29 Mayıs 2020 - 7 Şevval 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe-ehleknâ eşedde minhum batşen vemedâ meśelu-l-evvelîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Biz de, (onları ve) kuvvet bakımından bunlardan daha üstün olan (nice toplum) ları helak ettik. Nitekim öncekilerin (buna benzer) örneği de geçmişti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Derken kuvvet bakımından, bunlardan çok daha çetin oldukları halde helak ettik onları ve öncekilere ait kıssalar, sana anlatıldı evvelce.

Abdullah Parlıyan Meali

Onun için biz, kuvvetçe senin kavminden daha güçlü olanları helak ettik. O evvelki helak ettiğimiz toplumların örnekleri, nice ayetlerimizde anlatılmış geçmiştir.

Ahmet Tekin Meali

Biz onlardan daha çok karşı koyacak güce sahip zorbaları helâk ettik. Helâk olan önceki toplumlara uygulanan ibretlik ceza kanunlarının yürürlüğü devam ediyor.*

Ahmet Varol Meali

Biz de bunlardan daha güçlü olanları helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti.

Ali Bulaç Meali

Biz de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olanları yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onun için biz onlardan (Mekke'lilerden) kuvvetçe daha şiddetlilerini helâk ettik ve o evvelkilerin (hallerine dair Kur'an'da ibret) örneği geçti.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte Biz, onlardan daha zorba güçlüleri helak ettik. Ve öncekilere gelen azap örneği olarak tarihe karıştılar.(*)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Biz, bunlardan daha kuvvetli olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

Besim Atalay Meali

Onlardan daha katı, daha güçlü olanları yok etmiş idik; öncelerin olanlara haberleri dahi geçti

Cemal Külünkoğlu Meali

(Sonunda) şimdikilerden daha kudretli (oldukları halde) onları (yaptıkları yüzünden) helak ettik ve o eski toplumlar geçmişten bir iz, bir hatıra oldular.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bunun için Biz de, bunlardan daha kuvvetli olanları yok etmişizdir. Öncekilere dair nice misaller geçmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz, onlardan daha çetinlerini de helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti!

Diyanet Vakfı Meali

Biz bunlardan daha zorba olanları da helâk ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir.

Edip Yüksel Meali

Şunlardan daha güçlülerini yok ettik. Öncekilerin örneği geçmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz onlardan daha kuvvetli olanları helâk ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Onun için biz onlardan daha sert pençelileri helâk ettik, ve evvelkilerin meseli geçti

Erhan Aktaş Meali

Biz, güç bakımından onlardan daha üstün olanları yok ettik. Geçmişe ait örnek haline geldiler.

Hasan Basri Çantay Meali

Onun için biz kuvvetçe bunlardan daha çetinlerini helak ettik. O evvelki (ümmet) lerin misâl (ler) i (nice âyetlerimizde) geçmişdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Hâlbuki onlardan (o sana inanmayanlardan) kuvvetçe daha çetin olanları helâk etmişizdir; nitekim öncekilerin misâli (Kur'ân'da) geçmiştir.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz, onlardan zorba olan daha güçlülerini helak ettik. Onlarda öncekiler gibi geçip gitmiş oldular.

Kadri Çelik Meali

Biz de kuvvet bakımından onlardan daha üstün olanları yıkıma uğrattık. (Kur'an'da) Öncekilere dair nice örnekler geçmiştir.

Mahmut Kısa Meali

Bu yüzden Biz, bu günkü inkârcılardan çok daha güçlü olan o imparatorlukları, medeniyetleri tamamen helâk ettik! Nitekim, öncekilerin ibret dolu kıssaları, daha önce inen sûrelerde ayrıntılı olarak geçmişti.
Aslında inkârcılar, kendilerine yaratılıştan bahşedilen fıtrî özellikler sayesinde, Allah’a kulluk edilmesi gerektiğini pekâlâ bilirler:

Mehmet Türk Meali

Biz de kuvvet bakımından o (Mekkeli müşriklerden)1 daha üstün olan önceki (toplum)ları, örneği (diğer âyetlerde) geçtiği gibi, helâk ettik.*

Muhammed Esed Meali

[sonunda] şimdikilerden 6 daha kudretli [oldukları halde] onları silip yok ettik: ve o eski toplumlar geçmişten bir iz, bir hatıra oldular.

Mustafa İslamoğlu Meali

Sonunda, şunlardan daha güçlü kuvvetli oldukları (halde) onları da helâk ettik; öncekilerin meselleri daha önce geçmişti.[4372]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık bunlardan daha şiddetlisini helâk ettik ve evvelkilerin sıfatı geçmiştir.

Suat Yıldırım Meali

Biz bunlardan, (senin Mekkeli muhataplarından) daha kuvvetli olan toplumlar helâk ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir. [40, 82; 43, 56; 40, 85; 33, 62]

Süleyman Ateş Meali

Biz de bunlardan daha güçlü olan(o kavimler)i helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunlardan daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisiz hale getirdik. Öncekilerin örnekleri başka ayetlerde anlatılmıştı.

Şaban Piriş Meali

Onlardan daha güçlü olanları da helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

Ümit Şimşek Meali

Bunlardan daha güçlü olanları da Biz helâk ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları Kur'ân'da geçmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz, gücü-kuvveti onlardan daha üstün olanları da helâk etmişizdir. Öncekilerin örneği geçti.

M. Pickthall (English)

Then we destroyed men mightier than these in prowess; and the example of the men of old hath gone (before them).

Yusuf Ali (English)

So We destroyed (them)- stronger in power than these;- and (thus) has passed on(4609) the Parable of the peoples of old.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.