1 Nisan 2020 - 8 Şaban 1441 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Ve-inne-ddîne levâki’(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve hiç şüphesiz DİN(in hâkimiyet ve hükümranlığı, ahirette ise hesap ve ceza olayı) mutlaka vuku’ bulacaktır. (DİN’in, dünyadaki nizamı da, ahiretteki mizanı da Hakk’tır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve ceza, mutlaka olacak.

Abdullah Parlıyan Meali

Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.

Ahmet Tekin Meali

Din, toplumlara hâkim, tabiî ve sosyal bir realitedir. Mutlaka hesabı sorulacak olan ilahî bir düzendir. Sorumluluk, hesap, icra ve ceza elbette vardır, kesinkes Allah'a ait, Allah adına kullanılan otorite hâkim olacaktır.

Ahmet Varol Meali

Ve şüphesiz ceza muhakkak olacaktır.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz din (hesap ve ceza) mutlaka gerçekleşecektir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ve şübhesiz ki hesab vuku bulacaktır, (herkes amelinin karşılığını görecektir.)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ceza ve mükâfat mutlaka olacaktır.

Bayraktar Bayraklı Meali

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]*

Cemal Külünkoğlu Meali

1,2,3,4,5,6. Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara, (yağmur) yüklü (bulut)lara, kolayca akıp giden (yıldızlara, gemi)lere, işleri taksim eden meleklere andolsun ki, size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. (Hesap ve) ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

1,2,3,4,5,6. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.[504]*

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. *

Edip Yüksel Meali

Yargılama kesinlikle gerçekleşecektir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Ve muhakkak ki ceza şübhesiz vakı'dir

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhesiz ki (amellere göre) ceza (ya'nî mukaabele) de elbette vaaki'dir.

Hayrat Neşriyat Meali

Muhakkak ki dîn (amellere mükâfât ve cezâ günü) elbette vâki' (olacak)tır.

İlyas Yorulmaz Meali

Mutlaka Din[1] (borçların ödeneceği hesap) günü gerçekleşecektir.*

Kadri Çelik Meali

Ceza ve mükâfat mutlaka gerçekleşecektir.

Mahmut Kısa Meali

Ve ilâhî adâletin tecellî edeceği Hesap Günü, mutlaka gelecektir!
Emsalsiz bir düzen içinde gerçekleşen bu doğa olayları, her şeyin bir hikmete dayalı olarak yaratıldığına şâhitlik etmektedir. Bu düzende akıl, şuur, irâde ve dolayısıyla Allah’ın vahyine muhatap olma gibi üstün yeteneklerle donatılmış olan insanoğlu, yapıp ettikleri konusunda elbette hesaba çekilecektir.
Ama insan, bu gerçekten dâimâ yüz çevirmek istemiştir:

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz hesap ve cezâ günü, mutlaka olacaktır.

Muhammed Esed Meali

ve yargılama (Günü) mutlaka gelecektir!

Mustafa İslamoğlu Meali

ve Hesap (Günü) mutlaka gelecektir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve muhakkak ki, ceza da herhalde vâkîdir.

Suat Yıldırım Meali

İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.

Süleyman Ateş Meali

Ceza muhakkak olacaktır.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Evet, hesap verme günü gerçekleşecektir.

Şaban Piriş Meali

Ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.

Ümit Şimşek Meali

Hesap günü gerçekleşecektir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve din, şaşmaz bir olgudur.

M. Pickthall (English)

And lo! the judgment will indeed befall.

Yusuf Ali (English)

And verily Judgment(4992) and Justice must indeed come to pass.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.