8 Nisan 2020 - 15 Şaban 1441 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 77. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-rke’û vescudû va’budû rabbekum vef’alû-lḣayra le’allekum tuflihûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ey iman edenler, rükû edin (Kur’ani hükümlere boyun eğin), secdeye gidin (tevazu ve teslimiyet gösterin, başta namaz ve diğer emirleri yerine getirip), Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin, umulur ki kurtuluşa erişir (felaha, refaha ve huzura yetişir) siniz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ey inananlar, rüku edin, secde edin, kulluk edin Rabbinize ve hayır işleyin de kurtulun, erin muradınıza.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey iman edenler! Rüku' edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin ki, böylece kurtuluşa eresiniz.

Ahmet Tekin Meali

Ey iman edenler, rükûlara vararak cemaatle namazlarınızı kılın, saygıyla Allah'ın emirlerine itaat ederek, İslâmî sorumluluğa, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katılın, secdelere kapanın. Rabbinizi ilâh tanıyın, candan müslüman olarak O'na bağlanın, saygıyla Rabbinize kulluk ve ibadet edin, Onun şeriatını uygulayın. Dünya ve âhiret için en hayırlı işleri yapın, Kurân'ı öğretin ve Kur'ân ilkelerini yaşayın, farz olan emirleri yerine getirin. Bunlar kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa ermenize vesile olur.

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Rüku edin, secde eden, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, rüku edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin, umulur ki kurtuluş bulursunuz.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey iman edenler; Namazlarınızda rükû ve secde edin. Rabbinize ibadet edin ve hayır yapın ki, kurtulabilesiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey iman edenler! Rükû ve secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayırlar işleyin ki kurtulasınız.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey iman edenler! Rükû ediniz, secde ediniz. Rabbinize kulluk ediniz! İyi işler yapınız ki kurtuluşa eresiniz.

Besim Atalay Meali

Ey inanmış olanlar! Rükû ediniz, secde ediniz, Tanrınıza tapınız, hayır da işleyiniz, ola ki kurtulursuz

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey inananlar! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin! Faydalı ve erdemli işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey inananlar! Rüku edin, secdeye varın, Rabbiniz'e kulluk edin, iyilik yapın ki saadete erişesiniz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

Diyanet Vakfı Meali

Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

Edip Yüksel Meali

İnananlar, eğiliniz, secde ediniz, Rabbinize kulluk ediniz ve iyilik işleyiniz ki başarasınız.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey iman edenler! rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki kurtulabilesiniz.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Ey o bütün iyman edenler, rükü' edin, secde edin, rabbınıza kulluk edin, hayır işleyin ki felâh bulabilesiniz

Hasan Basri Çantay Meali

Ey îman edenler, rükû' edin, sücûd edin. (Diğer suretlerle de) Rabbinize ibâdet edin, hayır işleyin. Tâki umduğunuza nail olasınız.

Hayrat Neşriyat Meali

Ey îmân edenler! Rükû' edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz!

İlyas Yorulmaz Meali

Ey İman edenler! Rabbinize rüku ederek saygı ile eğilin, secde edin ve kulluk edin. Güzel ve faydalı işler yapın ki, kurtuluşa eresiniz.

Kadri Çelik Meali

Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Mahmut Kısa Meali

Ey iman edenler! Allah’ın huzurunda rükuya eğilin, secdeye kapanın ve yalnızca Rabb’inize kulluk edin ve bir de, dâimâ güzel davranışlar ortaya koyun ki, dünyada da, âhirette de kurtuluşa eresiniz!

Mehmet Türk Meali

Ey îman edenler! Rükû edin, secdeye varın.1 Kurtuluşunuzu umabilmek için (sadece) Rabbinize ibâdet edin ve hayır işleyin.2*

Muhammed Esed Meali

SİZ EY imana erişenler! [Allah'ın huzurunda] eğilin, yere kapanın ve [yalnızca] Rabbinize kulluk edin; ve iyi işler yapın ki, kurtuluşa, esenliğe erişesiniz!

Mustafa İslamoğlu Meali

SİZ ey iman edenler! Sadece (Allah’ın huzurunda) eğilin! O’nun sizin için koyduğu yasaya tâbi olun ve yalnızca Rabbinize kulluk edin! Bir de hayırlı işler yapın ki ebedî kurtuluşa nail olasınız!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey imân edenler, rükûa varınız ve secde ediniz ve Rabbinize ibadette bulunun ve hayır işleyiniz, tâ ki felâha erebilesiniz.

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, hasılı yalnız Rabbinize ibadet edin, hayırlar işleyin ki felaha eresiniz. [3, 200]

Süleyman Ateş Meali

Ey inananlar, rüku' edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki umduğunuza eresiniz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey inananlar! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize (Sahibinize) kulluk edin. İyi işler yapın ki umduğunuza kavuşasınız.

Şaban Piriş Meali

-Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

Ümit Şimşek Meali

Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin; Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtulabilesiniz.

M. Pickthall (English)

O, ye who believe! Bow down and prostrate yourselves, and worship your Lord, and do good, that haply ye may prosper.

Yusuf Ali (English)

O ye who believe! bow down, prostrate yourselves, and adore your Lord; and do good; that ye may prosper.(2860)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.