28 Mayıs 2020 - 6 Şevval 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle rabbunâ-lleżî a’tâ kulle şey-in ḣalkahu śümme hedâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(O da:) “Rabbimiz her şeye yaratılışını (varlığının icabını, fıtrat kanunlarını ve yaşam koşullarını) veren ve sonra hidayet (hayır ve hizmet) yolunu Gösterendir” yanıtını vermişti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rabbimiz dedi, her şeye yaratılışını veren, sonra da yolunu gösterendir.

Abdullah Parlıyan Meali

“Rabbimiz herşeye yaratılışını veren ve sonra onu, yaratılış gayesine uygun yola yöneltendir” dedi.

Ahmet Tekin Meali

Mûsâ:
“Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılış ve varlık sebebini gerçekleştirecek özellikleri veren, sonra da yaşaması ve görevlerini yerine getirmesi için aydınlatıcı bilgilerle donatan, yol gösterendir.” dedi.

Ahmet Varol Meali

Dedi ki: "Rabbimiz her şeye yaratılış (biçim)ini veren sonra doğru yola iletendir."

Ali Bulaç Meali

Dedi ki: 'Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Musa; “Bizim Rabbimiz, her şeye suret ve şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir.” dedi.

Bahaeddin Sağlam Meali

Musa: “Rabbimiz O zattır ki; her şeye özel bir şekil (ve cihazlar) veren, sonra (karmaşık yollar içinde) ona doğru yol gösterendir” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Mûsâ, “Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra ona doğru yolu gösterendir” dedi.

Besim Atalay Meali

Musa dedi ki: «Tanrımız, her şeye varlık verip, doğru yola iletendir»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Musa:) “Bizim Rabbimiz, her varlığı farklı niteliklerle donatarak yaratan, sonra da bu varlıkları nitelikleri doğrultusunda yönlendiren Allah'tır” dedi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Musa: "Rabbimiz, her şeye ayrı bir özellik veren, sonra doğru yola eriştirendir" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Mûsâ, “Rabbimiz, her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

O da: Bizim Rabbimiz, her şeye hılkatini (varlık ve özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi.

Edip Yüksel Meali

"Rabbimiz, Her şeye biçimini veren ve sonra yolunu gösterendir," dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Musa: "Bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir." dedi.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Bizim dedi: rabbımız her şey'e hılkatini veren sonra da yolunu gösterendir

Erhan Aktaş Meali

Mûsâ: “Bizim Rabb'imiz her şeye yaradılışını1 veren, sonra da yol gösterendir.” dedi.*

Hasan Basri Çantay Meali

O da: «Bizim Rabbimiz her şey'e hilkatini veren, sonra da doğru yolunu gösterendir» dedi.

Hayrat Neşriyat Meali

(O da:) “Bizim Rabbimiz, herşeye yaratılışını (husûsiyetleriyle) veren, sonra da(onu muhtaç olduğu şeylerin yoluna) sevk edendir” dedi.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Musa “Bizim Rabbimiz, yarattıklarına her şeyi veren ve onlara yolunu gösterendir” dedi.

Kadri Çelik Meali

Dedi ki: “Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra da hidayet edendir.”

Mahmut Kısa Meali

Mûsâ, “Bizim Rabb’imiz” dedi, “var olan her şeye yaratılışındaki temel özellikleri armağan eden ve ayrıca, her varlığı kendi yaratılışındaki amaç ve hikmete uygun niteliklerle donatan, onları dâimâ iyiye ve güzele doğru yönlendirerek, her şeye hedefini ve yolunu gösteren yüce Allah’tır. Kulağa duymayı, göze görmeyi, balığa yüzmeyi, kelebeğe uçmayı, toprağa bitki çıkarmayı ve ağaca çiçek açıp meyve vermeyi öğreten Allah, işte bize de ayetleriyle Kendisine kulluk etmeyi öğretiyor.

Mehmet Türk Meali

(Mûsa): “Bizim Rabbimiz, her şeye (uygun) yaratılışını veren sonra da yolunu gösterendir!” dedi.

Muhammed Esed Meali

[Musa:] “Bizim Rabbimiz, [var olan] her şeye gerçek özünü ve biçimini veren ve sonra da her şeyi [kendi doğasının gerektirdiği] yola yönelten varlıktır” 31 diye cevap verdi.

Mustafa İslamoğlu Meali

(Musa): “Bizim Rabbimiz her şeyin yaratılışını takdir edip, sonra da onu yaratılış amacına yöneltendir.”[2578]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(Hazreti Mûsa) Dedi ki: «Rabbimiz o zâttır ki, her şeye hilkatini vermiş, sonra da doğru yolu göstermiştir.»

Suat Yıldırım Meali

“Rabbimiz, ” dedi, “her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, Yüce Yaradandır (buna iyice inan)”*

Süleyman Ateş Meali

(Musa): "Rabbimiz, her şeye yaratılışını (varlığını ve biçimini) verip sonra onu doğru yola ileten (yaratılış gayesine uygun yola yönelten)dir." dedi.

Süleymaniye Vakfı Meali

(Musa:) “Bizim Rabbimiz (Sahibimiz) her varlığa biçimini veren, sonra da yol gösteren zattır.”

Şaban Piriş Meali

- Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren ve yol gösterendir. dedi.

Ümit Şimşek Meali

Musa “Rabbimiz, herşeyi yerli yerince yaratan, sonra da yol gösterendir” dedi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Mûsa dedi: "Rabbimiz, her şeye yaratılışını lütfeden, sonra da yol-yordam gösteren kudrettir."

M. Pickthall (English)

He said: Our Lord is He Who gave unto evening its nature, then guided it aright.

Yusuf Ali (English)

He said: "Our Lord is He Who gave to each (created) thing its form and nature, and further, gave (it) guidance."(2573)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.