24 Ekim 2019 - 25 Safer 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Tenzîle-l’azîzi-rrahîm(i)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Üstün ve rahim tarafından indirilmiştir.

Abdullah Parlıyan Meali

Bu Kur'ân çok acıyan, çok üstün ve güçlü olan Allah tarafından indirilmiştir.

Ahmet Tekin Meali

Bu Kur'ân, kudret ve hükümranlık sahibi, engin merhameti olan Allah'ın bölüm bölüm indirdiği bir kitaptır.

Ahmet Varol Meali

(Kur'an) güçlü ve merhametli olan (Allah)'ın indirmesidir.

Ali Bulaç Meali

(Kur'an) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen (Allah')ın indirmesidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kur'an, Azîz, Rahîm olan Allah'ın indirdiği bir kitabdır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu Kur’an, kâinatı abes bırakmayan, insanları başıboş bırakmamak için onlara acıyan Allah’ın, peyderpey sana indirdiği emirleridir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu Kur'ân, güçlü ve merhamet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.

Cemal Külünkoğlu Meali

5,6. Bu (Kur'an), ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de doğru ile eğrinin ne olduğundan habersiz kalmış bir toplumu uyarman için, mutlak güç sahibi, rahmeti bol olan (Allah tarafından) sana indirilmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

5,6. Bu, babaları uyarılmadığından gafil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah'ın indirdiği Kuran'dır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

5,6. Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Diyanet Vakfı Meali

(Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Edip Yüksel Meali

Bu, Üstün ve Rahim olanın indirdiği bir vahiydir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

5,6. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Tenziliyle o azîz rahîmin

Hasan Basri Çantay Meali

(Bu Kur'an) yegâne gaalib, çok esirgeyici (Allah) in indirdiği (bir kitab) dır.

Hayrat Neşriyat Meali

(Bu Kur'ân) Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhametli olan Allah)'ın tenzîli (parça parça indirmesi)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

(O doğru yol) Güçlü ve merhametli olan tarafından indirilmiştir.

Kadri Çelik Meali

(Kur'an) Güçlü ve merhamet sahibinin indirmesidir.

Mahmut Kısa Meali

Bu kitap ki, Aziz ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.Onu gönderen Allah Aziz’dir; bütün güç, kuvvet, izzet O’nundur, dilediğini dilediği şekilde yapma kudretine sahiptir fakat aynı zamanda Rahim’dir, kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Mehmet Türk Meali

(Sen,) çok güçlü ve çok merhametli olan (Allah)’ın gönderdiği bir elçisin.1*

Muhammed Esed Meali

Kudret Sahibi ve Rahmet Kaynağı'ndan indirilmiş olan[ın sayesinde], 3

Mustafa İslamoğlu Meali

(Çünkü bu vahiy) her işinde mükemmel olanın, en merhametli olanın katından indirilmiştir:

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(O Kur'an) Rahîm olan Allah Teâlâ tarafından indirilmiştir.

Suat Yıldırım Meali

5, 6. O, azîz ve rahîmden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış, hâliyle, kendileri de gaflette giden, bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin.

Süleyman Ateş Meali

Yani üstün ve çok esirgeyen Allah'ın indirdiği (Kur'an yolu) üzerindesin.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu, güçlü ve ikramı bol Allah’ın indirdiği kitaptır.

Şaban Piriş Meali

Güçlü ve merhametlinin indirmesidir.

Ümit Şimşek Meali

Bu Kur'ân ise herşeyin mutlak galibi ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Azîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresin.

M. Pickthall (English)

A revelation of the Mighty, the Merciful,

Yusuf Ali (English)

It is a Revelation(3945) sent down by (Him), the Exalted in Might, Most Merciful.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.