30 Mayıs 2020 - 8 Şevval 1441 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 212. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehum ‘ani-ssem’i lema’zûlûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulup men edilmişlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki onlar, vahyi duymaktan uzaklaştırılmışlardır.

Abdullah Parlıyan Meali

Ayrıca o şeytanların, inen vahyi dinlemeleri de kesinlikle engellenmiştir.

Ahmet Tekin Meali

Onlar, kesinlikle vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.*

Ahmet Varol Meali

Çünkü onlar (vahyedileni) duymaktan kesinlikle uzak tutulmuşlardır.

Ali Bulaç Meali

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Şeytanlar, vahyi işitmekten kesin olarak menedilmişlerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar (gökleri) dinlemekten azledildiler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Çünkü şeytanlar, kulak hırsızlığından uzak tutulmuşlardır.

Besim Atalay Meali

Onlar işitmekten uzak tutuldu

Cemal Külünkoğlu Meali

210,211,212. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onların harcı değildir; zaten, buna güçleri de yetmez. Çünkü onların vahyi işitmeleri engellenmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Çünkü onlar (vahyi) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Edip Yüksel Meali

Çünkü onlar işitmekten men edilmişlerdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Onlar işitmekten sureti kat'ıyyede azledilmişlerdir

Erhan Aktaş Meali

Çünkü onlar, işitmekten1 kesin olarak uzak tutulmuş olanlardır. *

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhe yok ki onlar (meleklerin sözünü) işitmekden kat'î surerde azledilmişlerdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Çünki onlar (meleklerin sözlerini) işitmekten elbette uzak tutulmuş olanlardır.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

O vahyi dinlemekten uzaklaştırılmışlardır.

Kadri Çelik Meali

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

Mahmut Kısa Meali

Ayrıca onların, melekler arasında geçen vahiy ürünü konuşmaları duymaları da Allah tarafından engellenmiştir.
Demek ki Kur’an, kesinlikle cinler veya şâirler tarafından uydurulmuş değildir! O, doğrudan doğruya Allah’tan gelen bir mesajdır.

Mehmet Türk Meali

Çünkü onların vahyi işitmeleri de kesinlikle engellenmiştir.1*

Muhammed Esed Meali

Ayrıca, onların onu dinlemeleri [de] kesin olarak engellenmiştir!

Mustafa İslamoğlu Meali

çünkü onlar (vahyi) işitmekten bile kesinlikle men edilmişlerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, onlar işitmekten elbette azledilmişlerdir.

Suat Yıldırım Meali

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle menedilmişlerdir. [72, 8-10]

Süleyman Ateş Meali

Çünkü onlar, (meleklerin sözlerini) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar, (âyetler ininceye kadar) onları dinlemekten engellenmişlerdir[*].*

Şaban Piriş Meali

Çünkü onlar, vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

Ümit Şimşek Meali

Zaten onlar vahyi işitmekten alıkonmuşlardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Çünkü onlar, dinleyişten azledilmişlerdir.

M. Pickthall (English)

Lo! verily they are banished from the hearing.

Yusuf Ali (English)

Indeed they have been removed far from even (a chance of) hearing it.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.