14 Aralık 2019 - 17 Rebiü'l-Ahir 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
85 ( أ ح د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 96
اَحَدُهُمْ
her biri
(each) one of them
İsim + Zamir
Bakara / 102
اَحَدٍ
hiç kimseye
one
İsim
Bakara / 102
اَحَدٍ
hiç kimseye
one
İsim
Bakara / 136
اَحَدٍ
hiçbiri
any
İsim
Bakara / 180
اَحَدَكُمُ
birinize
any of you
İsim + Zamir
Bakara / 266
اَحَدُكُمْ
biriniz
any of you
İsim + Zamir
Bakara / 282
اِحْدٰيهُمَا
kadınlardan biri
one of the two
İsim + Zamir
Bakara / 282
اِحْدٰيهُمَا
biri
one of the two
İsim + Zamir
Bakara / 285
اَحَدٍ
hiçbirini
any
İsim
Âl-i İmrân / 73
اَحَدٌ
birine
(to) one
İsim
Âl-i İmrân / 84
اَحَدٍ
hiçbirinin
any
İsim
Âl-i İmrân / 91
اَحَدِهِمْ
hiçbiri-
any one of them
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 153
اَحَدٍ
hiç kimseye
anyone
İsim
Nisâ / 18
اَحَدَهُمُ
kendilerine
one of them
İsim + Zamir
Nisâ / 20
اِحْدٰيهُنَّ
onlardan birine
one of them
İsim + Zamir
Nisâ / 43
اَحَدٌ
biriniz
one
İsim
Nisâ / 152
اَحَدٍ
hiçbiri
(any) one
İsim
Mâide / 6
اَحَدٌ
biriniz
anyone
İsim
Mâide / 20
اَحَدًا
hiç kimseye
(to) anyone
İsim
Mâide / 27
اَحَدِهِمَا
birinden
one of them
İsim + Zamir
Mâide / 106
اَحَدَكُمُ
birinize
one of you
İsim + Zamir
Mâide / 115
اَحَدًا
hiç kimseye
anyone
İsim
En’âm / 61
اَحَدَكُمُ
birinize
(to) anyone of you
İsim + Zamir
A’râf / 80
اَحَدٍ
kimsenin
one
İsim
Enfâl / 7
اِحْدَى
birinin
one
İsim
Tevbe / 4
اَحَدًا
hiç kimseye
anyone
İsim
Tevbe / 6
اَحَدٌ
birisi
anyone
İsim
Tevbe / 52
اِحْدَى
birini
one
İsim
Tevbe / 84
اَحَدٍ
birinin
any
İsim
Tevbe / 127
اَحَدٍ
birisi
one
İsim
Hûd / 81
اَحَدٌ
hiç kimse
anyone of you
İsim
Yûsuf / 4
اَحَدَ
(on) bir
eleven
İsim
Yûsuf / 36
اَحَدُهُمَٓا
onlardan biri
one of them
İsim + Zamir
Yûsuf / 41
اَحَدُكُمَا
ikinizden biriniz
one of you
İsim + Zamir
Yûsuf / 78
اَحَدَنَا
(bizden) birimizi
one of us
İsim + Zamir
Hicr / 65
اَحَدٌ
hiç kimse
anyone
İsim
Nahl / 58
اَحَدُهُمْ
onlardan birine
(to) one of them
İsim + Zamir
Nahl / 76
اَحَدُهُمَٓا
birisi
one of them
İsim + Zamir
İsrâ / 23
اَحَدُهُمَٓا
ikisinden birisi
one of them
İsim + Zamir
Kehf / 19
اَحَدَكُمْ
birinizi
one of you
İsim + Zamir
Kehf / 19
اَحَدًا
birisine
anyone
İsim
Kehf / 22
اَحَدًا۟
hiçbirine
(from) anyone
İsim
Kehf / 26
اَحَدًا
kimseyi
(with) anyone
İsim
Kehf / 32
لِاَحَدِهِمَا
ikisinden birine
for one of them
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Kehf / 38
اَحَدًا
hiç kimseyi
anyone
İsim
Kehf / 42
اَحَدًا
kimseyi
anyone
İsim
Kehf / 47
اَحَدًاۚ
hiçbirini
anyone
İsim
Kehf / 49
اَحَدًا۟
kimseye
(with) anyone
İsim
Kehf / 110
اَحَدًا
(hiç) kimseyi
anyone
İsim
Meryem / 26
اَحَدًاۙ
birini
anyone
İsim
Meryem / 98
اَحَدٍ
birini
one
İsim
Mü’minûn / 99
اَحَدَهُمُ
onlardan birine
(to) one of them
İsim + Zamir
Nûr / 6
اَحَدِهِمْ
onlardan her birinin
(of) one of them
İsim + Zamir
Nûr / 21
اَحَدٍ
birinizi
anyone
İsim
Nûr / 28
اَحَدًا
kimseyi
anyone
İsim
Kasas / 25
اِحْدٰيهُمَا
o iki kızdan biri
one of the two women
İsim + Zamir
Kasas / 26
اِحْدٰيهُمَا
o (kız)lardan biri
one of them
İsim + Zamir
Kasas / 27
اِحْدَى
birini
one
İsim
Ankebût / 28
اَحَدٍ
kimsenin
one
İsim
Ahzâb / 32
كَاَحَدٍ
herhangi biri gibi
like anyone
Harf-i Cer + İsim
Ahzâb / 39
اَحَدًا
kimseden
anyone
İsim
Ahzâb / 40
اَحَدٍ
birinin
(of) anyone
İsim
Fâtır / 41
اَحَدٍ
kimse
one
İsim
Fâtır / 42
اِحْدَى
herbir
any
İsim
Sâd / 35
لِاَحَدٍ
hiç kimseye
to anyone
Harf-i Cer + İsim
Zuhruf / 17
اَحَدُهُمْ
onlardan birine
(to) one of them
İsim + Zamir
Hucurât / 9
اِحْدٰيهُمَا
biri
one of them
İsim + Zamir
Hucurât / 12
اَحَدُكُمْ
biriniz
one of you
İsim + Zamir
Haşr / 11
اَحَدًا
hiç kimseye
anyone
İsim
Münâfikûn / 10
اَحَدَكُمُ
birinize
(to) one of you
İsim + Zamir
Hâkka / 47
اَحَدٍ
kimse
one
İsim
Cin / 2
اَحَدًاۙ
hiç kimseyi
anyone
İsim
Cin / 7
اَحَدًاۙ
hiç kimseyi
anyone
İsim
Cin / 18
اَحَدًاۙ
hiç kimseye
anyone
İsim
Cin / 20
اَحَدًا
hiç kimseyi
anyone
İsim
Cin / 22
اَحَدٌ
hiç kimse
anyone
İsim
Cin / 26
اَحَدًاۙ
kimseye
(to) anyone
İsim
Müddessir / 35
لَاِحْدَى
biridir
(is) surely one
Lâm-ı Te'kid + İsim
Fecr / 25
اَحَدٌۙ
hiç kimse
anyone
İsim
Fecr / 26
اَحَدٌۜ
hiç kimse
anyone
İsim
Beled / 5
اَحَدٌۢ
hiç kimsenin
anyone
İsim
Beled / 7
اَحَدٌۜ
kimsenin
anyone
İsim
Leyl / 19
لِاَحَدٍ
hiç kimsenin
for anyone
Harf-i Cer + İsim
İhlâs / 1
اَحَدٌۚ
birdir
the One
İsim
İhlâs / 4
اَحَدٌ
hiçbir şey
any [one]
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.