20 Eylül 2019 - 20 Muharrem 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

AYET KARŞILAŞTIRMA
Tâ-Hâ Suresi 133. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Ve kâlû levlâ ye/tînâ bi-âyetin min rabbih(i)(c) eve lem te/tihim beyyinetu mâ fî-ssuhufi-l-ûlâ

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve dediler ki: Bize Rabbinden bir delille, bir mucizeyle gelmeli değil miydin? Evvelki kitaplarda bulunan şeyler, onlara apaçık bildirilmedi mi?

Abdullah Parlıyan Meali

Yine de hakka karşı kör olanlar: “Muhammed Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!” deyip duruyorlar. Önceki kitaplarda bulunan belgeler, deliller onlara gelmedi mi?

Ahmet Tekin Meali

Onlar:
“Muhammed bize hak peygamber olduğuna dair Rabbinden bir delil, bir mûcize getirmeli değil miydi?” dediler. Önceki kutsal kitapçıklarda Muhammed'in hak peygamber olduğu ile ilgili apaçık hak deliller kendilerine gelmemiş miydi?

Ahmet Varol Meali

"O (Muhammed), bize Rabbinden bir ayet getirmeli değil miydi?" dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan açık delil(ler) gelmedi mi?

Ali Bulaç Meali

Dediler ki: 'Bize kendi Rabbinden bir ayet (mucize) getirmesi gerekmez miydi?' Onlara önceki kitaplarda açık belgeler gelmedi mi?

Ali Fikri Yavuz Meali

Kafirler dediler ki: “- (o, hak Peygamber olduğuna delâlet edecek) Rabbinden bir mucize getirse ya!..” Onlara, evvelki kitablarda (Tevrat ve İncil'deki ahir zaman Peygamberi ile Kur'an'a dair) olan apaçık delil gelmedi mi?

Bahaeddin Sağlam Meali

“Neden, Rabbin bize bir mucize getirmiyor?” dediler. Evvelkilerin suhuflarındakinin apaçık delili onlara gelmiş değil mi? (Kur’an onlara yeterli değil mi?)

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar, “Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi?” dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan belgeler gelmedi mi?

Cemal Külünkoğlu Meali

(İnkâr edenler:) “Rabbinden bize bir mucize getirse ya” dediler. (Oysa) onlara önceki semavî kitaplarda bulunan (Kur'an'a ait) deliller gelmedi mi?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya" derler. Onlara, önceki Kitablarda bulunan belgeler gelmedi mi?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İnanmayanlar, “Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!” dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur’an) onlara gelmedi mi?

Diyanet Vakfı Meali

Onlar: (Muhammed) bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili (Kur'an) onlara gelmedi mi?  *

Edip Yüksel Meali

"Bize hiç olmazsa bir ayet (mucize) getirmeliydi!," dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi?*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(İnkâr edenler): "Rabbinden bize bir mucize getirse ya" dediler. Onlara önceki kitablarda olan apaçık deliller gelmedi mi?

Elmalılı Meali (Orjinal)

Birde rabbından bir âyet getirse ya! Dediler, yâ kendilerine evvelki kitablardakinin beyyinesi gelmedimi ki?

Hasan Basri Çantay Meali

Dediler ki: «Bize o Rabbinden bir mu'cize getirmeli değil miydi»? Evvelki kitablardakinden apaçık bürhan gelmedi mi onlara?

Hayrat Neşriyat Meali

(Kâfirler:) “(Muhammed) bize Rabbinden bir mu'cize getirmeli değil miydi?” dediler. Onlara (en büyük mu'cize olarak) önceki kitablarda olanların apaçık delîli (olanKur'ân) gelmedi mi?(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar “Elçi (bizi ikna etmesi için) Rabbinden mucizeler getirmesi gerekmez miydi?” dediler. Onlara daha önce indirilmiş olan sahifelerde açık ayetler gelmedi mi?

Kadri Çelik Meali

Dediler ki: “Neden bize kendi Rabbinden bir ayet (mucize) getirmiyor ki?” Onlara evvelki kitaplarda olanın açıklaması gelmiş değil midir?*

Mahmut Kısa Meali

Ama yine de inkârcılar,Muhammed, Peygamberliğini ispatlamak içinbize Rabb’inden apaçık bir delil, bizim istediğimiz türden bir mûcize gösterseydi ya!” diyorlar. Peki, önceki kitaplarda bulunan bu kitabın ilâhî kaynaklı olduğunu gün gibi ortaya koyan nice apaçık deliller ve iknâ edici bilgiler ve belgeler, bu Kur’an sayesinde onlara ulaştırılmadı mı? O hâlde, artık hiç kimsenin iman etmemek için bir mâzereti kalmamıştır. Nitekim:

Mehmet Türk Meali

O (Mekkeli müşriklere) daha önce inen kutsal kitaplara (ilişkin) açıklamalar (bulunan Kur’an) gelmedi mi? de: “(Muhammed’in) bize kendi Rabbinden bir mû-cize getirmesi gerekmez miydi?” dediler.

Muhammed Esed Meali

YİNE DE [hakka karşı kör olanlar]: “[Muhammed] Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!” 119 deyip duruyorlar. [Fakat] zaten onlara, eski yazılı belgelerde bulunması gereken konularda [bu ilahî mesajın doğruluğunu gösteren] açık bir delil gelme-di mi? 120

Mustafa İslamoğlu Meali

BİR DE dediler ki “O bize, Rabbinden ilâhî bir kudret delîli getirmeli değil miydi?” İyi de, daha önceki vahiylerin içeriğinde yer alan açık belgeler[2668] kendilerine ulaşmadı mı?*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve dediler ki: «Rabbinden bize bir âyet getirmeli değil mi idi?» Onlara evvelki sahifelerde olanın beyanı gelmiş değil midir?

Suat Yıldırım Meali

“O resul, gerçek peygamber olduğuna dair Rabbinden bizim istediğimiz bir mûcize getirse ya! ” dediler. Onlara önceki semavî kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi? *

Süleyman Ateş Meali

Dediler ki: "Rabbinden bize bir ayet (mu'cize) getirmeli değil mi?" Onlara, önceki Kitap'larda bulunan kanıt gelmedi mi?

Süleymaniye Vakfı Meali

Dediler ki “Bize Rabbinden bir delil (gösterge) getirseydi ya?” Önceki kitaplarda olan o delil onlara ulaşmadı mı? (O kitaplarda ondan bahsedilmesi yetmez mi?)[*]*

Şaban Piriş Meali

-Bize, Rabbin'den bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Onlara öncekilerin kitaplarındaki açık belgeler gelmedi mi?

Ümit Şimşek Meali

“Rabbinden bir âyet getirse ya!” dediler. Daha önceki kitaplarda olan apaçık deliller onlara ulaşmamış mıydı?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dediler ki: "Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!" Peki, önceki sayfalardaki açık kanıt onlara gelmedi mi?

M. Pickthall (English)

And they say: If only he would bring us a miracle from his Lord! Hath there not come unto them the proof of what is in the former Scriptures?

Yusuf Ali (English)

They say: "Why does he not(2658) bring us a sign from his Lord?" Has not a Clear Sign come to them of all that was in the former Books of revelation?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.