3 Temmuz 2020 - 12 Zi'l-ka'de 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yevme teşakkaku-l-ardu ‘anhum sirâ’â(an)(c) żâlike haşrun ‘aleynâ yesîr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O gün yer, onlardan çatlayıp-ayrılır da (insanlar kabirlerinden) hızla çıkıp koşarlar. İşte bu, Bize göre oldukça kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplama) dır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O gün yarılır yeryüzü de çıkarlar oradan ve hızlıhızlı koşarlar; bu toplayış, bize pek kolaydır.

Abdullah Parlıyan Meali

O gün yeryüzü yarılır, onlar da oradan çıkıp, mahşer yerine çarçabuk koşarlar. Bu bize göre pek kolay bir toplayıştır.

Ahmet Tekin Meali

Yerin yarılıp, insanların kabirlerinden çabucak çıkacakları gün, işte o gün, mahşerde toplanma günüdür. Bunu gerçekleştirmek bize, çok kolaydır.*

Ahmet Varol Meali

O gün yer onlara yarılır, (onlar da) hızla çıkarlar. İşte bu bize göre kolay olan bir toplamadır.

Ali Bulaç Meali

O gün yer, onlardan çatlayıp-ayrılır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte bu, Bize göre oldukça-kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplama)dır.

Ali Fikri Yavuz Meali

O gün yer onlara yarılıb süratle çıkarlar. İşte bu bir haşirdir (insanları bir araya toplamaktır) ki, bize kolaydır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Yerin onları süratle dışarı fırlatacağı günü düşün! İşte Bize çok kolay olan diriltme ve toplama budur.

Bayraktar Bayraklı Meali

O gün yer, onlardan dolayı yarılır da onlar hızla oradan çıkarlar. İşte bu, bize kolay gelen bir toplanmadır.

Besim Atalay Meali

O gün, onlar koşarlar yeryüzü yarılınca, işte bu bizim için kolay bir derlemedir

Cemal Külünkoğlu Meali

O gün, yer onların üstünden yarılıp açılır. Ve onlar kabirlerinden çıkıp süratle koşarlar. İşte bu toplanmadır ve bize göre kolaydır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O gün, yer yarılır, onlar çabucak ayrılır; bu, Bize göre kolay bir toplamadır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır.

Diyanet Vakfı Meali

O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir.

Edip Yüksel Meali

O gün yer onlardan dolayı yarılıverir. Bu, bizim için kolay bir toparlamadır

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu, sadece bize göre kolay bir toplanmadır.

Elmalılı Meali (Orjinal)

O gün ki Arz onlardan ayrılır sür'atle koşarlar, o, bir haşirdir ki ancak bize kolaydır

Erhan Aktaş Meali

O gün yer yarılır, onlar topraktan çabukça ayrılırlar. İşte bu, Bizim için kolay bir toplamadır.

Hasan Basri Çantay Meali

O gün hepsi sür'atle çıkmak üzere arz kendilerinden ayrılır. İşte bu, bize göre kolay olan bir haşirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

O gün yer, onlardan yarılır; sür'atli kimseler olarak (kabirlerinden çıkarlar)! İşte bu haşirdir; bize göre pek kolaydır!

İlyas Yorulmaz Meali

O kıyamet günü toprak, dirildiklerinde onlardan hemen ayrılır. Yeniden diriltmek bizim için çok kolaydır.

Kadri Çelik Meali

O gün yer yarılır, insanlar (kabirlerinden) çabucak çıkarlar. İşte bu, bize göre kolay bir toplamadır.

Mahmut Kısa Meali

O gün yeryüzü onların üstünden yarılıp parçalandığında, onlar mezarlarından fırlayıp süratle sağa sola kaçışacaklar. Derken, hesaba çekilmek üzere huzurumuzda toplanacaklar. Bu toplanma, bizim için çok kolay olacaktır.

Mehmet Türk Meali

O gün yer yarılır, insanlar (kabirlerinden) çabucak çıkarlar. İşte bu, Bize göre çok kolay1 olan toplanma günüdür.*

Muhammed Esed Meali

onlar [Allah'ın hükmüne doğru hızla] koşarken yeryüzünün çepeçevre yarılıp parçalanacağı Gün: bu toplanma, Bizim için kolay olacaktır.

Mustafa İslamoğlu Meali

Yer ayaklarının altından kayıp paramparça olduğu gün (her şey) son sürattir: işte bu akıl sır ermez bir toparlanıştır, Bizim için çok kolay olacaktır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O gün ki, yer, onlardan sür'atle çatlayıp ayrılır. İşte o, bir haşrdır, Bize göre pek kolaydır.

Suat Yıldırım Meali

Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün, mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama Bize göre çok kolaydır. [54, 50; 31, 28]

Süleyman Ateş Meali

O gün yer onlar(ın üstün)den yarıl(ıp açıl)ır, (çağırana doğru) sür'atle koşarlar. İşte bu, toplamadır; bize göre kolaydır.

Süleymaniye Vakfı Meali

O gün yer[*] hızla çatlayıp onları dışarı atar. Bu, bizim için kolay bir toplamadır.*

Şaban Piriş Meali

O gün yer, onlara hızlı bir şekilde yarılacaktır. Bu, bizim için çok kolay olan bir toplamadır.

Ümit Şimşek Meali

O gün yer yarılır, onlar hızla koşarlar. Bu Bizim için pek kolay bir toplayıştır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O gün, yer çatır çatır yarılıp onlardan çabucak uzaklaşır. Bu yalnız bizim için kolay olan bir haşretmedir.

M. Pickthall (English)

On the day when the earth splitteth asunder from them, hastening forth (they come). That is a gathering easy for Us (to make).

Yusuf Ali (English)

The Day when the Earth will be(4983) rent asunder, from (men) hurrying out: that will be a gathering together,- quite easy for Us.(4984)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.