2 Temmuz 2020 - 11 Zi'l-ka'de 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 96. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne evvele beytin vudi’a linnâsi lelleżî bibekkete mubâraken vehuden lil’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gerçek şu ki, insanlar için (ibadet kastıyla) ilk kurulan ev, Bekke (Mekke) deki o kutlu ve bütün insanlar (âlemler) için hidayet olan (Kâbe) dir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki ilk kurulan ev, Mekke'deki evdir. Kutludur ve alemlere doğru yolu gösterir.*

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçek şu ki; İnsanların ibadet etmesi için ilk kurulan ev, Mekke'deki o kutsal ve bütün alemler için hidayet kaynağı olan Kâ'be'dir.

Ahmet Tekin Meali

İnsanların ibadeti, iyiliği, kurtuluşu için Allah tarafından kıble olarak tesis edilen ilk mabed, Allah'ı tanımayan zalim diktatörlerin mühlet verilmeden boyunlarının koparılıp parçalandığı, sevgiye muhtaç kalabalık şehir Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere, insanlara hidayet kaynağı olan özgür kutsal ev Beytullah'tır.*

Ahmet Varol Meali

İnsanlar için (mabed olarak) kurulan ilk ev Mekke'deki, mübarek ve bütün insanlar için doğru yola yöneltici işaret olan evdir.

Ali Bulaç Meali

Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan Ev, Bekke (Mekke)de, o, kutlu ve bütün insanlar (alemler) için hidayet olan (Ka'be)dir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Doğrusu insanlar için konulan ilk mâbed, şüphesiz ki Mekke'de bulunan çok mübarek ve bütün âlemlere hidâyet olan Beyt'dir.

Bahaeddin Sağlam Meali

İnsanların ibadet etmesi için ilk yapılan ev, âlemlere (insanlara) yol gösterici ve mübarek olan Mekke’deki evdir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet, ev Mekke'dekidir.

Besim Atalay Meali

İnsanlar için kurulan ilk ev, Mekke'dedir, o kutludur, âlemlere doğru yolu gösterir

Cemal Külünkoğlu Meali

Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev (mabed), Bekke (Mekke)'de, çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan (Kâbe')dir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, dünyalar için mübarek ve doğru yol gösteren Kabe'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe)dir.

Edip Yüksel Meali

Halk için kurulan en önemli ev, tüm halklara bir hidayet kaynağı olan Bekke'deki kutlu evdir.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Beyt (Kabe)dir.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Doğrusu insanlar için vaz'olunan ilk ma'bed, elbette Mekkedeki o çok mübarek ve bütün âlemîne hidayet olan Beyttir

Erhan Aktaş Meali

İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke'deki,1 kutlu ve bütün insanlığa yol gösterici olan Kâbe'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhesiz âlemler için, çok feyizli ve ayn-ı hidâyet olmak üzere, konulan ilk ev (ma'bed) elbette Mekkede olandır.

Hayrat Neşriyat Meali

Muhakkak ki mübârek ve âlemlere bir hidâyet olarak insanlar için kurulan ilk ev (ilkma'bed), elbette Mekke'deki (Kâ'be)dir.(3)*

İlyas Yorulmaz Meali

Şüphesiz yeryüzünde insanlık için kurulmuş, bereketli ve doğru yol kaynağı ilk mabet Mekke de idi.

Kadri Çelik Meali

Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, âlemler için bereketli ve bir hidayet kaynağı olan Mekke'deki evdir (Kâbe'dir).

Mahmut Kısa Meali

İnsanlar için kıble ve mâbed olarak kurulan ilk ev, Mekke’deki Kâbe’dir. Mescid-i Aksa’nın yapımından yüzyıllarca önce, bizzat Hz. İbrahim tarafından inşâ edilmiş olan Kâbe, bütün insanlar için hem bir bereket kaynağı, hem de bir yol göstericidir.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz bütün âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak, insanlar için (yeryüzünde) kurulan ilk ev,1 Bekke’dekidir.

Muhammed Esed Meali

Unutmayın, insanlık için inşa edilen ilk mâbed, Bekke'dekiydi: 75 bereketli ve bütün âlemler için bir rehber[lik kaynağı],

Mustafa İslamoğlu Meali

Zira insanlık için inşâ edilen ilk mabet, Bekke’deki bereketli ve bütün toplumlar için hidayet merkezi olan mabet idi.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, insanlar için ilk tesis edilmiş olan ev, Mekke'deki o çok mübarek ve âlemler için hidâyet olan Beyt-i Muazzama'dır.

Suat Yıldırım Meali

İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kâbe olup, pek feyizlidir, insanlar için hidâyet rehberidir. [2, 125]*

Süleyman Ateş Meali

Doğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kurulan ev, Mekke'de olandır. Alemlere uğur, bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur.*

Süleymaniye Vakfı Meali

İnsanlar için kurulan ilk ev, Bekke[*]'de olandır. Bereketli ve herkese doğru yönü (kıbleyi) göstersin diye kurulmuştur.*

Şaban Piriş Meali

İnsanlar için inşa edilen ilk mabet, şüphesiz Mekke'deki mübarek ve toplumlar için kılavuz olan (Kâbe)dir.

Ümit Şimşek Meali

İnsanların ibadeti için yapılan ilk ev, Mekke'deki mübarek Kâbe'dir ki, bütün çağlar ve milletler için bir hidayet kaynağıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şu bir gerçek ki, âlemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk ev Mekke'dekidir.

M. Pickthall (English)

Lo! the first Sanctuary appointed for mankind was that at Mecca, a blessed place, a guidance to the peoples;

Yusuf Ali (English)

The first House (of worship) appointed for men was that at Bakkah(422): Full of blessing and of guidance for all kinds of beings(423):*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.