İmrân / 99
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Âl-i İmrân / 110
اَهْلُ
ehli
(the) People
İsim
Âl-i İmrân / 113
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Âl-i İmrân / 121
اَهْلِكَ
ailen-
your household
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 199
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Nisâ / 25
اَهْلِهِنَّ
ailelerinin
(of) their family
İsim + Zamir
Nisâ / 35
اَهْلِه۪
erkeğin ailesi-
his family
İsim + Zamir
Nisâ / 35
اَهْلِهَاۚ
kadının ailesi-
her family
İsim + Zamir
Nisâ / 58
اَهْلِهَاۙ
ehline
their owners
İsim + Zamir
Nisâ / 75
اَهْلُهَاۚ
halkı
(are) its people
İsim + Zamir
Nisâ / 92
اَهْلِه۪ٓ
ölenin ailesine
his family
İsim + Zamir
Nisâ / 92
اَهْلِه۪
ailesine
his family
İsim + Zamir
Nisâ / 123
اَهْلِ
ehlinin
(of the) People
İsim
Nisâ / 153
اَهْلُ
ehli
(the) People
İsim
Nisâ / 159
اَهْلِ
ehlinin
(the) People
İsim
Nisâ / 171
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Mâide / 15
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Mâide / 19
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Mâide / 47
اَهْلُ
sahipleri
(the) People
İsim
Mâide / 59
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Mâide / 65
اَهْلَ
ehli
(the) People
İsim
Mâide / 68
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Mâide / 77
اَهْلَ
ehli
O People
İsim
Mâide / 89
اَهْل۪يكُمْ
ailenize
your families
İsim + Zamir
En’âm / 131
وَاَهْلُهَا
halkı
while their people
Hâliye Edatı + İsim + Zamir
A’râf / 83
وَاَهْلَهُٓ
ve ailesini
and his family
Bağlaç + İsim + Zamir
A’râf / 94
اَهْلَهَا
halkını
its people
İsim + Zamir
A’râf / 96
اَهْلَ
halkı
people
İsim
A’râf / 97
اَهْلُ
halkı
(the) people
İsim
A’râf / 98
اَهْلُ
halkı
(the) people
İsim
A’râf / 100
اَهْلِهَٓا
sahiplerinden
its people
İsim + Zamir
A’râf / 123
اَهْلَهَاۚ
halkını
its people
İsim + Zamir
Tevbe / 101
اَهْلِ
halkından
people
İsim
Tevbe / 120
لِاَهْلِ
halkının
(for) the people
Harf-i Cer + İsim
Yûnus / 24
اَهْلُهَٓا
sahiplerinin
its people
İsim + Zamir
Hûd / 40
وَاَهْلَكَ
ve aileni
and your family
Bağlaç + İsim + Zamir
Hûd / 45
اَهْل۪ي
benim ailemdendir
my family
İsim + Zamir
Hûd / 46
اَهْلِكَۚ
senin ailen-
your family
İsim + Zamir
Hûd / 73
اَهْلَ
(ey) halkı
people
İsim
Hûd / 81
بِاَهْلِكَ
ailenle birlikte
with your family
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Hûd / 117
وَاَهْلُهَا
ahalisi (iken)
while its people
Hâliye Edatı + İsim + Zamir
Yûsuf / 25
بِاَهْلِكَ
senin ailene
for your wife
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Yûsuf / 26
اَهْلِهَاۚ
kadının ailesi-
her family
İsim + Zamir
Yûsuf / 62
اَهْلِهِمْ
ailelerine
their people
İsim + Zamir
Yûsuf / 65
اَهْلَنَا
ailemize
(for) our family
İsim + Zamir
Yûsuf / 88
وَاَهْلَنَا
ve çocuklarımıza
and our family
Bağlaç + İsim + Zamir
Yûsuf / 93
بِاَهْلِكُمْ
ailenizle birlikte
your family
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Yûsuf / 109
اَهْلِ
halkın-
(the) people
İsim
Hicr / 65
بِاَهْلِكَ
aileni
with your family
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Hicr / 67
اَهْلُ
halkı
(the) people
İsim
Nahl / 43
اَهْلَ
ehline
(the) people
İsim
Kehf / 71
اَهْلَهَاۚ
halkını
its people
İsim + Zamir
Kehf / 77
اَهْلَ
halkına
(to the) people
İsim
Kehf / 77
اَهْلَهَا
oranın halkından
(from) its people
İsim + Zamir
Meryem / 16
اَهْلِهَا
ailesinden
her family
İsim + Zamir
Meryem / 55
اَهْلَهُ
halkına
(on) his people
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 10
لِاَهْلِهِ
ailesine
to his family
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 29
اَهْل۪يۙ
ailemden
my family
