3 Ağustos 2020 - 13 Zi'l-Hicce 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne evlâ-nnâsi bi-ibrâhîme lelleżîne-ttebe’ûhu vehâżâ-nnebiyyu velleżîne âmenû(k) va(A)llâhu veliyyu-lmu/minîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın (ve layık) olanı, Ona uyup (izinden giden) kimselerle, şu peygamber (Hz. Muhammed) ve Ona iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İbrahim'e gerçekten de en yakın olanlar, ona inananlarla bu Peygamberdir ve iman edenlerdir. Allah, inananların dostu ve yardımcısıdır.

Abdullah Parlıyan Meali

İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, O'na uyanlar, şu peygamber ve O'na iman edenlerdir. Allah ta, mü'minlerin en yakın dostu ve her türlü işlerini düzeltip yürütendir.

Ahmet Tekin Meali

İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, ona, onun sünnetine tâbi olanlardır, şu peygamber Muhammed'dir, bir de iman edenlerdir. Allah mü'minlerin velisi, koruyucusu, emrinde oldukları otoritedir.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanları ona uyanlar, bu peygamber ve iman edenlerdir. Allah da iman edenlerin dostudur.

Ali Bulaç Meali

Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerekten İbrahim Aleyhisselâm'a insanların en yakını, zamanında ona bağlı olanlarla şu Peygamber (Hazreti Muhammed Aleyhisselâm) ve ona iman edenlerdir (müminlerdir). Allah müminlerin yardımcısıdır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Gerçekten İbrahim’e en yakın olan insanlar, Ona tabi olanlar ile bu Peygamber ve Müminler(Müslümanlar)dir. Şüphesiz Allah, Müminlerin yakını ve sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Muhakkak ki İbrâhim'e en yakın olanlar, ona uyanlar ile şu Peygamber ve müminlerdir. Allah ise iman edenlerin dostu ve koruyucusudur.

Besim Atalay Meali

İbrahim'e en yakın olan, ona uymuş olanlar, işbu Peygamberle inanlı olanlardır, inanan kimselerin Allah dostudur

Cemal Külünkoğlu Meali

Gerçekten insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette (zamanında) ona uymuş olanlar ile şu peygamber (Muhammed) ve ona iman edenlerdir. Allah inananların dostudur.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu Peygamber ve inananlardır. Allah inananların dostudur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz, insanların İbrahim’e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü’minlerdir. Allah da mü’minlerin dostudur.

Diyanet Vakfı Meali

İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber (Muhammed) ve (ona) iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.

Edip Yüksel Meali

İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, onu izleyenler, bu peygamber ve inananlardır. ALLAH inananların egemeni ve dostudur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Doğrusu onların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Doğrusu insanların İbrahime en yakını her halde onun izince gidenler ve şu Peygamber ve iyman edenlerdir, Allah da mü'minlerin velîsidir

Erhan Aktaş Meali

İnsanların İbrahim'e en yakın olanları ona tabi olanlar, bu Nebi1 ve iman edenlerdir. Allah, mü'minlerin velisidir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Hakıykat, İbrâhîme insanların en yakıyni, her halde (zamanında) ona tâbi olanlarla şu Peygamber ve (şu) îman edenlerdir. Allah, o îman edenlerin yâri (yardımcısı) dır.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki İbrâhîm'e insanların en yakını, elbette ona tâbi' olanlar ile bu peygamber(Muhammed) ve (ona) îmân edenlerdir. Allah ise, mü'minlerin dostudur.

İlyas Yorulmaz Meali

İbrahime insanlardan en yakın olan, (İbrahim zamanında yaşayıp) o na tabi olanlar, işte bu peygamber ve iman edenlerdir. Allah inananların koruyucusudur.

Kadri Çelik Meali

Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar; ona uyanlar, (hakeza) bu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah iman edenlerin velisidir.

Mahmut Kısa Meali

Bu durumda, insanlar içerisinde İbrahim’e en yakın olanlar; öncelikle onun zamanında kendisine uyanlar, onun tebliğ ettiği tevhid inancını yeniden canlandırıp bütün berraklığıyla insanlığa sunan bu Elçi ve onun izinden giden bu müminlerdir! İşte, gerçek anlamda inananlar bunlardır. Allah da inananların yardımcısı, dostu, koruyucusu ve velisidir. Bütün bunlara rağmen;

Mehmet Türk Meali

Gerçekten insanların İbrahim’e en yakın olanı, (zamanında) ona uyanlar, şu Peygamber ve Müslümanlardır. Allah da işte o Müslümanların dostudur.1*

Muhammed Esed Meali

Gerçekte İbrahim'e en yakın olanlar, muhakkak ki -bu Peygamber'in ve [o'na] inanan herkesin yaptığı gibi- o'na tâbi olanlardır; Allah da inananlara yakındır.

Mustafa İslamoğlu Meali

Gerçekte İbrahim’e en yakın olanlar ona uyanlardır; tıpkı işte bu nebi ve ona iman edenler gibi: Tabii ki Allah inananların tümüne yakındır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, İbrahim'e nâsın en yakını, O'na tâbi olmuş olanlardır. Ve bu Peygamberdir ve imân eden kimselerdir. Allah Teâlâ ise mü'minlerin velîsidir.

Suat Yıldırım Meali

İnsanlar içinde İbrâhim'e en yakın olanlar, ona tâbi olanlar, bu Peygamber ve bu Peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.

Süleyman Ateş Meali

Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, bu peygamber ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur.

Süleymaniye Vakfı Meali

İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, onun izinden gidenler ile bu Nebi (Muhammed) ve ona inanıp güvenenlerdir. Bütün müminlerin en yakını (velisi) Allah’tır.

Şaban Piriş Meali

Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, Ona uyanlarla şu peygamber ve iman edenlerdir. Allah, müminlerin velisidir.

Ümit Şimşek Meali

İnsanlardan İbrahim'e en yakın olanlar ise, ona uyanlar ile şu Peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da mü'minlerin dostu ve yardımcısıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim'e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de iman sahipleridir. Allah, müminlerin Velî'sidir.

M. Pickthall (English)

Lo! those of mankind who have the best claim to Abraham are those who followed him, and this Prophet and those who believe (with him); and Allah is the Protecting Friend of the believers.

Yusuf Ali (English)

Without doubt, among men, the nearest of kin to Abraham, are those who follow him, as are also this Messenger and those who believe: And Allah is the Protector of those who have faith.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.