6 Temmuz 2020 - 15 Zi'l-ka'de 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne fî żâlike leżikrâ limen kâne lehu kalbun ev elkâ-ssem’a ve huve şehîd(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hiç şüphesiz bunda, (duyarlı ve anlayışlı) kalbi olan, ya da (kâinat ve tabiattaki İlahi sanata ve yaratılış harikalarına) bir şahit olarak (Kur’an’a ve Resulüllah’a) kulak kabartan kimse için, elbette bir öğüt (zikir) vardır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki bunda, gönlü olana, yahut görerek kulak verene ibret ve öğüt var elbet.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte sağlam bir kalbi olup da, huzur içinde kulak veren için, bunda gerçekten önemli bir mesaj vardır.

Ahmet Tekin Meali

Bu sûrede, hakkı idrak edebilecek aklı ve gönlü olan, dikkatli bir şekilde kulak veren kimse için öğütler vardır.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz bunda kalbi olan yahut kendini vererek kulak asan kimse için bir öğüt vardır.

Ali Bulaç Meali

Hiç şüphesiz, bunda, kalbi olan ya da bir şahid olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt (zikir) vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki bu sûrede anılanlarda, aklı olan, yahud kendisi huzurlu bir kalb içinde olduğu halde (nasihatlere) kulak veren kimse için, bir ihtar; (bir ibret dersi) vardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte (sağlam) bir kalbi olup da huzur içinde kulak veren için bunda, gerçekten önemli bir mesaj vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Şüphesiz ki bunda, aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

Besim Atalay Meali

Kalbi olan, kulak tutan, tanık bulunan bir kimseye bunda öğüt var

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz bunda kalpleri açık olan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir öğüt vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu bunda, kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

Edip Yüksel Meali

Bunda, zeka sahibi olan yahut tanık olarak kulak veren herkes için bir mesaj vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Şübhesiz ki bu söylenende kalbi olan yâhud şuhud halinde kulak tutan kimse için uyandıracak bir ıhtar vardır

Erhan Aktaş Meali

Kuşkusuz bunda kalbi1 olan ve can kulağıyla dinleyen ve tanık olan kimseler için kesinlikle alınacak öğüt vardır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhesiz ki bunda aklı olan, yahud, kendisi huzuur (-ı kalb) içinde olarak, kulak veren kimseler için elbette bir öğüd (ve haatıra) vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki bunda, kalbi olan veya (fikren) hazır bulunup kulak veren kimseler için gerçekten bir ibret vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Samimi bir kalbi ve doğru işiten bir kulağı olan birisi için, bunlarda alınacak öğütler var ve o kişi, doğru olana (bu habere) şahitlik edendir.

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz bunda, kalbi olan ya da bir şahit (hazır) bulunup kulak veren kimse için elbette bir uyarı ve hatırlatma vardır.

Mahmut Kısa Meali

Hiç kuşkusuz bu anlatılanlarda, duyarlılığını yitirmemiş bir kalbi olan ya da açık yüreklilikle bu mesaja kulak verebilen kimseler için önemli bir uyarı, bir öğüt vardır.
Âhireti inkâr edenler, şunu bir kez daha düşünsünler:

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz bu (Kitap)’ta, vicdanı olan ya da uyanık bir zihinle kulak veren kimse için gerçekten öğüt alınacak bir ders (zikir) vardır.

Muhammed Esed Meali

Bunda şüphesiz kalpleri açık olanlar, 27 [yani] uyanık bir zihinle kulak verenler için bir uyarı vardır; 28

Mustafa İslamoğlu Meali

Elbet bunda, (akleden) bir kalbe sahip olanlar için[4691] ibretlik bir uyarı vardır; veya pür dikkat bir şahit olarak kulak verenler için…[4692]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, bunda elbette bir öğüt vardır, kendisi için bir kalb olan veya kendisi şahid olarak kulak veren kimse için.

Suat Yıldırım Meali

Elbette bunda, içinde bir kalb taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.

Süleyman Ateş Meali

Muhakkak ki bunda, kalbi olan, yahut şahid olarak (zihnini toplayarak dikkatle) kulak veren kimse için bir öğüt vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunda, kalp[*] sahibi olan veya gidip (oraları bizzat) görerek anlatılanları dinleyen birinin aklından çıkmayacak bilgiler vardır.*

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz bunda, kalbi olana veya kulak verene ve şahit olana bir ibret vardır.

Ümit Şimşek Meali

İşte bunda kalbi olan veya görerek kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hiç kuşkusuz, bunda, kalbi olan yahut tam bir tanık olarak kulak veren için mutlak bir öğüt vardır.

M. Pickthall (English)

Lo! therein verily is a reminder for him who hath a heart, or giveth ear with full intelligence..

Yusuf Ali (English)

Verily in this(4974) is a Message for any that has a heart and understanding or who gives ear and earnestly witnesses (the truth).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.