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 40
اَهْلِ
halkı
(the) people
İsim
Tâ-Hâ / 132
اَهْلَكَ
ailene
(on) your family
İsim + Zamir
Enbiyâ / 7
اَهْلَ
ehline
(the) people
İsim
Enbiyâ / 76
وَاَهْلَهُ
ve ailesini
and his family
Bağlaç + İsim + Zamir
Enbiyâ / 84
اَهْلَهُ
ailesini
his family
İsim + Zamir
Mü’minûn / 27
وَاَهْلَكَ
ve aileni
and your family
Bağlaç + İsim + Zamir
Nûr / 27
اَهْلِهَاۜ
(ev) halkı
its inhabitants
İsim + Zamir
Şu’arâ / 169
وَاَهْل۪ي
ve ailemi
and my family
Bağlaç + İsim + Zamir
Şu’arâ / 170
وَاَهْلَهُٓ
ve ailesini
and his family
Bağlaç + İsim + Zamir
Neml / 7
لِاَهْلِه۪ٓ
ailesine
to his family
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Neml / 34
اَهْلِهَٓا
halkının
(of) its people
İsim + Zamir
Neml / 49
وَاَهْلَهُ
ve ailesine
and his family
Bağlaç + İsim + Zamir
Neml / 49
اَهْلِه۪
ailesinin
(of) his family
İsim + Zamir
Neml / 57
وَاَهْلَهُٓ
ve ailesini
and his family
Bağlaç + İsim + Zamir
Kasas / 4
اَهْلَهَا
halkını
its people
İsim + Zamir
Kasas / 12
اَهْلِ
halkını (aile)
(the) people
İsim
Kasas / 15
اَهْلِهَا
halkının
its people
İsim + Zamir
Kasas / 29
بِاَهْلِه۪ٓ
ailesiyle
with his family
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Kasas / 29
لِاَهْلِهِ
ailesine
to his family
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Kasas / 45
اَهْلِ
halkı
(the) people
İsim
Kasas / 59
وَاَهْلُهَا
halkı
while their people
Hâliye Edatı + İsim + Zamir
Ankebût / 31
اَهْلِ
halkını
(the) people
İsim
Ankebût / 31
اَهْلَهَا
oranın halkı
its people
İsim + Zamir
Ankebût / 32
وَاَهْلَهُٓ
ve ailesini
and his family
Bağlaç + İsim + Zamir
Ankebût / 33
وَاَهْلَكَ
ve aileni
and your family
Bağlaç + İsim + Zamir
Ankebût / 34
اَهْلِ
halkının
(the) people
İsim
Ankebût / 46
اَهْلَ
ehliyle
(with the) People of the Book
İsim
Ahzâb / 13
اَهْلَ
halkı
O People
İsim
Ahzâb / 26
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Ahzâb / 33
اَهْلَ
(ey) Ehl-i
(O) People
İsim
Fâtır / 43
بِاَهْلِه۪ۜ
sahibi(nden)
its own people
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Yâsîn / 50
اَهْلِهِمْ
ailelerine
their people
İsim + Zamir
Sâffât / 76
وَاَهْلَهُ
ve ailesini
and his family
Bağlaç + İsim + Zamir
Sâffât / 134
وَاَهْلَهُٓ
ve ailesini
and his family
Bağlaç + İsim + Zamir
Sâd / 43
اَهْلَهُ
ailesini
his family
İsim + Zamir
Sâd / 64
اَهْلِ
halkının
(of the) people
İsim
Zümer / 15
وَاَهْل۪يهِمْ
ve ailelerini
and their families
Bağlaç + İsim + Zamir
Şûrâ / 45
وَاَهْل۪يهِمْ
ve ailelerini
and their families
Bağlaç + İsim + Zamir
Fetih / 11
وَاَهْلُونَا
ve çocuklarımız
and our families
Bağlaç + İsim + Zamir
Fetih / 12
اَهْل۪يهِمْ
ailelerine
their families
İsim + Zamir
Fetih / 26
وَاَهْلَهَاۜ
ve ehil
and worthy of it
Bağlaç + İsim + Zamir
Zâriyât / 26
اَهْلِه۪
ailesinin
his household
İsim + Zamir
Tûr / 26
اَهْلِنَا
ailemiz
our families
İsim + Zamir
Hadîd / 29
اَهْلُ
ehli
(the) People
İsim
Haşr / 2
اَهْلِ
sahipleri-
(the) People
İsim
Haşr / 7
اَهْلِ
halkı-
(the) people
İsim
Haşr / 11
اَهْلِ
ehli-
the People
İsim
Tahrîm / 6
وَاَهْل۪يكُمْ
ve ailenizi
and your families
Bağlaç + İsim + Zamir
Müddessir / 56
اَهْلُ
ehli
(is) worthy
İsim
Müddessir / 56
وَاَهْلُ
ve ehli
and worthy
Bağlaç + İsim
Kıyâme / 33
اَهْلِه۪
ailesine
his family
İsim + Zamir
Mutaffifîn / 31
اَهْلِهِمُ
ailelerine
their people
İsim + Zamir
İnşikâk / 9
اَهْلِه۪
ailesine
his people
İsim + Zamir
İnşikâk / 13
اَهْلِه۪
ailesi
his people
İsim + Zamir
Beyyine / 1
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsim
Beyyine / 6
اَهْلِ
ehli-
(the) People
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.