11 Ağustos 2020 - 21 Zi'l-Hicce 1441 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-lkayyûm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah (O’dur ki) O'ndan başka ilah yoktur. Gerçek hayat sahibidir (her şeye hayat verendir) ve Zatıyla Kâim olup bütün mahlûkatını varlıkta tutan ve yönetendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimi olarak mahlukatının işlerini tedbir ve her şeyi tasarruf eder.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah, kendisinden başka gerçek ilah olmayan, her zaman diri, ölümsüz, bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni gerçek ilahtır.

Ahmet Tekin Meali

O Allah'tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O'dur. Ebedî hayat ile diri, ölümlü olmaktan uzaktır. Varlık âlemini ayakta tutan ve düzenini elinde bulunduran O'dur.*

Ahmet Varol Meali

Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.

Ali Bulaç Meali

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah O Allah'dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah, kendisinden başka ilah olmayan bir Allah’tır. Hayy ve Kayyum’dur. (Diridir. Her şey O’nunla ayakta durur. O kendi kendine yeterlidir.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, kendinden başka tanrı olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcıdır!

Besim Atalay Meali

Allah odur, ondan özge Tanrı yoktur, o diridir, o durur

Cemal Külünkoğlu Meali

1,2. Elif, Lam, Mim. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olandır, (her şeyi) hakkıyla gözetip yönetendir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah, Ondan başka tanrı olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.[82]*

Diyanet Vakfı Meali

Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.  *

Edip Yüksel Meali

ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur

Elmalılı Meali (Orjinal)

Allah, başka Tanrı yok ancak o, hayy o, kayyum o

Erhan Aktaş Meali

Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O, Mutlak Diri'dir, Varlığı Yöneten'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zatî, ezelî ve ebedî haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zâtiyle, kemâliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne haakimdir,her şey onunla kaaimdir).

Hayrat Neşriyat Meali

Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. (O,) Hayy (ezelî ve ebedî hayat sâhibi olan)dır, Kayyûm (bütün mevcûdât kendisiyle kaim olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah, kendisinden başka ilah olmayan, sonsuz hayat sahibi, her şeyin yönetimi ve gözetimi elinde olandır.

Kadri Çelik Meali

Allah, O'ndan başka ilah olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip durandır.

Mahmut Kısa Meali

Allah, kendisinden başka ilâh olmayan ve emirlerine kayıtsız şartsız boyun eğilmesi gereken biricik otorite, eşi ortağı olmayan bir tek İlahtır; Hayy’dır, hayatın biricik kaynağıdır, ölümsüzdür, Kayyûm’dur, bütün varlıkları sürekli olarak koruyup gözeten, yöneten ve yönlendirendir.

Mehmet Türk Meali

Allah, kendisinden başka bir ilâh bulunmayan, hep diri ve bütün yarattıklarını sürekli gözetip durandır.

Muhammed Esed Meali

ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, Sonsuza Kadar Diri, Hayatın ve Varlığın Kaynağı ve Dayanağı olan, Her şeyi Hükmüne, İradesine Bağlı Kılan Yaratıcı!

Mustafa İslamoğlu Meali

ALLAH -ki O’ndan başka ilah yoktur- mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır.[551]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah Teâlâ ki, O'ndan başka mabûd yoktur, hayy ve kayyum olan O'dur.

Suat Yıldırım Meali

Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O'dur, kayyûm O'dur. [2, 255]*

Süleyman Ateş Meali

Allah ki, O'ndan başka tanrı yoktur, daima diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

O, Allah: O’ndan başka ilah yoktur; daima diridir, sürekli işinin başındadır.

Şaban Piriş Meali

Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.

Ümit Şimşek Meali

Allah ki, Ondan başka tanrı yoktur. O Hayydır(1) Kayyûmdur.(2)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.

M. Pickthall (English)

Allah! There is no God save Him, the Alive, the Eternal.

Yusuf Ali (English)

Allah. There is no god but He,-the Living, the Self- Subsisting, Eternal(343).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.