14 Ağustos 2020 - 24 Zi'l-Hicce 1441 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 82. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti ulâ-ike as-hâbu-lcenne(ti)(s) hum fîhâ ḣâlidûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ama) İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İnananlarla iyi işler görenlere gelince: Onlar cennet ehlidir, onlar da cennette ebedidir.

Abdullah Parlıyan Meali

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, sürekli içinde kalmak üzere cennete girecek olanlar da böyleleridir.

Ahmet Tekin Meali

Allah'a, Allah'a imanın gerektirdiği esaslara iman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar da cennette ebedî yaşarlar.

Ahmet Varol Meali

İman edip de salih ameller işleyenler ise cennete girecek olanlardır. Onlar da orada sonsuza kadar kalacaklardır.

Ali Bulaç Meali

İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

İman edip sâlih ameller işliyenler ise, onlar da cennet ehlidirler, ebedî olarak orada kalıcıdırlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

İman edip yararlı işler yapanlar ise, Cennet ehlidirler. Orada ebedî kalacaklardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

İman edip yararlı iş yapanlara gelince, onlar da cennetliklerdir. Onlar orada süreli kalırlar.

Besim Atalay Meali

İnanmış bulunarak, yararlı iş görenler, onlar cennetliktirler, orda sonsuz kalırlar

Cemal Külünkoğlu Meali

İman edip, faydalı eylemde bulunanlar ise cennet halkıdırlar, onlar da orada ebedi kalacaklardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnanıp yararlı işler yapan kimseler cennetlik olanlardır, onlar da orada temellidirler.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Diyanet Vakfı Meali

İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.

Edip Yüksel Meali

İnanıp erdemli bir hayat sürenler ise cennet halkıdır; onlar da orada sürekli kalırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar.

Elmalılı Meali (Orjinal)

iyman edip salih salih ameller işleyenler, öyleler de işte cennet ehli hep onda muhalledler

Erhan Aktaş Meali

İman edip, sâlihâtı yapanlar1 Cennet ehlidirler. Ve onlar orada kalıcıdırlar.*

Hasan Basri Çantay Meali

Îman edib güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince) : onlar da cennetin arkadaşlarıdırlar. Onlar orada muhalleddirler (ebedî kalacaklardır).

Hayrat Neşriyat Meali

Îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, işte onlar Cennet ehlidirler. Onlar (da)orada ebedî olarak kalıcıdırlar.(4)*

İlyas Yorulmaz Meali

Gereği gibi inananlar ve (Allahın belirlediği) doğru işleri yapanlar da, Allahın hazırladığı nimet bahçelerine girecekler ve orada sürekli kalacaklardır.

Kadri Çelik Meali

İman edip salih işler yapan kimseler (var ya), işte onlar cennet yarenleridir, onlar onun içinde temelli kalıcılardır.

Mahmut Kısa Meali

Gönderdiğim mesaja yürekten iman eden ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı işler yapanlara gelince, onlar da cennet halkıdırlar ve orada sonsuza dek kalacaklardır.
Oysa Biz, bu hakîkati onlara defalarca bildirmiştik:

Mehmet Türk Meali

(Allah’ın istediği gibi) îman edip (inandığı) iyi işleri yaşayanlara gelince, işte onlar, cennetliklerdir ve onlar, orada ebedî kalacaklardır.

Muhammed Esed Meali

İmana ermiş olup doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, sürekli içinde kalmak üzere cenneti hak edenler de işte bunlardır.

Mustafa İslamoğlu Meali

İman eden ve ıslah edici iyilikler işleyen kimseler:[152] İşte onlar cennet halkıdır ve onlar da orada kalıcıdırlar.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İmân edenler ve sâlih amellerde bulunanlar ise işte onlar cennet ashâbıdır. Onlar cennette muhalleddirler.

Suat Yıldırım Meali

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. [4, 124]

Süleyman Ateş Meali

İnanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar da cennet halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’a inanıp güvenen ve iyi işler yapanlar da Cennet ahalisidir. Onlar da orada ölümsüz olarak kalırlar.

Şaban Piriş Meali

İman edip doğruları yapanlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar da orada ebedidirler.

Ümit Şimşek Meali

İman edip güzel işler yapanlar ise Cennet ehlidir; onlar da orada sürekli kalırlar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ise cennetin dostudurlar. Onlar da onun içinde sürekli kalacaklardır.

M. Pickthall (English)

And those who believe and do good works: such are rightful owners of the Garden. They will abide therein.

Yusuf Ali (English)

But those who have faith and work righteousness, they are companions of the Garden: Therein shall they abide (For ever).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.