17 Eylül 2019 - 17 Muharrem 1441 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

AYET KARŞILAŞTIRMA
Zuhruf Suresi 60. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Velev neşâu lece’alnâ minkum melâ-iketen fî-l-ardi yaḣlufûn(e)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve dileseydik yeryüzüne melekler getirirdik, sizin yerinize onları geçirirdik.

Abdullah Parlıyan Meali

Eğer isteseydik sizlerden de yeryüzünde, birbiri ardından gelen melekler yapardık.

Ahmet Tekin Meali

Eğer bizim sünnetimizin, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olsaydı, sizin içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek, size halef olacak melekler hazırlardık.

Ahmet Varol Meali

Eğer dileseydik size bedel melekler kılardık da yeryüzünde sizin yerinize geçerlerdi.

Ali Bulaç Meali

Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık; yeryüzünde (size) halef (yerinize geçenler) olurlardı.

Ali Fikri Yavuz Meali

Eğer biz dileseydik, sizin yerinize, yeryüzünde melekler yaratırdık da (arkanızdan) yerinize geçerlerdi.

Bahaeddin Sağlam Meali

Eğer isteseydik, sizin yerinize, yeryüzünü idare edecek melekler yaratırdık.*

Bayraktar Bayraklı Meali

Eğer dileseydik, sizin yerinizde yeryüzünde melekler yaratırdık.

Cemal Külünkoğlu Meali

Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Eğer dileseydik, size bedel yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Diyanet Vakfı Meali

Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Edip Yüksel Meali

Dileseydik sizi, yeryüzünü koloni haline getiren meleklere çevirirdik.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Ve dilersek sizlerden de Melâike yaparız Arzda halef olurlar

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer biz dileseydik size bedel elbet yer (yüzün) de, ardınızda kalacak, melekler yaratırdık.

Hayrat Neşriyat Meali

Hâlbuki dileseydik, elbette size bedel yeryüzünde halîfe olacak melekler yapardık.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz dileseydik, sizden sonra (sizi yok eder) yeryüzünde kulluk yapacak melekleri getirirdik

Kadri Çelik Meali

Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Mahmut Kısa Meali

Müşriklerin tapınılmaya lâyık varlıklar olarak gördükleri melekler de sizin gibi yaratılmış kullardır. Nitekim eğer dileseydik, yeryüzünde sizin yerinize geçen melekler var ederdik. Eğer dileseydik, iradenizi elinizden alır ve sizi, emrimize kayıtsız şartsız itaat eden meleklere dönüştürebilirdik. Fakat sizi, halifelik görevini yerine getirmeniz için yeryüzünde egemen kıldık ve hak ile batıl arasında özgür iradeyle tercih yapmanız için imtihana tâbi tuttuk.

Mehmet Türk Meali

Eğer Biz dileseydik size bedel, yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.

Muhammed Esed Meali

Ve eğer isteseydik, [siz ey meleklere tapanlar,] sizi yeryüzünde birbiri ardından gelen melekler yapardık! 47

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve (meselâ) isteseydik, elbet sizi de yeryüzünde birbiri ardınca gelen melekler yapabilirdik.[4408]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve eğer dileyecek olsa idik, elbette sizden yerde melekler yaratırdık, size halefler olurlardı.

Suat Yıldırım Meali

59, 60. Hayır, o bir tanrı değil, nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrailoğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır.

Süleyman Ateş Meali

Eğer dileseydik, sizden şu dünyada yerinize geçen melekler yapardık.

Süleymaniye Vakfı Meali

Tercihimiz farklı olsa orada sizden melekler / melikler oluştururduk ki hakimiyeti size geçsin[*].*

Şaban Piriş Meali

Eğer dileseydik, yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler var ederdik.

Ümit Şimşek Meali

Dileseydik, sizin içinizden de melekler yaratırdık ve yeryüzünde sizin yerinizi onlar alırdı.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde size halef olacak melekler vücuda getirirdik.

M. Pickthall (English)

And had We willed We could have set among you angels to be viceroys in the earth.

Yusuf Ali (English)

And if it were Our Will,(4661) We could make angels from amongst you, succeeding each other on the earth.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.