8 Ağustos 2020 - 18 Zi'l-Hicce 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâlû innekum kuntum te/tûnenâ ‘ani-lyemîn(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Gerçekten sizler (dünyada iken) bize sağdan (sağduyudan ve Hakk’tan) yana (görünerek) gelip yanaşıyordunuz (bizi aldatıp bâtıl yollara sevk ediyordunuz) " diye (çıkışacaklardır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gerçekten de derler, siz sağımızdan çıkagelir, iyilik ediyor görünürdünüz bize.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlardan bir kısmı: “Bakın” diyecek. “Siz bize ayartma niyetiyle, sağdan yaklaşır, bizi şaşırtırdınız.”

Ahmet Tekin Meali

Güç ve iktidar sahiplerine uyanlar:
“Siz sûreti haktan görünerek etkili usullerle bize yaklaşır, inkâra cür'et ettirir ve bizi hak yoldan uzaklaştırırdınız” diyorlar.

Ahmet Varol Meali

Derler ki: "Doğrusu siz bize sağdan geliyordunuz." [1]*

Ali Bulaç Meali

'Gerçekten sizler bize sağdan (sağ duyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz.' derler.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Yardakçılar, öncülerine şöyle) diyecekler: “- Siz, bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz.”

Bahaeddin Sağlam Meali

“Şüphesiz siz, sağ tarafımızdan (güveneceğimiz bir tarz ile) bize sokuldunuz” derler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Uyanlar, uyduklarına: “Siz, bize sağdan geliyordunuz” diyecekler.

Besim Atalay Meali

Onlara uyanlar diyecekler ki : «Bize haktan gelirdiniz!»

Cemal Külünkoğlu Meali

27,28. (Onlarda) birbirlerine dönüp sitem etmeye kalkışırlar. (Kötülükte kendilerine uyanlar, uydukları kimselere:) “Siz bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz (bize haktan yana görünürdünüz).”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İleri gelenlerine: "Doğrusu siz bize sureti hakdan görünürdünüz" derler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şöyle derler: “Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz.”

Diyanet Vakfı Meali

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.

Edip Yüksel Meali

"Siz bize sağ yanımızdan yaklaşıyordunuz," derler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar: "Siz bize (uğurlu görünerek) sağdan gelir dururdunuz" derler.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Siz diyorlardır: bize sağdan gelir dururdunuz

Erhan Aktaş Meali

“Gerçek şu ki siz bize, hep sağ taraftan1 geliyordunuz.” derler.*

Hasan Basri Çantay Meali

«Hakıykat siz, derler, biz sağdan (suret-i hakdan) gelirdiniz».

Hayrat Neşriyat Meali

(Tâbi' olanlar, elebaşlarına:) “Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz (hayrımıza çalışır görünürdünüz)!” derler.

İlyas Yorulmaz Meali

“Siz, bizi en güçlü tarafımızdan yakaladınız” derler.

Kadri Çelik Meali

“Doğrusu siz, bize sağdan (nasihat edercesine) gelirdiniz” derler.

Mahmut Kısa Meali

“Siz ey şeytanlar, bizi yaldızlı sözlerle aldatıyordunuz! Bazen Allah’ın adını kullanarak, kimi zaman gururumuzu okşayarak bize hep sağımızdan yanaşırdınız!”

Mehmet Türk Meali

26,27,28. O gün (aralarında yardımlaşmaları bir yana) onlar, zilletle boyun eğecekler ve dönüp birbirlerini sorumlu tutarak (ötekilere): “Gerçekten siz (dünyada) bize hep haktan yana gibi görünürdünüz.”1 diyecekler.*

Muhammed Esed Meali

[Onların] bir kısmı: “Bakın” diyecek, “Siz bize [ayartma niyetiyle] sağdan yaklaşırdınız!” 12

Mustafa İslamoğlu Meali

(Bir kısmı) şöyle diyecek: “Siz bize hep sûret-i haktan görünerek yanaşırdınız.”[3997]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(Tâbi olanlar) Derler ki: «Şüphe yok, siz bize sağdan gelir olmuştunuz.»

Suat Yıldırım Meali

Tâbi olanlar önderlerine: “Siz, derler, bize (en çok önem verdiğimiz taraftan), sağ cihetten gelir, ısrarla size tâbi olmamızı isterdiniz? ”

Süleyman Ateş Meali

(Uyanlar, uydukları adamlara) Dediler ki: "Siz bize sağdan gelir(güvendiğimiz yandan bize sokulup vesvese verir)diniz."

Süleymaniye Vakfı Meali

“Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz” derler.

Şaban Piriş Meali

- Siz bize sağdan geliyordununuz, derler.

Ümit Şimşek Meali

“Siz iyiliğimizi ister görünüyordunuz” derler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dediler: "Siz bize sağ taraftan geliyordunuz."

M. Pickthall (English)

They say: Lo! ye used to come unto us, imposing, (swearing that ye spoke the truth).

Yusuf Ali (English)

They will say: "It was ye who used to come to us from the right hand (of power and authority)!"(4052)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.