25 Ocak 2020 - 29 Cemaziye'l-Evvel 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
102 ( أ ذ ن ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 19
اٰذَانِهِمْ
kulakları
their ears
İsim + Zamir
Bakara / 97
بِاِذْنِ
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 102
بِاِذْنِ
izninden
by permission
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 213
بِاِذْنِه۪ۜ
kendi izniyle
with His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 221
بِاِذْنِه۪ۚ
izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 249
بِاِذْنِ
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 251
بِاِذْنِ
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 255
بِاِذْنِه۪ۜ
O\nun izni
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 279
فَأْذَنُوا
bilin
then be informed
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 49
بِاِذْنِ
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 49
بِاِذْنِ
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 145
بِاِذْنِ
izni
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 152
بِاِذْنِه۪ۚ
kendi izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 166
فَبِاِذْنِ
ancak izniyledir
(was) by (the) permission
Zâid Harf + Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 25
بِاِذْنِ
izniyle
with (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 64
بِاِذْنِ
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 119
اٰذَانَ
kulaklarını
(the) ears
İsim
Mâide / 16
بِاِذْنِه۪
kendi izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mâide / 45
وَالْاُذُنَ
ve kulağa
and the ear
Bağlaç + İsim
Mâide / 45
بِالْاُذُنِ
kulak
for the ear
Harf-i Cer + İsim
Mâide / 110
بِاِذْن۪ي
benim iznimle
by My permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mâide / 110
بِاِذْن۪ي
benim iznimle
by My permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mâide / 110
بِاِذْن۪يۚ
benim iznimle
by My permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mâide / 110
بِاِذْن۪يۚ
benim iznimle
by My permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
En’âm / 25
اٰذَانِهِمْ
kulaklarının
their ears
İsim + Zamir
A’râf / 44
فَاَذَّنَ
ve seslendi
Then will announce
İsti'nafiye Edatı + Fiil
A’râf / 44
مُؤَذِّنٌ
bir ünleyici
an announcer
İsim
A’râf / 58
بِاِذْنِ
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
A’râf / 123
اٰذَنَ
ben izin vermeden
I give permission
Fiil
A’râf / 167
تَاَذَّنَ
ilan etmişti
declared
Fiil
A’râf / 179
اٰذَانٌ
kulakları
(are) ears
İsim
A’râf / 195
اٰذَانٌ
kulakları
ears
İsim
Enfâl / 66
بِاِذْنِ
izniyle
with (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Tevbe / 3
وَاَذَانٌ
ve duyurudur
And an announcement
Bağlaç + İsim
Tevbe / 43
اَذِنْتَ
izin verdin
you grant leave
Fiil + Zamir
Tevbe / 44
يَسْتَأْذِنُكَ
senden izin istemezler
(Would) not ask your permission
Fiil + Zamir
Tevbe / 45
يَسْتَأْذِنُكَ
senden izin isterler
ask your leave
Fiil + Zamir
Tevbe / 49
ائْذَنْ
izin ver
Grant me leave
Fiil
Tevbe / 61
اُذُنٌۜ
bir kulaktır
(all) ear
İsim
Tevbe / 61
اُذُنُ
kulağıdır
An ear
İsim
Tevbe / 83
فَاسْتَأْذَنُوكَ
senden izin isterlerse
and they ask you permission
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 86
اسْتَأْذَنَكَ
senden izin istediler
ask your permission
Fiil + Zamir
Tevbe / 90
لِيُؤْذَنَ
izin verilmesi için
that permission be granted
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Tevbe / 93
يَسْتَأْذِنُونَكَ
senden izin isteyen
ask your permission
Fiil + Zamir + Zamir
Yûnus / 3
اِذْنِه۪ۜ
O\nun izni
His permission
İsim + Zamir
Yûnus / 59
اَذِنَ
izin verdi
permitted
Fiil
Yûnus / 100
بِاِذْنِ
izni
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Hûd / 105
بِاِذْنِه۪ۚ
O\nun izni
by His leave
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Yûsuf / 70
اَذَّنَ
seslendi
called out
Fiil
Yûsuf / 70
مُؤَذِّنٌ
