16 Şubat 2019 - 12 Cemaziye'l-Ahir 1440 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

AYET KARŞILAŞTIRMA
Nûh Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulaziz Bayındır Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
Kadri Çelik Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Eni-’budû(A)llâhe vettekûhu ve etî’ûn(i)

Abdulaziz Bayındır Meali

Allah’a kulluk edin, O’ndan çekinerek kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin!

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gayrı kulluk edin Allah'a ve çekinin ondan ve itaat edin bana da.

Abdullah Parlıyan Meali

Yalnızca Allah'a kulluk etmeniz, yolunuzu O'nun kitabıyla bulmanız gerektiğini bildiren bir uyarıcı. Şimdi bana kulak verin ve itaat edin ki,

Ahmet Tekin Meali

“Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet edin. O'na sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azabından korunun. Bana itaat edin, benim sünnetime uyun.”

Ahmet Varol Meali

Allah'a kulluk edin, O'ndan sakının ve bana itaat edin, diye.

Ali Bulaç Meali

'Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah'a ibadet edin, O'ndan korkun ve bana da itaat edin diye...

Bahaeddin Sağlam Meali

“Allah’a kulluk edin, O’nun yasalarını çiğnemekten sakının. Ve bana itaat edin!

Bayraktar Bayraklı Meali

2,3,4. Nûh, onlara şöyle demişti: “Ey kavmim! Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk ediniz. Onun emirlerine karşı gelmekten sakınınız ve bana itaat ediniz ki, Allah günahlarınızı affetsin ve size belli bir zamana kadar süre tanısın. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği süre dolunca ertelenmez. Keşke bunu bilseydiniz!”[680]*

Cemal Külünkoğlu Meali

3,4. “Yalnız Allah'a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği ecel (ölüm) gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz (de imam etseniz)!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

3,4. "Allah'a kulluk edin; O'ndan sakının ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu Allah'ın belirttiği süre gelince geri bırakılamaz; keşke bilseniz!"

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

3,4. “Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.”

Diyanet Vakfı Meali

2, 3, 4. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!  *

Edip Yüksel Meali

"ALLAH'a kulluk edin, O'nu sayın ve beni izleyin."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şöyle ki, "Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin."

Elmalılı Meali (Orjinal)

Şöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat eyleyin

Hasan Basri Çantay Meali

«Allaha kulluk edin. Ondan korkun. Bana da itaat edin diye (gönderildim)».

Hayrat Neşriyat Meali

3,4. “Şöyle ki: Allah'a kulluk edin, O'ndan sakının ve bana itâat edin. (Tâ ki Allah,)günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizi(n ecelinizi) belirli bir vakte kadar ertelesin! Şübhe yok ki Allah'ın (size takdîr ettiği) eceli geldiği zaman, ertelenmez! Eğer biliyor olsaydınız!”

Kadri Çelik Meali

“Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup sakının ve bana itaat edin.”

Mehmet Türk Meali

(Ve devamla): “Yani1 Allah’a kulluk edin, Ona karşı hata etmekten sakının ve bana itaat edin.” ki,*

Muhammed Esed Meali

[yalnız] Allah'a kulluk etmeniz ve O'na karşı sorumluluk bilinci taşımanız [gerektiğini bildiren bir uyarıcı]. “Şimdi bana kulak verin

Mustafa İslamoğlu Meali

(Uyarım şu):[5325] “Yalnız Allah’a kulluk edin ve O’na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; ve bana uyun ki,*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şöyle ki: «Allah'a ubûdiyette bulunun ve O'ndan korkun ve bana itaat eyleyin.»

Suat Yıldırım Meali

2, 3, 4. O da: “Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah'a ibadet edin, O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz!

Süleyman Ateş Meali

Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun, bana da ita'at edin.

Şaban Piriş Meali

Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin, diye..

Ümit Şimşek Meali

“Allah'a kulluk edin, Ondan sakının, bana itaat edin.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"O halde, Allah'a ibadet edin! O'ndan korkun! Ve bana itaat edin ki,

M. Pickthall (English)

(Bidding you): Serve Allah and keep your duty unto Him and obey me,

Yusuf Ali (English)

"That ye should worship Allah, fear Him and obey me:(5707)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.