8 Ağustos 2020 - 18 Zi'l-Hicce 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżî câe bi-ssidki ve saddeka bihi(ﻻ) ulâ-ike humu-lmuttekûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Doğruyu getirip (sizi bâtıldan Hakka yönelten) ve onu tasdik edip (sadakatgösterenlere gelince;) işte onlar müttaki olanların (ve gerçek mutluluğa ulaşanların) ta kendileridir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Doğrulukla gelen kişiye ve onun doğru olduğunu tasdik edenlere gelince: Onlardır çekinenlerin ta kendileri.

Abdullah Parlıyan Meali

Doğruyu getiren peygamber ve O'nu tasdik edip peşinden giden mü'minlere gelince, işte yollarını Allah ile bulanlar bunlardır.

Ahmet Tekin Meali

Doğru söz ile, Kur'ân ile gelen ve doğru sözü, Kur'ân'ı tasdik edenler, onlar, işte onlar Allah'a sığınanlar, emirlerine yapışanlar, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minlerdir.

Ahmet Varol Meali

Doğruyu getiren ve onu doğrulayana gelince işte onlar takva sahipleridir.

Ali Bulaç Meali

Doğruyu getiren ve doğrulayanlara gelince; işte onlar muttaki (takva sahibi) olanlardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Doğruyu (Kur'an'ı) getiren (Hz. Peygamber s.a.s.) ve O'nu tasdik eden (müminler) ise, işte bunlar takva sahibi kimselerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Doğru bilgi (vahy) ile gelen ve doğru bilgiyi doğrulayanlar, işte onlar (ruhlarını ve vicdanlarını) koruyanların ta kendileridirler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ama, hakikati getiren ve onu bütün kalbiyle tasdik edenler var ya; işte, takvâ sahipleri onlardır.[494]*

Besim Atalay Meali

Gerçekle gelen de, onu gerçekleyen de, işte bunlar sakınçlardır

Cemal Külünkoğlu Meali

(Allah'tan) doğruyu getiren (peygamber) ve onu (gereği gibi) doğrulayanlara gelince; işte onlar Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gerçeği getiren ve onu doğrulayanlar, işte onlar, Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Dosdoğru Kur’an’ı getiren ile onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır.

Diyanet Vakfı Meali

Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır.  *

Edip Yüksel Meali

Gerçeği getiren ve onu doğrulayana gelince, işte onlar erdemlilerdir

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan müttakilerdir.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Doğruyu getiren ve onu tasdık eden ise işte onlar korunan müttekıyler

Erhan Aktaş Meali

Doğruyu getirenler1 ve onu doğrulayanlar, işte onlar takva sahibidirler.*

Hasan Basri Çantay Meali

Sıdk (-u hakıykat) ı getirene ve onu tasdıyk edenlere (mü'minlere) gelince: İşte onlar takvâye erenlerin ta kendileridir.

Hayrat Neşriyat Meali

Doğruyu getirene (peygambere) ve onu tasdîk edene gelince; işte onlar gerçekten takvâ sâhibleridir.

İlyas Yorulmaz Meali

Doğru olanı getiren ve onu doğrulayıp tasdik edenler, işte onlar (cehennem ateşinden) korunanlardır.

Kadri Çelik Meali

Doğruyu getiren ve doğrulayanlar (var ya), işte onlar takva sahibi olanlardır.

Mahmut Kısa Meali

Öte yandan; doğruluğun, adâletin ta kendisi olan bu Kur’an’ı sürekli gündeme getiren ve tüm kalbiyle onu benimseyip destekleyen kimselere gelince; işte, dünyada ve âhirette zilletten, perişanlıktan ve ilâhî gazaptan korunabilenler, yalnızca bunlar olacaktır.

Mehmet Türk Meali

Doğruyu getiren ve onu doğrulayanlara1 gelince; işte onlar, Allah’tan hakkıyla sakınanlardır.*

Muhammed Esed Meali

Ama hakikati getiren ve onu bütün kalpleriyle tasdik edenler; işte onlar Allah'a karşı sorumluluklarının [tam] bilincinde olanlardır!

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama doğruluğun tarafında yer alan ve hakikati tüm kalbiyle tasdik eden kimselere gelince: işte sorumluluklarını idrak eden onlardır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O zât ki, doğruyu ve onu tasdik ettiler, işte muttakîler olan, onlardırlar.

Suat Yıldırım Meali

Ama, hak ve gerçeği getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır.

Süleyman Ateş Meali

Doğruyu getirene ve onu doğrulayanlara gelince: İşte korunanlar onlardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Doğruları getiren ve onu kabul edenler, kendini koruyanlardır.

Şaban Piriş Meali

Doğru'yu getiren ve onu tasdik edenler ise, işte onlar korunanlardır.

Ümit Şimşek Meali

Hakkı getiren ile onu doğrulayanlar ise, kötülüklerden korunmuş olanlardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Doğruyu getirene ve onu tasdikleyene gelince, işte böyleleri, korunanların ta kendileridir.

M. Pickthall (English)

And whoso bringeth the truth and believeth therein Such are the dutiful.

Yusuf Ali (English)

And he who brings the Truth and he who confirms(4293) (and supports) it - such are the men who do right.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.