12 Temmuz 2020 - 21 Zi'l-ka'de 1441 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad vassalnâ lehumu-lkavle le’allehum yeteżekkerûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun Biz öğüt alıp düşünsünler diye, Sözü (Kur’an ayetlerini) birbirlerinin (manalarını tamamlamak ve gönderiliş amacına ulaştırmak üzere) art arda bitiştirip (indirdik).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun öğüt alsınlar diye sözü, birbiri ardınca ayetayet ulayıp indirmedeyiz.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçek şu ki, biz vahyimizi onlara birbiri ardınca, aralıksız göndermişizdir. Belki düşünüp, öğüt alırlar diye.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun ki, biz ilâhi kitapları, ilâhi kelâmı, birbiri ardınca, birbirleriyle irtibatlı olarak onların lehlerine göndermeye devam ettik, şer'î ahkâmın, ahlâkî ilkelerin, geçmiş örneklerin, örfün vaatlerin ve tehditlerin, müjdelerin ve uyarıların, Kur'ân âyetlerinin birbirleriyle irtibatlandırılarak, bir bütünlük içinde anlaşılmasını ve uygulanmasını emrettik. Ola ki bunun hikmetini düşünüp öğüt alırlar.

Ahmet Varol Meali

Andolsun biz, olur ki düşünürler diye onlar için sözü (Kur'an'ı) birbiri ardınca indirdik.*

Ali Bulaç Meali

Andolsun, biz öğüt alıp-düşünsünler diye, sözü birbiri ardınca dizip-indirdik.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten o kâfirlere, Kur'an ayetlerini, birbiri ardınca inzal ve beyan ettik ki, ibret alıp iman etsinler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz peşpeşe birbirlerini destekleyen bir sözü (Kur’anı) onlara ulaştırdık ki, idrak edip düşünsünler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun ki, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir.

Besim Atalay Meali

«Öğüt alsınlar» diye, sözü ulaştırdık o kimselere

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca ulaştırdık (vahiylerimizi aralıksız gönderdik).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, Biz vahyi onlara ard arda yetiştirdik; belki düşünürler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kur’an âyetlerini) onlara peş peşe ulaştırdık.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir).

Edip Yüksel Meali

Öğüt alırlar diye kendilerine mesajı iletip durduk.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca ulamışızdır.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Celâlim hakkı için onlar hakkında sözü uladık da uladık ki iyi düşünsünler

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun! Öğüt alırlar diye, onlara Söz'ü1 ardı ardına yolladık.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki biz onlar için, nasıyhat kabul etsinler diye, sözü birbiri ardınca inzal edib durmuşuzdur.

Hayrat Neşriyat Meali

Celâlim hakkı için, ibret alırlar diye sözü (vahyi) onlar için ardı ardına yetiştirdik.

İlyas Yorulmaz Meali

Belki düşünürler diye (Allaha ait) sözleri onlara ulaştırdık.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz biz hatırlayıp kendilerine gelsinler diye sözü birbiri ardınca dizip indirdik.

Mahmut Kısa Meali

Doğrusu Biz, bu ilâhî sözü onlara birbiri ardınca, kesintisiz bir şekilde ulaştırdık ki, sürekli gündeme gelen ayetlerimizi düşünüp öğüt alsınlar.

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun ki Biz, belki düşünüp (inanırlar) diye, onlara (Kur’an) âyetlerini ardı ardına gönderdik.

Muhammed Esed Meali

GERÇEK ŞU Kİ, Biz vahyi onlara adım adım ulaştırdık 51 ki böylece belki [üzerinde düşünür], akıllarında tutarlar.

Mustafa İslamoğlu Meali

DOĞRUSU Biz aynı ilâhî sözü onlara da adım adım[3423] ulaştırdık ki,[3424] belki (sorumluluklarını) hatırlayıp ders alırlar.[3425]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kasem olsun ki, onlar için belki düşünürler diye sözü birbiri ardınca irâd ettik.

Suat Yıldırım Meali

Düşünüp ibret almaları için Biz, sözümüzü birbiri ardından getirdik.

Süleyman Ateş Meali

Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye onlar için sözü(müzü) birbirine bitiştirdik (ardı ardına gerçeği kanıtlayan ayetler gönderdik).

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu sözleri onlar için peş peşe sıraladık. Belki kafalarını çalıştırırlar.

Şaban Piriş Meali

Andolsun ki, belki düşünürler diye, onlar için sözü ard arda bildirdik.

Ümit Şimşek Meali

Güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye, Biz sözümüzü onlara peş peşe ulaştırdık.(6)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, biz onlar için sözü ardarda getirdik ki, düşünüp öğüt alabilsinler.

M. Pickthall (English)

And now verily We have caused the Word to reach them, that haply they may give heed.

Yusuf Ali (English)

Now have We caused the Word to reach them themselves, in order that they may receive admonition.(3384)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.