5 Haziran 2020 - 14 Şevval 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fetenâze’û emrahum beynehum veeserrû-nnecvâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Sihirbazlar) Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya başlamış ve gizli konuşmalara (ve hazırlıklara) geçmiş durumdaydılar.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sonra bu iş hakkında aralarında çekişeçekişe görüşüp gizlice danıştılar.

Abdullah Parlıyan Meali

Firavun ve sihirbazları, kendi aralarında yapacakları şey konusunda tartışarak görüşüp konuşmalarını gizli tuttular.

Ahmet Tekin Meali

Sihirbazlar, aralarında planlarını tartıştılar, fısıltı halindeki konuşmalarını gizli tuttular.

Ahmet Varol Meali

Bunun üzerine (büyücüler) işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice konuştular.

Ali Bulaç Meali

Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Sihirbazlar aralarında işlerini görüştüler. (Mûsa galib gelirse ona iman edelim, dediler) ve (bunu) gizlice fısıldaştılar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Aralarında durumlarını tartıştılar. Ve gizlice fısıldaştılar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Büyücüler yapacakları işlerini aralarında tartıştılar ve birbirleriyle gizlice konuştular.

Besim Atalay Meali

Çekişerek, aralarında işlerini konuştular, hem de gizli olarak

Cemal Külünkoğlu Meali

62,63,64. Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice fısıldaşarak durumlarını tartıştılar. Ve dediler ki: “Bu iki adam (Musa ve Harun) büyücüdür, sizleri büyüleyerek yurdunuzdan çıkarmak, sizin örnek dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Öyleyse hilelerinizi bir araya getirin, sonra gruplar halinde buluşma yerine gelin. Bugün üstün gelen kazanmıştır.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sihirbazlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular.

Diyanet Vakfı Meali

Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.

Edip Yüksel Meali

Aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular

Elmalılı Meali (Orjinal)

Şöyle ki: aralarında işlerine kavraştılar ve gizli fısıldaştılar

Erhan Aktaş Meali

Firavunun adamları fısıltı ile aralarında ne yapacaklarını tartıştılar.

Hasan Basri Çantay Meali

Derken (sihirbazlar) aralarında işlerini çekişe çekişe (görüş) düler. (Sonra) gizlice müşavere etdiler.

Hayrat Neşriyat Meali

Buna rağmen (sihirbazlar Mûsâ hakkında yapacakları) işlerini aralarında tartıştılar ve fısıldamalarını gizli tuttular.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar aralarında ne yapacaklarını tartışmaya başladılar ve gizli oturum düzenlediler.

Kadri Çelik Meali

Bunun üzerine onlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.

Mahmut Kısa Meali

Bu uyarıdan etkilenen sihirbazlar bir an için tereddüde düşerek, başlangıçta çok hevesli oldukları bu işten vazgeçmek istediler. Fakat Firavun, tehditlerle onları susturmaya çalıştı. Bunun üzerine, yapacakları iş hakkında aralarında tartıştılar, fakat bunu dışarıya belli etmediler. Firavun, sihirbazları Mûsâ ve Hârûn’a karşı kışkırtarak diyordu ki:

Mehmet Türk Meali

Bunun üzerine (büyücüler) kendi aralarında fısıldaşarak durumlarını tartıştılar.

Muhammed Esed Meali

[Firavun ve adamları] yapacakları şey konusunda aralarında tartıştılar, fakat konuşmalarını gizli tuttular;

Mustafa İslamoğlu Meali

Derken, (Firavun ve yandaşları) aralarında tartışarak planlarını yaptılar, fakat bunu gizlediler;[2589]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık (sahirler) aralarında işlerine dair münakaşada bulundular ve gizlice konuştular.

Suat Yıldırım Meali

Bunun üzerine onlar aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar.

Süleyman Ateş Meali

(Fir'avn'ın topladığı büyücüler), işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli konuştular.

Süleymaniye Vakfı Meali

Gizlice fısıldaşarak işlerini aralarında tartıştılar.

Şaban Piriş Meali

Sihirbazlar durumlarını aralarında tartışarak gizlice fısıldaştılar.

Ümit Şimşek Meali

Büyücüler aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar, fısıltıyı koyulaştırdılar.

M. Pickthall (English)

Then they debated one with another what they must do, and they kept their counsel secret.

Yusuf Ali (English)

So they disputed, one with another, over their affair, but they kept their talk secret.(2586)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.