bir tellal
an announcer
İsim
Yûsuf / 80
يَأْذَنَ
izin verinceye
permits
Fiil
Ra’d / 38
بِاِذْنِ
izni
by the leave
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 1
بِاِذْنِ
izniyle
by the permission
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 7
تَاَذَّنَ
size bildirmişti
proclaimed
Fiil
İbrahim / 11
بِاِذْنِ
izni
by the permission of Allah
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 23
بِاِذْنِ
izniyle
by the permission
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 25
بِاِذْنِ
izniyle
by the permission
Harf-i Cer + İsim
Nahl / 84
يُؤْذَنُ
izin verilmez
will be permitted
Fiil
İsrâ / 46
اٰذَانِهِمْ
kulaklarına
their ears
İsim + Zamir
Kehf / 11
اٰذَانِهِمْ
kulaklarına
their ears
İsim + Zamir
Kehf / 57
اٰذَانِهِمْ
kulaklarının
their ears
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 71
اٰذَنَ
ben izin vermeden
I gave permission
Fiil
Tâ-Hâ / 109
اَذِنَ
izin verdiği
has given permission
Fiil
Enbiyâ / 109
اٰذَنْتُكُمْ
ben size açıkladım
I (have) announced to you
Fiil + Zamir + Zamir
Hac / 27
وَاَذِّنْ
ve ilan et
And proclaim
Bağlaç + Fiil
Hac / 39
اُذِنَ
izin verildi
Permission is given
Fiil
Hac / 46
اٰذَانٌ
kulakları
ears
İsim
Hac / 65
بِاِذْنِه۪ۜ
O\nun izni
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Nûr / 28
يُؤْذَنَ
izin verilinceye
permission has been given
Fiil
Nûr / 36
اَذِنَ
izin verdiği
(which) Allah ordered
Fiil
Nûr / 58
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ
izin istesinler
Let ask your permission
Emir Lâmı + Fiil + Zamir
Nûr / 59
فَلْيَسْتَأْذِنُوا
izin istesinler
then let them ask permission
İsti'nafiye Edatı + Emir Lâmı + Fiil + Zamir
Nûr / 59
اسْتَأْذَنَ
izin istedikleri
asked permission
Fiil
Nûr / 62
يَسْتَأْذِنُوهُۜ
ondan izin alıncaya
they (have) asked his permission
Fiil + Zamir + Zamir
Nûr / 62
يَسْتَأْذِنُونَكَ
senden izin alanlar
ask your permission
Fiil + Zamir + Zamir
Nûr / 62
اسْتَأْذَنُوكَ
senden izin istedikleri
they ask your permission
Fiil + Zamir + Zamir
Nûr / 62
فَأْذَنْ
izin ver
then give permission
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Şu’arâ / 49
اٰذَنَ
ben izin vermeden
I gave permission
Fiil
Lokman / 7
اُذُنَيْهِ
kulaklarında
his ears
İsim + Zamir
Ahzâb / 13
وَيَسْتَأْذِنُ
ve izin istiyordu
And asked permission
Bağlaç + Fiil
Ahzâb / 46
بِاِذْنِه۪
izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Ahzâb / 53
يُؤْذَنَ
izin verilmesi
permission is given
Fiil
Sebe’ / 12
بِاِذْنِ
izniyle
by the permission
Harf-i Cer + İsim
Sebe’ / 23
اَذِنَ
izin verdiği
He permits
Fiil
Fâtır / 32
بِاِذْنِ
izniyle
by permission
Harf-i Cer + İsim
Mü’min / 78
بِاِذْنِ
izni
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Fussilet / 5
اٰذَانِنَا
kulaklarımızda
our ears
İsim + Zamir
Fussilet / 44
اٰذَانِهِمْ
onların kulaklarında
their ears
İsim + Zamir
Fussilet / 47
اٰذَنَّاكَۙ
sana arz ederiz ki
We announce (to) You
Fiil + Zamir + Zamir
Şûrâ / 21
يَأْذَنْ
izin vermediği
Allah has given permission of it
Fiil
Şûrâ / 51
بِاِذْنِه۪
izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Necm / 26
يَأْذَنَ
izin vermesinden
Allah has given permission
Fiil
Mücâdele / 10
بِاِذْنِ
izni
by Allah-s permission
Harf-i Cer + İsim
Haşr / 5
فَبِاِذْنِ
hep izniyledir
it (was) by the permission
Sonuç Edatı + Harf-i Cer + İsim
Teğâbun / 11
بِاِذْنِ
izni
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Hâkka / 12
اُذُنٌ
kulak(lar)
an ear
İsim
Nûh / 7
اٰذَانِهِمْ
kulaklarına
their ears
İsim + Zamir
Mürselât / 36
يُؤْذَنُ
izin verilmez
will it be permitted
Fiil
Nebe’ / 38
اَذِنَ
izin verdiği
permits
Fiil
İnşikâk / 2
وَاَذِنَتْ
ve dinlediği (zaman)
And has listened
Bağlaç + Fiil
İnşikâk / 5
وَاَذِنَتْ
ve dinlediği (zaman)
And has listened
Bağlaç + Fiil
Kadr / 4
بِاِذْنِ
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.