13 Temmuz 2020 - 22 Zi'l-ka'de 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ liye lâ a’budu-lleżî fetaranî ve-ileyhi turce’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Hem bana ne oluyor ki, beni Yaratan'a kulluk etmeyecekmişim? Zaten siz de (sonunda) O'na döndürüleceksiniz. (Nihayet hepiniz de dönüp dolaşıp O’nun huzuruna götürüleceksiniz.) "

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve ne olmuş bana da beni yaratana kulluk etmeyecekmişim ve siz de, sonunda dönüp onun tapısına gideceksiniz.

Abdullah Parlıyan Meali

Bana gelince, neden beni yaratmış olan ve hepinizin dönüp varacağı Allah'a kulluk etmeyeyim?

Ahmet Tekin Meali

“Benim ne imtiyazım var da, beni yaratanı ilâh tanımayayım, candan bir müslüman olarak teslim olmayayım, saygıyla kulluk ve ibadet etmeyeyim, Onun şeriatına bağlanmayayım, O'na boyun eğmeyeyim? O'nun huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz!”

Ahmet Varol Meali

Ben niçin beni yaratana kulluk etmemeyim. Siz O'na döndürüleceksiniz.

Ali Bulaç Meali

'Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Siz O'na döndürüleceksiniz.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Hem bana ne oldu ki, beni yaradana ibadet etmiyeyim? Hepiniz de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

“Beni yaratıp açan, sizin (ve her şeyin) O’na döneceği (her şey elinde olan) Halıkım’a neden kulluk etmeyeyim?

Bayraktar Bayraklı Meali

“Beni yokken yaratana ne diye kulluk etmeyecek mişim ben? Sizler de O'na döndürüleceksiniz.”

Besim Atalay Meali

«Bana ne oldu? Beni yaratmış olan Tanrıya tapmıyayım? Ona döneceksiniz

Cemal Külünkoğlu Meali

“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O'na döndürüleceksiniz.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döneceksiniz."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”

Diyanet Vakfı Meali

«Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz.»

Edip Yüksel Meali

"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döneceksiniz."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

Elmalılı Meali (Orjinal)

Hem neyime kulluk etmiyeyim ben, o beni yaradana? Hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz

Erhan Aktaş Meali

Ben, niçin benim fıtratımı1 belirleyene kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döndürüleceksiniz.*

Hasan Basri Çantay Meali

«Ben, beni yaratana neden kulluk etmeyecekmişim? Siz (hepiniz) ancak Ona döndürü (lüb götürü) leceksiniz».

Hayrat Neşriyat Meali

“Hem ben neden, beni yaratana ibâdet etmeyeyim? Hâlbuki (hepiniz) ancak O'na döndürüleceksiniz.”

İlyas Yorulmaz Meali

“Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyeyim. Sonra dönüşünüz O
adır.”

Kadri Çelik Meali

“Bana ne oluyor da beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Hâlbuki hepiniz O'na döndürüleceksiniz.”

Mahmut Kısa Meali

Dinleyin ey halkım! Beni yoktan var eden ve bana bunca nimetler bahşeden yüce Rabb’ime ne diye kulluk etmeyeyim ki? O’na kulluktan kaçınmaya ne hakkım var benim? Bundan daha büyük bir ahlaksızlık, daha büyük bir nankörlük olabilir mi? Unutmayın ki, hepiniz eninde sonunda O’na döndürülecek ve tüm yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!”

Mehmet Türk Meali

“Hem ben, beni yaratana niçin kulluk etmeyecekmişim? (Sonunda) zâten siz de Ona döndürüleceksiniz.”

Muhammed Esed Meali

“[Bana gelince,] neden beni yaratmış olan ve hepinizin dönüp varacağı Allah'a kulluk etmeyeyim?

Mustafa İslamoğlu Meali

Hem ben, beni yaratıp fıtrat verene, dahası hepinizin huzuruna varacağı O Zâta neden kulluk etmeyecek mişim?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Ve bana ne (mani) var ki, beni yaratmış olana ibadette bulunmayayım? Ve halbuki, O'na döndürüleceksiniz.»

Suat Yıldırım Meali

“Hem ne olmuş ki bana? Neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü ancak olacak O'na! ”

Süleyman Ateş Meali

Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Siz de hep O'na döndürüleceksiniz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ben, beni yaratana niye kulluk etmeyeyim ki! Zaten onun huzuruna çıkarılacaksınız.

Şaban Piriş Meali

Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmemeyim? Siz de O'na döndürüleceksiniz.

Ümit Şimşek Meali

“Bana ne oluyor ki, beni yoktan yaratana kulluk etmeyeyim? Sonunda siz de Ona döneceksiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben? Ve sizler de O'na döndürüleceksiniz."

M. Pickthall (English)

For what cause should I not serve Him Who hath created me, and unto Whom ye will be brought back?

Yusuf Ali (English)

"It would not be reasonable in me if I did not serve Him Who created me,(3968) and to Whom ye shall (all) be brought back.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.